Đối Vị (对味) - BY2

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
ài shì yǔ hòu cǎi hóng yě shì qíng lǎng
ài shì yuè liàng qīng qīng kào zhuó chuāng
yòng yuè de guāng bǎ mèng diǎn liàng
ài shì yuàn yì tū fā qí xiǎng
xiàng kē táng xiàng kuài jiāng wǔ wèi nán wàng
dàn huán xiǎng cháng
shuí guī dìng biāo zhǔn ài qíng mó yàng
wǒ mén yào zì jǐ yuán chuàng
duì wèi
ràng wǒ mén jiē zhuó shāng liáng
dú jiā zhuān shǔ de ài gāi zěn yàng dēng cháng
yǎn dǐ de juàn liàn bù qù cáng
ràng wǒ mén yòng xiāng ài qù dǐ kàng
wú liáo shí guāng hé gǔ bǎn de dān tiáo zhǔ zhāng
zhè ài qíng de xiǎo shuō zhōng zhāng
yào tè bié yào fēi yáng
yào bù tóng yǐ wǎng
ài shì jù tǐ le huàn xiǎng
yě shì bǎ huàn xiǎng duì chéng jiǎng
ài shì bù duàn zhǎo dào bǎo cáng
ài shì qǐ fēi huò xià jiàng
ài yě shì yóu lè cháng wéi le nǐ bù dǎ yáng
ài shì zuò ān quán gǎng
shuí cái pàn ài de fàn guī lí cháng
wǒ mén zài xiāng ài zhōng yāng
duì wèi
ràng wǒ mén jiē zhuó shāng liáng
dú jiā zhuān shǔ de ài gāi zěn yàng dēng cháng
yǎn dǐ de juàn liàn bù qù cáng
ràng wǒ mén yòng xiāng ài qù dǐ kàng
wú liáo shí guāng hé gǔ bǎn de dān tiáo zhǔ zhāng
zhè ài qíng de xiǎo shuō zhōng zhāng
yào tè bié yào fēi yáng
yào bù tóng yǐ wǎng
sì jì sān cān chén hūn fēn miǎo
gòu chéng yuǎn fāng
shuāng rén yóu xì shì huí fàng
dú yī wú èr yī qǐ shēng huó
zǒu rén jiān yī tàng
duì wèi
ràng wǒ mén zài hù xiāng zī xì dǎ liáng
cóng yǎn jīng dào xīn tiào dū hěn xiāng fǎng
yǎn dǐ de xiào yì bù néng wàng
ràng xiāng ài bǎ fán nǎo quán kǔn bǎng
wǒ mén huán yào xiàng duì yuān jiā chǎo chǎo rǎng rǎng
zhè ài qíng de xuán lǜ yī xiǎng
wǒ mén jiù yī qǐ chàng
zì jǐ lái gǔ zhǎng
wǒ mén jiù kào zhuó qiáng
liú gè wěn gǔn tàng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đối Vị (对味)

về máy:

Thêm bài hát Đối Vị (对味) vào danh sách Playlist

Bài hát của BY2
Xem tất cả
Video của BY2
Xem tất cả
;