Piu Piu Piu - Bính Âm Sư

Restrict Content

Piu Piu Piu

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Piu Piu Piu-拼音师
Lyricist: 拼音师
Composer: 拼音师

Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Hū nà bō bō bō bō bō bā
Bō bō bā
Bō bō bā
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Hū nà bō bō bō bō bō bā
Bō bō bā
Bō bō bā
Piu Piu Piu
Hā lóu wait a minute
Nà bō bō bō bā
Hū nà bō bō bō bā bō bā
Hū nà bō bō bō bā
Hū nà bō bō bō bā bō bā
Hū nà bō bō bō bā
Hū nà bō bō bō bā bō bā
Hū nà bō bō bō bā
Hū nà bō bō bō bā bō bā
Piu Piu
Piu
Piu
Piu
Hā lóu Piu Piu Piu Piu Piu
Hū nà bō bō bō bā
Piu Piu
Piu
Piu
Piu
Hā lóu Piu Piu Piu Piu Piu
Hū nà bō bō bō bā
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Hū nà bō bō bō bō bō bā
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Pīnyīn shī BGM
Piu
Piu
Piu
Hā lóu Piu Piu Piu Piu Piu
Bào bào
Piu
Piu
Piu
Hā lóu Piu Piu Piu Piu Piu
Bào bào
Piu
Piu
Piu
Hā lóu Piu Piu Piu Piu Piu
Bào bào
Piu
Piu
Piu
Hā lóu Piu Piu Piu Piu Piu
Piu
Piu
Piu
Hā lóu Piu Piu Piu Piu Piu
Bào bào
Piu
Piu
Piu
Hā lóu Piu Piu Piu Piu Piu
Bào bào
Piu
Piu
Piu
Hā lóu Piu Piu Piu Piu Piu
Bào bào
Piu
Piu
Piu
Hā lóu Piu Piu Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Hū nà bō bō bō bō bō bā
Pīnyīn shī BGM
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Hū nà bō bō bō bō bō bā
Bō bō bā
Bō bō bā
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Hū nà bō bō bō bō bō bā
Bō bō bā
Bō bō bā
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu

---

Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
呼呐啵啵啵啵啵叭
啵啵叭
啵啵叭
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
呼呐啵啵啵啵啵叭
啵啵叭
啵啵叭
Piu Piu Piu
哈喽 wait a minute
呐啵啵啵叭
呼呐啵啵啵叭 啵叭
呼呐啵啵啵叭
呼呐啵啵啵叭 啵叭
呼呐啵啵啵叭
呼呐啵啵啵叭 啵叭
呼呐啵啵啵叭
呼呐啵啵啵叭 啵叭
Piu Piu
Piu
Piu
Piu
哈喽 Piu Piu Piu Piu Piu
呼呐啵啵啵叭
Piu Piu
Piu
Piu
Piu
哈喽 Piu Piu Piu Piu Piu
呼呐啵啵啵叭
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
呼呐啵啵啵啵啵叭
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
拼音师BGM
Piu
Piu
Piu
哈喽 Piu Piu Piu Piu Piu
抱抱
Piu
Piu
Piu
哈喽 Piu Piu Piu Piu Piu
抱抱
Piu
Piu
Piu
哈喽 Piu Piu Piu Piu Piu
抱抱
Piu
Piu
Piu
哈喽 Piu Piu Piu Piu Piu
Piu
Piu
Piu
哈喽 Piu Piu Piu Piu Piu
抱抱
Piu
Piu
Piu
哈喽 Piu Piu Piu Piu Piu
抱抱
Piu
Piu
Piu
哈喽 Piu Piu Piu Piu Piu
抱抱
Piu
Piu
Piu
哈喽 Piu Piu Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
呼呐啵啵啵啵啵叭
拼音师BGM
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
呼呐啵啵啵啵啵叭
啵啵叭
啵啵叭
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
呼呐啵啵啵啵啵叭
啵啵叭
啵啵叭
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Piu Piu Piu
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Piu Piu Piu

về máy:

Thêm bài hát Piu Piu Piu vào danh sách Playlist

Bài hát của Bính Âm Sư
Xem tất cả
Video của Bính Âm Sư
Xem tất cả
;