TA - Bất Thị Hoa Hỏa Nha

Restrict Content

TA

Đóng góp: danjustince
Cóngqián yǒu yīgè nǚhái
xǐhuān shàngle gè nánhái
tā shuō mǒu tiān zhuàngjiàn tā
shì zuì měihǎo de yìwài
jiànjiàn tā duì tā chǎnshēng yīlài
tā duì tā yìnxiàng bùlài
hòulái liǎng rén bǐcǐ míngbái
zuìhòu tāmen xiāng'ài
túrán jùlí qiǎngpò tā hé tā fēnkāi
tā hé tā qiān lǐ kāi wài
tā zhàn zài dìqiú de lìng yībiān kàn yuèliàng
tā tǎng zài bālí dǎo hǎitān shàng shài tàiyáng
zòngshǐ wǒ kuà guo dàhǎi yuèguò shānmài
què yě zhǐ néng xiāng wàng
tā shuō nǐ xǐhuān qù dào yáoyuǎn dì dìfāng
tā shuō méiguānxì wǒ péi nǐ qù liúlàng
lùtú yáoyuǎn yěbà jiānxiǎn yěbà
zhǐyào nǐ zài shēn páng
cóngqián yǒu yīgè nánhái
xǐhuān shàngle gè nǚhái
tā shuō nèi tiān zhuàngjiàn tā
xīnlǐ zǎo jìhuà míngbái
màn man xīyǐn tā de qīnglài
huànxiǎng yǐhòu wèilái
zhōngyú liǎng rén bǐcǐ míngbái
zuìhòu tāmen xiāng'ài
túrán jùlí qiǎngpò tā hé tā fēnkāi
tā hé tā qiān lǐ kāi wài
tā zhàn zài dìqiú de lìng yībiān kàn yuèliàng
tā tǎng zài bālí dǎo hǎitān shàng shài tàiyáng
zòngshǐ wǒ kuà guo dàhǎi yuèguò shānmài
què yě zhǐ néng xiāng wàng
tā shuō nǐ xǐhuān qù dào yáoyuǎn dì dìfāng
tā shuō méiguānxì wǒ péi nǐ qù liúlàng
lùtú yáoyuǎn yěbà jiānxiǎn yěbà
zhǐyào nǐ zài shēn páng
tā hé tā zài yīqǐ yòu fēnkāi
duōshǎo cì yòu chóng lái
jùlí de tòng chéngwéile zǔ'ài
tā hé tā míngmíng hái xiāng'ài
què bùnéng yī lài
tā hé tā jiànjiàn fàngxià guānhuái
bù zài yǒu suǒ qídài
ràng mìngyùn lái juédìng tāmen jiānglái
dào zuìhòu cái míngbái
zhǐyào nǐ zài
tā zhàn zài dìqiú de lìng yībiān kàn yuèliàng
tā tǎng zài bālí dǎo hǎitān shàng shài tàiyáng
zòngshǐ wǒ kuà guo dàhǎi yuèguò shānmài
què yě zhǐ néng xiāng wàng
tā shuō nǐ xǐhuān qù dào yáoyuǎn dì dìfāng
tā shuō méiguānxì wǒ péi nǐ qù liúlàng
lùtú yáoyuǎn yěbà jiānxiǎn yěbà
zhǐyào nǐ zài shēn páng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát TA

về máy:

Thêm bài hát TA vào danh sách Playlist

Bài hát của Bất Thị Hoa Hỏa Nha
Xem tất cả
Video của Bất Thị Hoa Hỏa Nha
Xem tất cả
;