Chia Cậu Một Nửa ( 分你一半) - Bất Thị Hoa Hỏa Nha

Restrict Content

Chia Cậu Một Nửa ( 分你一半)

Đóng góp: danjustince
wǒ shù zhuó 12 123
12 123 qī pàn
mǎn mǎn de xǐ huān
yǎn shén zhōng mí màn qí guài
zěn me jiù zhè me xiǎng yào gēn nǐ tán yī cháng liàn ài
wǒ shù zhuó 12 123
12 123 qī pàn
màn màn biàn yǒng gǎn
yī qǐ qù chéng dān yí hàn
suǒ yǒu de yī qiē fēn gěi nǐ yī bàn
chuāng wài de yáng guāng zhào jìn wǒ
bù dà bù xiǎo de xīn wō
nǐ zǒng shì dài zhuó nà xiào róng
chuǎng jìn le wǒ de shēng huó
bǎ wài tào gěi wǒ pà lěng zhuó
xì xīn wēn róu de pèi hé
wǒ yě xiǎng bǎ nà xiē cáng qǐ lái de měi hǎo tǒng tǒng fēn gěi nǐ yī bàn
wǒ shù zhuó 12 123
12 123 qī pàn
mǎn mǎn de xǐ huān
yǎn shén zhōng mí màn qí guài
zěn me jiù zhè me xiǎng yào gēn nǐ tán yī cháng liàn ài
wǒ shù zhuó 12 123
12 123 qī pàn
màn màn biàn yǒng gǎn
yī qǐ qù chéng dān yí hàn
suǒ yǒu de yī qiē fēn gěi nǐ yī bàn

bié zǒng shì duǒ cáng zài jiǎo là
yǔ ài qíng cā jiān ér guò
yào yù dào duì de nà yī gè
shēng huó jiù chōng mǎn yán sè
hù xiāng gěi yú de hěn kuài lè
nǎ pà yǒu shí huì nán guò
dàn yě xiǎng bǎ nà xiē cáng qǐ lái de měi hǎo tǒng tǒng fēn nǐ yī bàn
wǒ shù zhuó 12 123
12 123 qī pàn
mǎn mǎn de xǐ huān
yǎn shén zhōng mí màn qí guài
zěn me jiù zhè me xiǎng yào gēn nǐ tán yī cháng liàn ài
wǒ shù zhuó 12 123
12 123 qī pàn
màn màn biàn yǒng gǎn
yī qǐ qù chéng dān yí hàn
suǒ yǒu de yī qiē fēn gěi nǐ yī bàn
bǎ nà xiē suān tián kǔ là fēn xiǎng gěi nǐ dāng zuò le xí guàn
suí shí néng dé dào huí yīng de ài fēn nǐ yī bàn
wǒ shù zhuó 12 123
12 123 qī pàn
mǎn mǎn de xǐ huān
yǎn shén zhōng mí màn qí guài
zěn me jiù zhè me xiǎng yào gēn nǐ tán yī cháng liàn ài
suǒ yǒu de yī qiē fēn gěi nǐ yī bàn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Chia Cậu Một Nửa ( 分你一半)

về máy:

Thêm bài hát Chia Cậu Một Nửa ( 分你一半) vào danh sách Playlist

Bài hát của Bất Thị Hoa Hỏa Nha
Xem tất cả
Video của Bất Thị Hoa Hỏa Nha
Xem tất cả
;