Chuyện Lãng Mạn Nhất (最浪漫的事) (Live) - Bảo Thạch Gem

Restrict Content

Chuyện Lãng Mạn Nhất (最浪漫的事) (Live)

Đóng góp: danjustince
wèi qīn ài de
wǒ sòng nǐ de lǐ wù shōu dào le bā
xǐ huān de bù dé le bā
Put your hands up
zuì jìn jiàng le qì wēn bù yào lòu zhuó jiǎo hòu gēn
tiān qì nà me lěng hǎo xīn téng wǒ de xiǎo kě rén
ài zhī qiē zé zhī shēn wǒ zǒng shì nà me bèn
méi néng gěi nǐ mǎi diāo shì wǒ méi yǒu jìn dào zé rèn
kě shì méi guī bì xū bù néng shǎo áo
nán rén làng màn yǒng yuǎn bù huì lǎo
kuài dì jiù yào dào wǒ yǐ táo dào zhǎo hǎo
kè zhuó nǐ míng zì de diàn rè bǎo
āi ~ yì bù yì wài wǒ de qīn ài
jīn rì wéi nǐ pèi dài ǒu hé sè de lǐng dài
kuài lái xiù ēn ài kōng jiān fā bù zhuàng tài
wǒ de nèi xīn péng pài jiù xiàng zài hǎn mài
děng wǒ huàn shàng dài xiǎo rén ér de yùn dòng xié
péi nǐ yè pǎo zá liǎ yī qǐ qù duàn liàn
gè zhǒng yùn dòng cái yì fāng fāng miàn miàn
fǎ dìng jiǎ rì kěn dìng dài nǐ xià fàn diàn
gé sān chà wǔ zài qù gè diàn yǐng yuàn
quán jiā tǒng cáng zài shū bāo lǐ miàn
wéi nǐ tāo chū jī tuǐ de nà yī shùn jiān
zhěng gè yuàn xiàn nǐ zuì yǒu pái miàn
gēn wǒ yī qǐ shuō shēng ō yé
làng màn nán rén duō me kù xuàn
wǒ zhī dào nǐ bù shì ài wǒ de qián
yōu yǎ tǐ tiē shì gē de míng piàn
wǒ néng xiǎng dào nà zuì làng màn de shì ér a
jiù shì hé nǐ yī qǐ wán wán diàn nǎo a
bù duō bù shǎo wǒ diǎn shàng yī zhuō ér de shāo kǎo
nǐ yóu xì wǒ zhuī jù hù bù gān rǎo nǐ shuō duō hǎo
wǒ néng xiǎng dào nà gēng làng màn de shì ér a
jiù shì hé nǐ yī qǐ màn màn biàn lǎo wǒ de lǎo mèi ér a
jiù suàn lǎo dào nǎ yě qù bù le
nǐ huán yī rán bǎ wǒ dāng chéng shǒu xīn lǐ de bǎo
bù shì wǒ zhè dēng qiú dū tāo chū lái le
nǐ zǎ huán bù yáo ní lǎo mèi ér a
zá zhè qì fēn zhè qì fēn tā bù làng màn ma
suī rán wǒ qí de shì sān shǒu mó tuō
sòng nǐ de shì èr shǒu méi guī
dàn zá liǎ zhè bì xū shì yī shǒu ài qíng
nǐ zǒng shì cháo xiào wǒ gān fàn NO.1
kě wǒ jiù shì xǐ huān nǐ nà me hǎo kàn
zǎo xí guàn nǐ zuò zài duì miàn wéi wǒ bā suàn
míng tiān ài xīn zǎo cān ( me ) liǎng gè chá dàn
dāo wéi nǐ nù zhǎn xuě yì diāo sa
zhēng qǔ lái nián bù dài nǐ jǐ gōng jiāo
dào chǔ lǚ yóu wǒ dài zhuó nǐ qù chāo
bǎi huò dà lóu wǒ gěi nǐ mǎi gè bāo
shā fā tián mì yī wēi zài yī qǐ
wǒ wán ér shǒu jī nǐ shuā zhuó dǒu yīn
hé dé hé néng wǒ yōng yǒu gè měi shǎo nǚ
nǐ jiù shì wǒ de shuǐ bīng shuǐ xīng
jiù ràng zhè shǒu gē chōng mǎn zhēng qì
yǒng yuǎn bǎo hù nǐ jiù xiàng hēng lì
zá liǎ zài yī qǐ jiù shì shèng lì
qǐng nǐ shōu fú wǒ dài biǎo zhèng yì
wǒ néng xiǎng dào nà zuì làng màn de shì ér a
jiù shì hé nǐ yī qǐ wán wán diàn nǎo a
bù duō bù shǎo zá diǎn shàng yī zhuō ér de shāo kǎo
wǒ yóu xì nǐ zhuī jù hù bù gān rǎo nǐ shuō duō hǎo
wǒ néng xiǎng dào nà gēng làng màn de shì ér a
jiù shì hé nǐ yī qǐ màn màn biàn lǎo bei wǒ de lǎo mèi ér a
jiù suàn lǎo dào nǎ ér yě qù bù le
nǐ bǎ wǒ tuī dào jiǔ bā lǐ miàn ér zá zài màn màn yáo a
tā mén cháo xiào wǒ zhè bèi zǐ chī bù shàng sì gè cài
shuō wǒ zǒu lù bù dài pài
shuō chàng xiàng hǎn mài
dàn shì gē yǒu ài yā
gē ài dé hěn péng pài
dǎo yǎn shèng zuì hòu yī jù le bā
xí fù ér Respect
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Chuyện Lãng Mạn Nhất (最浪漫的事) (Live)

về máy:

Thêm bài hát Chuyện Lãng Mạn Nhất (最浪漫的事) (Live) vào danh sách Playlist

Bài hát của Bảo Thạch Gem
Xem tất cả
Video của Bảo Thạch Gem
Xem tất cả
;