Hắn Chạy Qua Tuyết Đêm (他跑过雪夜) - Bạc Nhĩ; Tối Hậu Đích Hán Bài

Restrict Content
Đóng góp: Shadow
Jiù xiāng jìn gùshì de qíngjié
xuán nì yǒu nǐ de kōngjiān
zhè wēnróu de dōngtiān
zài duō lái jǐ biàn
báisè zhī chéng piāo xuě níngjié
suǒ zhù chúnjié de dōng yè
You ready now
tónghuà chénjì tài jiǔ
táolí dào zuì yáoyuǎn de xīngqiú
jiàngluò tíngliú
méiguī huā bàn zuìměi de xièhòu
tōutōu cáng zài bèihòu
zhǐyǒu tà biàn měi yīgè shān qiū
huòxǔ cáinéng dǎkāi
tiānkōng zhī chéng de lùkǒu
Come on with me 1 2 3 4
língdiǎn zhōng shēng xiǎngqǐ méiyǒu
shèngdàn lǎorén de mílù yǐjīng tíng zài xiàng kǒu
xiǎo ǎirén diǎntóu
gōngzhǔ de hóng píngguǒ kěkǒu
jiǎo cǎi de shuǐjīng xié mófǎ méi liū zǒu
zhǎng dà yǐhòu
hàoqí nàxiē tóngzhēn dàodǐ bèi shéi tōu zǒu
shìfǒu bǎoliú
xiǎo de shíhòu nǐ nà zuì ài de wán'ǒu
kàojìn de tónghuà bèihòu zhēnlǐ shìfǒu zài jiānshǒu
zuìchū zìyóu zài děngdài
yì shì nǐ nèixīn nà yī chù huímóu
jiù xiāng jìn gùshì de qíngjié
xuán nì yǒu nǐ de kōngjiān
zhè wēnróu de dōngtiān
zài duō lái jǐ biàn
báisè zhī chéng piāo xuě níngjié
suǒ zhù chúnjié de dōng yè
You ready now
tónghuà chénjì tài jiǔ
jiù xiāng jìn gùshì de qíngjié
xuán nì yǒu nǐ níngjié de kōngjiān
zhè wēnróu de piāo xuě de dōngtiān
zài duō lái jǐ biàn
suǒ zhù chúnjié de dōng yè
jiù bié zài fādāi qíshì dì mìngyùn bùyòng cāi
kuài gēn wǒ yīqǐlái jiāng pēn huǒ de è lóng jíbài yeah
mènghuàn dǎo de yèwǎn zǒng huì yǒurén zuòpéi
cǎihóng de jìntóu yǒu shǔ bù jìn de bǎobèi
zuò hǎo zhǔnbèi hé wǒ yī qǐ táolí yǔzhòu
zhǎng dà yǐhòu
hàoqí nàxiē tóngzhēn dàodǐ bèi shéi tōu zǒu
shìfǒu bǎoliú
xiǎo de shíhòu nǐ nà zuì ài de wán'ǒu
kàojìn de tónghuà bèihòu zhēnlǐ shìfǒu zài jiānshǒu
zuìchū zìyóu zài děngdài
yì shì nǐ nèixīn nà yī chù huímóu
jiù xiāng jìn gùshì de qíngjié
xuán nì yǒu nǐ de kōngjiān
zhè wēnróu de dōngtiān
zài duō lái jǐ biàn
báisè zhī chéng piāo xuě níngjié
suǒ zhù chúnjié de dōng yè
You ready now
tónghuà chénjì tài jiǔ
jiù xiāng jìn gùshì de qíngjié
xuán nì yǒu nǐ de kōngjiān
zhè wēnróu de dōngtiān
zài duō lái jǐ biàn
báisè zhī chéng piāo xuě níngjié
suǒ zhù chúnjié de dōng yè
You ready now
tónghuà chénjì tài jiǔ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Hắn Chạy Qua Tuyết Đêm (他跑过雪夜)

về máy:

Thêm bài hát Hắn Chạy Qua Tuyết Đêm (他跑过雪夜) vào danh sách Playlist

Bài hát của Bạc Nhĩ; Tối Hậu Đích Hán Bài
Xem tất cả
Video của Bạc Nhĩ; Tối Hậu Đích Hán Bài
Xem tất cả
;