Đánh Không Lại Đồ Đệ Thật Tức Giận (打不过徒弟真生气) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) - AZ Trân Trân

Restrict Content

Đánh Không Lại Đồ Đệ Thật Tức Giận (打不过徒弟真生气) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版)

Đóng góp: satoru
打不过徒弟真生气 (DJ默涵版) - AZ珍珍

他有七十二变 我能算老几
tā yǒu qī shí èr biàn wǒ néng suàn lǎo jī
大苦大难还有 九九八十一
dà kǔ dà nán huán yǒu jiǔ jiǔ bā shí yī
我打我打不过徒弟真生气
wǒ dǎ wǒ dǎ bù guò tú dì zhēn shēng qì
这种日子充满了悲剧
zhè zhǒng rì zǐ chōng mǎn liǎo bēi jù
念声阿弥陀佛 菩萨保佑起
niàn shēng ā mí tuó fó pú sà bǎo yòu qǐ
给他戴上紧箍 教给我咒语
gěi tā dài shàng jǐn gū jiào gěi wǒ zhòu yǔ
我名叫唐三藏 收了仨徒弟
wǒ míng jiào táng sān cáng shōu liǎo sā tú dì
西天取经上大路 要走十万里
xī tiān qǔ jīng shàng dà lù yào zǒu shí wàn lǐ
老大孙悟空 他有点调皮
lǎo dà sūn wù kōng tā yǒu diǎn diào pí
挥着如意金箍棒 翻天又覆地
huī zhuó rú yì jīn gū bàng fān tiān yòu fù dì
老二猪八戒 干饭数第一
lǎo èr zhū bā jiè gān fàn shù dì yī
贪吃贪财贪美女 甚是没出息
tān chī tān cái tān měi nǚ shèn shì méi chū xī
老三挺和气 从不拿主意
lǎo sān tǐng hé qì cóng bù ná zhǔ yì
辛苦我的白龙马 一路蹄朝西
xīn kǔ wǒ de bái lóng mǎ yī lù tí zhāo xī
我打不过徒弟真生气
wǒ dǎ bù guò tú dì zhēn shēng qì
头上顶着山大的压力
tóu shàng dǐng zhuó shān dà de yā lì
他有七十二变 我能算老几
tā yǒu qī shí èr biàn wǒ néng suàn lǎo jī
大苦大难还有 九九八十一
dà kǔ dà nán huán yǒu jiǔ jiǔ bā shí yī
我打不过徒弟真生气
wǒ dǎ bù guò tú dì zhēn shēng qì
这种日子充满了悲剧
zhè zhǒng rì zǐ chōng mǎn liǎo bēi jù
念声阿弥陀佛 菩萨保佑起
niàn shēng ā mí tuó fó pú sà bǎo yòu qǐ
给他戴上紧箍 教给我咒语
gěi tā dài shàng jǐn gū jiào gěi wǒ zhòu yǔ
我名叫唐三藏 收了仨徒弟
wǒ míng jiào táng sān cáng shōu liǎo sā tú dì
西天取经上大路 要走十万里
xī tiān qǔ jīng shàng dà lù yào zǒu shí wàn lǐ
老大孙悟空 他有点调皮
lǎo dà sūn wù kōng tā yǒu diǎn diào pí
挥着如意金箍棒 翻天又覆地
huī zhuó rú yì jīn gū bàng fān tiān yòu fù dì
老二猪八戒 干饭数第一
lǎo èr zhū bā jiè gān fàn shù dì yī
贪吃贪财贪美女 甚是没出息
tān chī tān cái tān měi nǚ shèn shì méi chū xī
老三挺和气 从不拿主意
lǎo sān tǐng hé qì cóng bù ná zhǔ yì
辛苦我的白龙马 一路蹄朝西
xīn kǔ wǒ de bái lóng mǎ yī lù tí zhāo xī
我打不过徒弟真生气
wǒ dǎ bù guò tú dì zhēn shēng qì
头上顶着山大的压力
tóu shàng dǐng zhuó shān dà de yā lì
他有七十二变 我能算老几
tā yǒu qī shí èr biàn wǒ néng suàn lǎo jī
大苦大难还有 九九八十一
dà kǔ dà nán huán yǒu jiǔ jiǔ bā shí yī
我打不过徒弟真生气
wǒ dǎ bù guò tú dì zhēn shēng qì
这种日子充满了悲剧
zhè zhǒng rì zǐ chōng mǎn liǎo bēi jù
念声阿弥陀佛 菩萨保佑起
niàn shēng ā mí tuó fó pú sà bǎo yòu qǐ
给他戴上紧箍 教给我咒语
gěi tā dài shàng jǐn gū jiào gěi wǒ zhòu yǔ
我打不过徒弟真生气
wǒ dǎ bù guò tú dì zhēn shēng qì
头上顶着山大的压力
tóu shàng dǐng zhuó shān dà de yā lì
他有七十二变 我能算老几
tā yǒu qī shí èr biàn wǒ néng suàn lǎo jī
大苦大难还有 九九八十一
dà kǔ dà nán huán yǒu jiǔ jiǔ bā shí yī
我打不过徒弟真生气
wǒ dǎ bù guò tú dì zhēn shēng qì
这种日子充满了悲剧
zhè zhǒng rì zǐ chōng mǎn liǎo bēi jù
念声阿弥陀佛 菩萨保佑起
niàn shēng ā mí tuó fó pú sà bǎo yòu qǐ
给他戴上紧箍 教给我咒语
gěi tā dài shàng jǐn gū jiào gěi wǒ zhòu yǔ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đánh Không Lại Đồ Đệ Thật Tức Giận (打不过徒弟真生气) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版)

về máy:

Thêm bài hát Đánh Không Lại Đồ Đệ Thật Tức Giận (打不过徒弟真生气) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) vào danh sách Playlist

Bài hát của AZ Trân Trân
Xem tất cả
Video của AZ Trân Trân
Xem tất cả
;