Không Muốn Yêu Em Lần Nữa (不想再爱你) - AY Dương Lão Tam; Dom.T

Restrict Content

Không Muốn Yêu Em Lần Nữa (不想再爱你)

Đóng góp: satoru
不想再爱你 - AY楊佬叁/Dom.T

再也不想要装作爱你的样子
zài yě bù xiǎng yào zhuāng zuò ài nǐ de yàng zǐ
遍体鳞伤的离开也是种方式
biàn tǐ lín shāng de lí kāi yě shì zhǒng fāng shì
敷衍的对白重复
fū yǎn de duì bái zhòng fù
一遍一遍一遍
yī biàn yī biàn yī biàn
雨滴滴在我身上
yǔ dī dī zài wǒ shēn shàng
一点一点一点
yī diǎn yī diǎn yī diǎn
再也不想要装作爱你的样子
zài yě bù xiǎng yào zhuāng zuò ài nǐ de yàng zǐ
遍体鳞伤的离开也是种方式
biàn tǐ lín shāng de lí kāi yě shì zhǒng fāng shì
敷衍的对白重复
fū yǎn de duì bái zhòng fù
一遍一遍一遍
yī biàn yī biàn yī biàn
雨滴滴在我身上
yǔ dī dī zài wǒ shēn shàng
一点一点一点
yī diǎn yī diǎn yī diǎn
当这光消失殆尽
dāng zhè guāng xiāo shī dài jìn
我却始终没有发现
wǒ què shǐ zhōng méi yǒu fā xiàn
仿佛被按下了快进
fǎng fó bèi àn xià liǎo kuài jìn
没来得及体会就不见
méi lái dé jí tǐ huì jiù bù jiàn
所有关于你的消息
suǒ yǒu guān yú nǐ de xiāo xī
全部都被停止了传递
quán bù dū bèi tíng zhǐ liǎo chuán dì
再也无法正视我自己
zài yě wú fǎ zhèng shì wǒ zì jǐ
为了什么去伤害你
wéi liǎo shén me qù shāng hài nǐ
这痛苦变幻了又变幻
zhè tòng kǔ biàn huàn liǎo yòu biàn huàn
黑夜在不停的旋转
hēi yè zài bù tíng de xuán zhuǎn
冲动时候的谈判
chōng dòng shí hòu de tán pàn
才摔得破碎不堪
cái shuāi dé pò suì bù kān
我拼了命都想阻止
wǒ pīn liǎo mìng dū xiǎng zǔ zhǐ
想阻止你的离开
xiǎng zǔ zhǐ nǐ de lí kāi
只抓了一道虚影
zhī zhuā liǎo yī dào xū yǐng
再也不想要装作爱你的样子
zài yě bù xiǎng yào zhuāng zuò ài nǐ de yàng zǐ
遍体鳞伤的离开也是种方式
biàn tǐ lín shāng de lí kāi yě shì zhǒng fāng shì
敷衍的对白重复
fū yǎn de duì bái zhòng fù
一遍一遍一遍
yī biàn yī biàn yī biàn
雨滴滴在我身上
yǔ dī dī zài wǒ shēn shàng
一点一点一点
yī diǎn yī diǎn yī diǎn
再也不想要装作爱你的样子
zài yě bù xiǎng yào zhuāng zuò ài nǐ de yàng zǐ
遍体鳞伤的离开也是种方式
biàn tǐ lín shāng de lí kāi yě shì zhǒng fāng shì
敷衍的对白重复
fū yǎn de duì bái zhòng fù
一遍一遍一遍
yī biàn yī biàn yī biàn
雨滴滴在我身上
yǔ dī dī zài wǒ shēn shàng
一点一点一点
yī diǎn yī diǎn yī diǎn
我尝试过放弃
wǒ cháng shì guò fàng qì
不走进你的世界
bù zǒu jìn nǐ de shì jiè
试图改变明摆着
shì tú gǎi biàn míng bǎi zhuó
没有结局的一切
méi yǒu jié jú de yī qiē
到底是不甘心
dào dǐ shì bù gān xīn
还是不够坚定
huán shì bù gòu jiān dìng
这道理我明白
zhè dào lǐ wǒ míng bái
怎么就不清醒呢
zěn me jiù bù qīng xǐng ne
一遍一遍一遍不停的发泄
yī biàn yī biàn yī biàn bù tíng de fā xiè
一点一点一点被酒精淹灭
yī diǎn yī diǎn yī diǎn bèi jiǔ jīng yān miè
在一天一天往后的每一年里
zài yī tiān yī tiān wǎng hòu de měi yī nián lǐ
只剩下我还痛苦停留原地
zhī shèng xià wǒ huán tòng kǔ tíng liú yuán dì
再也不想要装作爱你的样子
zài yě bù xiǎng yào zhuāng zuò ài nǐ de yàng zǐ
遍体鳞伤的离开也是种方式
biàn tǐ lín shāng de lí kāi yě shì zhǒng fāng shì
敷衍的对白重复
fū yǎn de duì bái zhòng fù
一遍一遍一遍
yī biàn yī biàn yī biàn
雨滴滴在我身上
yǔ dī dī zài wǒ shēn shàng
一点一点一点
yī diǎn yī diǎn yī diǎn
再也不想要装作爱你的样子
zài yě bù xiǎng yào zhuāng zuò ài nǐ de yàng zǐ
遍体鳞伤的离开也是种方式
biàn tǐ lín shāng de lí kāi yě shì zhǒng fāng shì
敷衍的对白重复
fū yǎn de duì bái zhòng fù
一遍一遍一遍
yī biàn yī biàn yī biàn
雨滴滴在我身上
yǔ dī dī zài wǒ shēn shàng
一点一点一点
yī diǎn yī diǎn yī diǎn
我装作爱你的样子
wǒ zhuāng zuò ài nǐ de yàng zǐ
遍体鳞伤的离开也是种方式
biàn tǐ lín shāng de lí kāi yě shì zhǒng fāng shì
敷衍的对白重复
fū yǎn de duì bái zhòng fù
一遍一遍一遍
yī biàn yī biàn yī biàn
雨滴滴在我身上
yǔ dī dī zài wǒ shēn shàng
一点一点一点
yī diǎn yī diǎn yī diǎn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Không Muốn Yêu Em Lần Nữa (不想再爱你)

về máy:

Thêm bài hát Không Muốn Yêu Em Lần Nữa (不想再爱你) vào danh sách Playlist

Bài hát của AY Dương Lão Tam; Dom.T
Xem tất cả
Video của AY Dương Lão Tam; Dom.T
Xem tất cả
;