Quên Nó Đi (算了吧) - Aioz; Lưu Tư Đạt; Trương Thiên Xu

Restrict Content

Quên Nó Đi (算了吧)

Đóng góp: Hoàng Tuân
算了吧 - Aioz; 刘思达LOFTHESTAR; 张天枢Dubhe

Intro:
Rúguǒ sīniàn hé xuě yīqǐ xià néng fǒu zàijiàn nǐ
bèi fēng xuě fùgài de jiǎoyìn
wǒ hái kěyǐ kàn qīng
nǐ wǒ de yuēdìng bèi yǐncáng zàile fēnglíng lǐ
rúguǒ sīniàn huì jié chéng bīng
yěxǔ wǒ jiù bù huì rúcǐ shāngxīn
wǒ hái zài fēng xuě lǐ
děng shíjiān yī diǎndiǎn yī diǎndiǎn liú qù
tiānkōng huì bù huì màn man dì fàngqíng
hook:
Shuāng tíng zài wǒ de yǎn móu kuài jié chéngle jiā
duìzhe xuěrén niàn zhǔnbèi hǎo de qínghuà
zhǔnbèile nàme jiǔ nàme jiǔ xiānyàn de huā
huābàn suì luò yī dì tuìqù yánsè
lǐngjiàoguò nǐ de ài hào xiàng mó sī diànmǎ
liú wǒ yīshēn xuěbái shìfǒu xiǎndé fúkuā
yào bù jiùsuànle suànle suànle suànle ba
verse:
Yào bù jiùsuànle ba
fàngguò tā
guài chǎngjǐng bù tíng zài huàn
hái yǒuxiē luòchā
dōu shōu xià
wǒ shēnbiān méi nǐ zuòbàn
kě yào wàngjì tā
dōu zuò bà
wèiwán de jìhuà guòbàn
zǒng shì gōu qǐ huíyì
cáng zài xīnlǐ háishì huì yǒu bōlán
bùmián de chángyè bèi hǎilàng tūn yān
wǒ yíngzhe fān
xuěbái de zhuāngdiǎn jiù xiàng shì mèngyǎn
wújì bīngchuān
nǐ shuō de wèilái
zěnme tā méi lái
bùxiǎng jiēchuān
nǐ shuō nǐ lèile
zěnme lèile
bié qù wéinán
kě lèishuǐ xiàng xuěhuā
yīpiàn yīpiàn luòxià
wú shēngxī de rónghuà
kě nàxiē chuīguò de fēng
méi zuò wán de mèng
dūhuì níngjié zài xuě zhōng
hook:
Shuāng tíng zài wǒ de yǎn móu kuài jié chéngle jiā
duìzhe xuěrén niàn zhǔnbèi hǎo de qínghuà
zhǔnbèile nàme jiǔ nàme jiǔ xiānyàn de huā
huābàn suì luò yī dì tuìqù yánsè
lǐngjiàoguò nǐ de ài hào xiàng mó sī diànmǎ
liú wǒ yīshēn xuěbái shìfǒu xiǎndé fúkuā
yào bù jiùsuànle suànle suànle suànle ba
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Quên Nó Đi (算了吧)

về máy:

Thêm bài hát Quên Nó Đi (算了吧) vào danh sách Playlist

Bài hát của Aioz; Lưu Tư Đạt; Trương Thiên Xu
Xem tất cả
Video của Aioz; Lưu Tư Đạt; Trương Thiên Xu
Xem tất cả
;