Thôi Cứ Quên Đi (就忘了吧) - 1K

Restrict Content

Thôi Cứ Quên Đi (就忘了吧)

Đóng góp: Hoàng Tuân
就忘了吧 - 1K

Wǒ děngle hǎojiǔ nǐ shǐzhōng dōu méi chūxiàn
zàijiàn yīmiàn wǒ kěyǐ zhàn dé yuǎn yīdiǎn
mǎntiānfēi xuě bǎ wǒ xīn lěngquè
xiǎng wèn wèn nǐ zuìjìnguò dé zěnme yàng
yǒu méi xīn de lìng yībàn
háishì hé cóngqián yīyàng jiǎndān
yǒu méiyǒu wǒ de shìjiè dōu yīyàng méi bōlán
shìjiè hěn dà nǐ yào dàochù kàn kàn
nǐ yào dàochù guàng guàng zhǐyǒu wǒ zài lǎo dìfāng
mòshēng yòu tòuzhe guāng huíyì lǐ de múyàng
jiù wàngle ba
duìbùqǐ shì wǒ zìjǐ bù liǎojiě
gěile nǐ yīcì yòu yīcì shānghài
fān shānyuè lǐng zài yě zhǎo bù dào
xiàng nǐ yīyàng de cúnzài bù cúnzài
fēnkāile yīgè chūnqiū yòu dōngxià
duì nǐ de sīniàn tā hái zài zhēngzhá
wǒ yī gèrén tíng tíng zǒu zǒu zhǎo bù dào chūkǒu
zài nàxiē hé nǐ cuòkāi de shíjiān lǐ
wǒ piànguò wǒ zìjǐ yǐwéi néng wàngle nǐ
rènhé shìqíng dōu ràng wǒ bù zìzhǔ dì xiǎngqǐ
suǒyǐ wǒ jùjuéguò jǐxǔ méi bànfǎ
huíbì de yǒuxiē dòngqíng
wúfǎ ràng biérén zài chéngwéi wǒ de wéiyī
shìjiè hěn dà nǐ yào dàochù kàn kàn
nǐ yào dàochù guàng guàng zhǐyǒu wǒ zài lǎo dìfāng
wǒ néng yǒu duō juéjiàng wǒ hái néng zěnme bàn
jiù wàngle ba
zài nàxiē hé nǐ cuòkāi de shíjiān lǐ
wǒ piànguò wǒ zìjǐ yǐwéi néng wàngle nǐ
rènhé shìqíng dōu ràng wǒ bù zìzhǔ dì xiǎngqǐ
suǒyǐ wǒ jùjuéguò jǐxǔ méi bànfǎ
huíbì de yǒuxiē dòngqíng
wúfǎ ràng biérén zài chéngwéi wǒ de wéiyī
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thôi Cứ Quên Đi (就忘了吧)

về máy:

Thêm bài hát Thôi Cứ Quên Đi (就忘了吧) vào danh sách Playlist

Bài hát của 1K
Xem tất cả
Video của 1K
Xem tất cả
;