Take Off (无翼而飞) - WayV

Restrict Content

Take Off (无翼而飞)

  • Ca sĩ: WayV
  • Năm phát hành: 2019
Đóng góp: maximus
Yeah chéngshì de yǔ zài gěngyàn
Ní hóng de guāng zài míngmiè
Jiēdēng zhàoyàozhe tiān xíngzhě de bèiyǐng
Mí yàng bān de yǔmáo língkōng pánxuán bù qù
Xiàng chuánshuō xìnzhě héngxìn Hey
Wǒ fāxiàn bùmíng fēixíng wùtǐ
Xǔduō rén níngshì tiānkōng
Què yòu dàng zuò shénme yě méi fāshēng
Yeah yeah yǒu gǔ yān xiāo de qìxí
Wèihé wǒ tīngjiàn xīntiào dúmiǎo de shēngyīn
Fǎngfú fāshè tái yǐ zhǔnbèi hǎo
Dàdì chàndǒu àn xià niǔ
Fēng qiè zài kuáng xiào
Yeah rúguǒ jìlù shàng cóng wèi bèi jìzǎi
Don't be sad with it
Nǐ de zìyóu jiù wúfǎ fànguī
Xiàng shénmì de bù cúnzài de xìnhào
Zài léidá shàng huàguò yīdào ránshāo
Can I be honest I so hate to be controlled oh no no
Fēixíng shǒuzé wéiyī tiáokuǎn
Jiùshì wàngjì suǒyǒu tiáokuǎn
Yào páshēng huòzhě xuánzhuǎn
Zhǐ xiāngxìn zìyóu yìzhì de luópán
Wú yì ér fēi
I'm ready for take off take off
Cháoxiàng tiānwài zhī wài Take off
Wú yì ér fēi
I'm ready for take off take off
Cháoxiàng tiānwài zhī wài Take off
Chíchěng shì nǐ yǔ shēng de yěxìng
Nǐ yǒu kàngjù zhònglì de yěxīn
Nǐ shì lìwài bān de cúnzài
So baby
Cháoxiàng tiānwài zhī wài take off yeah
Oh oh
Shéi néng xùnfú wǒ fēi shàng yúnxiāo
Oh oh
Wú yì ér fēi I'm ready for take off
Talkin’bout
Wù jìng tiān zé wèihé línghún jī'è qǐlái
DNA juédìng shì zhě shēngcún shū zhě chéngrén
Yěxǔ wǒ kěwàng dì měilì
Yǐ zài dìbiǎo shàng xiāoshī wú zōng
Wǒ jiāng mùguāng tiàowàng xiàng tiānkōng zhī chéng
Yeah yònglì tiàoyuè jùjiāo shuāng bì jǔ gāo
Huīwǔ zài páoxiāo yǒule gāodù
Yeah hé shìjiè
Wǒ lǐjiě wǒ de bù bèi lǐjiě
So ràng tāmen lièqí yǒurén wúxū yǔyì
Rock your world
Cànlàn de tiāntǐ Can be me and you
Wú yì ér fēi
I'm ready for take off take off
Cháoxiàng tiānwài zhī wài Take off
Wú yì ér fēi
I'm ready for take off take off
Cháoxiàng tiānwài zhī wài Take off
Chíchěng shì nǐ yǔ shēng de yěxìng
Nǐ yǒu kàngjù zhònglì de yěxīn
Nǐ shì lìwài bān de cúnzài
So baby
Cháoxiàng tiānwài zhī wài take off yeah
Take off fēixiáng
Take off
Oh fǔ kàn zhuó dìqiú
Zài zhēngfú shēnhòu yǔzhòu
Dàoshǔ de jiépāi xiàng píngfán Say goodbye
Cháoxiàng shēnsuì de wèilái wǒmen fēi zǒu
Wú yì ér fēi
I'm ready for take off take off
Cháoxiàng tiānwài zhī wài Take off
Wú yì ér fēi
I'm ready for take off take off
Cháoxiàng tiānwài zhī wài Take off
Yǐ wǒ xīntiào de jiézòu wèi míng
Zhè shì bùkěsīyì de fēixíng
Nǐ shì jiànzhèng wǒ de huǒbàn
So baby
Cháoxiàng tiānwài zhī wài take off take off
Come on
Cháoxiàng tiānwài zhī wài take off take off
Dàizhe nǐ suǒyǒu dì měihǎo
Come on
Cháoxiàng tiānwài zhī wài take off take off
Dàizhe nǐ suǒyǒu dì měihǎo
Oh oh
Shéi néng xùnfú wǒ fēi shàng yúnxiāo
Oh oh
Wú yì ér fēi take take off fēixiáng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Take Off (无翼而飞)

về máy:
Bài hát của WayV
Xem tất cả
Video của WayV
Xem tất cả
;