Regular (理所当然) - WayV

headset 1,797  cloud_download 42

Regular (理所当然)

  • Ca sĩ: WayV
  • Năm phát hành: 2019
Đóng góp: maximus
Suǒyǒu yùwàng Get'em all
Xiè xiàguò duō xīngfèn buzz
Zhè chéngshì de zhǔréngōng CT zhīqián N wéishǒu
Wǒmen bùxiè zhǐzuìjīnmí
Be the one one one
Yeah wúshù yèwǎn zài wǔtái de zhèng zhòng yāng
I be bangin' with my team
Wǒmen bù qì shǒu faith faith
Wǒmen yǐndǎo guāng de liúxiàng
In the street oh splash
Zài chéngshì zhōng mànyóu
Tóngshí bì shàng nǐ de yǎnjīng
Bang bang
Mèngxiǎng zài wǒ shǒuzhōng wò jǐn
Zhào liàngle wǒ xiǎngxiàng de chōngjǐng Pause
And now we in a Zone
Nǔlì diǎn shí chéngwéi Gold
Gè shíbǎi qiān wàn dōu bùgòu
Yeah yeah falling in my motion splash
Wǒmen xiǎngshòu bèi yǎngwàng de zītài Every time
Xiàng héngxīng cànlàn wúxū shǒuzé
Stop hitting my line
Mèng huì jī shā chéng tǎ
But I'm still not satisfied
Lǐsuǒdāngrán On the regular
Jiù ràng guīzé yìwài Irregular
We make the world go
Wǒ fǔkàn tiānkōng
We make the world go
Wǒ dǔ shàngle suǒyǒu tián mǎn shìjiè I want it
Zhíyì bǎ mèng de bǎxīn
Wǎng tiānkōng màn man piān yí
We are not the same
Wǒ bìxū shì wéiyī
Zài zuìgāo zhī chù huà wǒ de guódù
Zài wǒ yǎnzhōng
We never lose yě méiyǒu xiàndù
We do what we do
I'm so clean so fresh
Tiānshēng jù guāng shǎnguāng xiù
Diamonds on my neck
Guāngyuán dōu yǐ wǒ wèi zhóu Let's go
You gon hol up hol up hol up for a real one
Xiàng yúnduān dì jìntóu chūfā
Bèi yǎngwàng bì chéngwéi Star
So fly so hot jùjiāo wèi diǎn
We touch the sky zhùdìng wěidà
Qǐng jǐnguǎn xiànmù jídù
I did it all by myself uh
And now we in a Zone
Nǔlì diǎn shí chéngwéi Gold
Gè shíbǎi qiān wàn dōu bùgòu
Yeah yeah falling in my motion splash
Wǒmen xiǎngshòu bèi yǎngwàng de zītài Every time
Xiàng héngxīng cànlàn wúxū shǒuzé
Stop hitting my line
Mèng huì jī shā chéng tǎ
But I'm still not satisfied
Lǐsuǒdāngrán On the regular
Jiù ràng guīzé yìwài Irregular
We make the world go
Wǒ fǔkàn tiānkōng
We make the world go
Wǒ dǔ shàngle suǒyǒu tián mǎn shìjiè I want it
Multi-colored diamonds like a rainbow
PLR your eyes yǔ sècǎi gòng gòu
Your brain go
Yeah shǎnshǎn fāguāng we flash
Wúfǎ zìwǒ let's dance
Shēntǐ fā fū shòu zhī wànwù
Wú gē bù wǔ uh
Burn it up burn it up turn it up
Zhè shǒu gē shì yèkōng lǐ de xīnghuǒ
Ràng zhè xuánlǜ Wave do it our way
Wǒmen xiǎngshòu bèi yǎngwàng de zītài
Every time
Xiàng héngxīng cànlàn wúxū shǒuzé
Stop hitting my line
Mèngxiǎng huì jī shā chéng tǎ
But I'm still not satisfied
Lǐsuǒdāngrán On the regular
Jiù ràng guīzé yìwài Irregular
We make the world go
Wǒ fǔkàn tiānkōng
We make the world go
Wǒ dǔ shàngle suǒyǒu tián mǎn shìjiè I want it
Regular
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Regular (理所当然)

về máy:
Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận bài hát Regular (理所当然)
chat_bubble 0  comment