Thiên Nhai Khách (天涯客) - Trương Triết Hạn; Cung Tuấn

Restrict Content

Thiên Nhai Khách (天涯客)

Đóng góp: anthonyvu
zhāng zhé hàn :
tiān cāng cāng shì le gōng chéng dù hán jiāng
yè máng máng bēi zhōng yuè yǐng xiào huāng táng
shuí xǔ wǒ cè mǎ jiāng hú chuǎng sì fāng
shuí zuì biàn tiān yá mèng xǐng bù jiàn gù xiāng
gōng jùn :
xī líng xià qī qiū liáng yǔ wěn wǒ chuāng
rèn rén zēng rèn rén bàng
wèi fáng chóu chàng shì qīng kuáng
chūn fēng chuī dé lǜ jiāng nán shuǐ àn
chuī bù nuǎn rén xīn shuāng
cù bù jí fáng
nà shì bù shì wǒ mén de guāng
gōng jùn :
xiāng jiàn hèn wǎn xìng wèi wǎn
bù zài gū fù sì jì huā
jiāng gǔ dào xī fēng shòu mǎ
huàn xiǎo qiáo liú shuǐ rén jiā
zhāng zhé hàn :
wàn lǐ hé shān wàn jiā dēng
wǎng shì rú yān làng táo shā
jiāng píng shēng shuāng xuě
yǔ jūn zhǔ jiǔ pēng chá
gōng jùn :
fāng cǎo cháng yān bō liú yún yìng xié yáng
wèn hé chǔ xiān xiāng
hú dié wéi gǔ yù wéi liáng
zhāng zhé hàn :
nǐ yī jiān dān bù jìn wàn gǔ chóu
bù rú fēn wǒ jī liǎng
péi jūn zuì sān wàn cháng
cóng cǐ bù yán lí shāng
gōng jùn :
xiāng jiàn hèn wǎn xìng wèi wǎn
zài bù gū fù sì jì huā
jiāng gǔ dào xī fēng shòu mǎ
huàn xiǎo qiáo liú shuǐ rén jiā
zhāng zhé hàn :
wàn lǐ hé shān wàn jiā dēng
wǎng shì rú yān làng táo shā
hé :
jiāng píng shēng shuāng xuě yǔ jūn zhǔ jiǔ pēng chá
gōng jùn :
wú biān là mù xiāo xiāo xià
bù jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái
fēng dāo shuāng jiàn jiē bù jù zhī yào
hé :
nǐ wǒ huán zài
zhāng zhé hàn :
dé jì gāo gē shī jì xiū
wú jū wú shù yì wú ài
dàn dé yī zhī jǐ wèi jìn fēng chén wú nài
hé :
rèn shān gāo shuǐ yuǎn nǐ zài wǒ yě zài
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thiên Nhai Khách (天涯客)

về máy:
Bài hát của Trương Triết Hạn; Cung Tuấn
Xem tất cả
Video của Trương Triết Hạn; Cung Tuấn
Xem tất cả
;