Đời Này Dành Cả Cho Cho Chàng (此生予你) - Triệu Lộ Tư

Restrict Content

Đời Này Dành Cả Cho Cho Chàng (此生予你)

Đóng góp: anthonyvu
qīng xiāo lòu gēng duǎn xiāng sī huán míng yuè
zhú hóng yáo yè là huā mèng chén nián
nǐ huí móu yī yǎn suǒ yǒu de bù ān xǐ yuè
dū qǐng kè zài xīn shàng méi jiān liú lián
xiǎng hé nǐ zǒu guò lán shān cháng jiē
xiǎng hé nǐ zǒu guò lí huā chuí yán
xiǎng hé nǐ fán huá shì jiān dū qù kàn biàn
mǒu tiān nǐ wǒ xián zuò tíng qián
píng lán xiāng wēi xián shuō rì yuè jīng nián
mǎn tiān xīng sè là móu yǎn
xiǎng hé nǐ zǒu guò mǎn chéng hóng yè
xiǎng hé nǐ zǒu guò fēn yáng dà xuě
xiǎng hé nǐ lěng nuǎn sì jì dū qù cháng biàn
mǒu nián nǐ wǒ bái fā xiāng qiān
hóng chén réng yǒu nǐ zhí sǎn bìng jiān
wéi wǒ zhē yī shēn fēng xuě
qīng xiāo lòu gēng duǎn xiāng sī huán míng yuè
zhú hóng yáo yè là huā mèng chén nián
nǐ huí móu yī yǎn suǒ yǒu de bù ān xǐ yuè
dū qǐng kè zài xīn shàng méi jiān liú lián
xiǎng hé nǐ zǒu guò lán shān cháng jiē
xiǎng hé nǐ zǒu guò lí huā chuí yán
xiǎng hé nǐ fán huá shì jiān dū qù kàn biàn
mǒu tiān nǐ wǒ xián zuò tíng qián
píng lán xiāng wēi xián shuō rì yuè jīng nián
mǎn tiān xīng sè là móu yǎn
xiǎng hé nǐ zǒu guò mǎn chéng hóng yè
xiǎng hé nǐ zǒu guò fēn yáng dà xuě
xiǎng hé nǐ lěng nuǎn sì jì dū qù cháng biàn
mǒu nián nǐ wǒ bái fā xiāng qiān
hóng chén réng yǒu nǐ zhí sǎn bìng jiān
wéi wǒ zhē yī shēn fēng xuě
wéi wǒ zhē yī shēn fēng xuě
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đời Này Dành Cả Cho Cho Chàng (此生予你)

về máy:
Bài hát của Triệu Lộ Tư
Xem tất cả
Video của Triệu Lộ Tư
Xem tất cả
;