Vạn Lý Dữ Quân Đồng (万里与君同) - Tiểu Hồn

Restrict Content

Vạn Lý Dữ Quân Đồng (万里与君同)

Đóng góp: anthonyvu
gū xīng hán yuè cán yǐng zhí là bēi zhōng
fēng yǔ jiǔ jìn jiē liè shā zhēng rén hóu
jǔ mù wàng xuě lǐ jiǔ zhōu
yuàn dān xīn xiāng chóu
xǔ suì yuè ān rán jiā guó wú yōu
qīng shān xiāng yíng zhòu qǐ cháng fēng
yuǎn háng qù cōng cōng guān shān yòu jī zhòng
jiā jiā chè yè diǎn dēng
shēng shēng lí gē xiāng sòng
cǐ hòu wàn lǐ yǔ jūn tóng
qiān zhàng dēng huáng shā jiǔ
chén shuāng dòng gǔ yì zhāng gōng
héng dāo yuè mǎ zǒu
bái bìn gǎn dí jí dōng fēng
yī bēi xiě dài jiǔ yáo jìng jiā yǔ guó
shǒu wǒ shēn hòu tài píng mǎn shān hé
gù xiāng bù zēng yuǎn yù dá zhī mèng zhōng
shān cháng shuǐ kuò yǐ shēn fù jiā guó
qīng shān xiāng yíng zhòu qǐ cháng fēng
yuǎn háng qù cōng cōng guān shān yòu jī zhòng
jiā jiā chè yè diǎn dēng
shēng shēng lí gē xiāng sòng
cǐ hòu wàn lǐ yǔ jūn tóng
qiān zhàng dēng huáng shā jiǔ
chén shuāng dòng gǔ yì zhāng gōng
héng dāo yuè mǎ zǒu
bái bìn gǎn dí jí dōng fēng
yī shēn zǎi qiān qiū wàn zhàng qíng rù jiǔ
tà biàn shān hé bù yuàn zuò yì xiāng kè
mèng zhōng cháng ān huā yòu piāo là
yī xī jiù rì dēng huǒ
hún mèng yī qū chàng zuò dān xīn gē
yǐ shēn fù jiā guó
yī bēi xiě dài jiǔ yáo jìng jiā yǔ guó
shǒu wǒ shēn hòu tài píng mǎn shān hé
gù xiāng bù zēng yuǎn yù dá zhī mèng zhōng
shān cháng shuǐ kuò mò xiào shì yīng xióng
gū xīng hán yuè cán yǐng zhí là bēi zhōng
fēng yǔ jiǔ jìn jiē liè shā zhēng rén hóu
jǔ mù wàng xuě lǐ jiǔ zhōu
yuàn dān xīn xiāng chóu
xǔ suì yuè ān rán jiā guó wú yōu
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Vạn Lý Dữ Quân Đồng (万里与君同)

về máy:
Bài hát của Tiểu Hồn
Xem tất cả
Video của Tiểu Hồn
Xem tất cả
;