Tam Thốn Thiên Đường (三寸天堂) - Nghiêm Nghệ Đan

Restrict Content

Tam Thốn Thiên Đường (三寸天堂)

Đóng góp: william
Tíng zài zhè lǐ bù gǎn zǒu xià qù
Ràng bēi shāng wú fǎ shàng yǎn
Xià yī yè nǐ qīn shǒu xiě shàng de lí bié
Yóu bù de wǒ jù jué.

Zhè tiáo lù wǒ men zǒu de tài cōng máng
Yǒng bào a bìng bù zhēn shí de yù wàng
Lái bù jí děng bù jí huí tóu xīn shǎng
Mù lán xiāng zhē bù zhù shāng.

Bù zài kàn tiān shàng tài yáng tòu guò yún cǎi de guāng
Bù zài zhǎo yuē dìng le de tiān táng
Bù zài tàn nǐ shuō guò de rén jiān shì shì wú cháng
Jiè bù dào de sān cùn rì guāng.

Tíng zài zhè lǐ bù gǎn zǒu xià qù
Ràng bēi shāng wú fǎ shàng yǎn
Xià yī yè nǐ qīn shǒu xiě shàng de lí bié
Yóu bù de wǒ jù jué.

Zhè tiáo lù wǒ men zǒu de tài cōng máng
Yǒng bào a bìng bù zhēn shí de yù wàng
Lái bù jí děng bù jí huí tóu xīn shǎng
Mù lán xiāng zhē bù zhù shāng.

Bù zài kàn tiān shàng tài yáng tòu guò yún cǎi de guāng
Bù zài zhǎo yuē dìng le de tiān táng
Bù zài tàn nǐ shuō guò de rén jiān shì shì wú cháng
Jiè bù dào de sān cùn rì guāng.

Bù zài kàn tiān shàng tài yáng tòu guò yún cǎi de guāng
Bù zài zhǎo yuē dìng le de tiān táng
Bù zài tàn nǐ shuō guò de rén jiān shì shì wú cháng
Jiè bù dào de sān cùn rì guāng
Nà tiān táng shì wǒ ài guò nǐ de dì fāng.

停在这里不敢走下去
让悲伤无法上演
下一页你亲手写上的离别
由不得我拒绝.

这条路我们走得太匆忙
拥抱着并不真实的欲望
来不及等不及回头欣赏
木兰香遮不住伤.

不再看天上太阳透过云彩的光
不再找约定了的天堂
不再叹你说过的人间世事无常
借不到的三寸日光.

停在这里不敢走下去
让悲伤无法上演
下一页你亲手写上的离别
由不得我拒绝.

这条路我们走得太匆忙
拥抱着并不真实的欲望
来不及等不及回头欣赏
木兰香遮不住伤.

不再看天上太阳透过云彩的光
不再找约定了的天堂
不再叹你说过的人间世事无常
借不到的三寸日光.

不再看天上太阳透过云彩的光
不再找约定了的天堂
不再叹你说过的人间世事无常
借不到的三寸日光
那天堂是我爱过你的地方.

Đình tại giá lý bất cảm tẩu hạ khứ
Nhượng bi thương vô pháp thượng diễn
Hạ nhất hiệt nhĩ thân thủ tả thượng đích ly biệt
Do bất đắc ngã cự tuyệt.

Giá điều lộ ngã môn tẩu đắc thái thông mang
Ủng bão trứ tịnh bất chân thực đích dục vọng
Lai bất cập đẳng bất cập hồi đầu hân thưởng
Mộc lan hương già bất trụ thương.

Bất tái khán thiên thượng thái dương thấu quá vân thải đích quang
Bất tái hoa ước định liễu đích thiên đường
Bất tái thán nhĩ thuyết quá đích nhân gian thế sự vô thường
Tá bất đáo đích tam thốn nhật quang.

Đình tại giá lý bất cảm tẩu hạ khứ
Nhượng bi thương vô pháp thượng diễn
Hạ nhất hiệt nhĩ thân thủ tả thượng đích ly biệt
Do bất đắc ngã cự tuyệt.

Giá điều lộ ngã môn tẩu đắc thái thông mang
Ủng bão trứ tịnh bất chân thực đích dục vọng
Lai bất cập đẳng bất cập hồi đầu hân thưởng
Mộc lan hương già bất trụ thương.

Bất tái khán thiên thượng thái dương thấu quá vân thải đích quang
Bất tái hoa ước định liễu đích thiên đường
Bất tái thán nhĩ thuyết quá đích nhân gian thế sự vô thường
Tá bất đáo đích tam thốn nhật quang.

Bất tái khán thiên thượng thái dương thấu quá vân thải đích quang
Bất tái hoa ước định liễu đích thiên đường
Bất tái thán nhĩ thuyết quá đích nhân gian thế sự vô thường
Tá bất đáo đích tam thốn nhật quang
Na thiên đường thị ngã ái quá nhĩ đích địa phương..

Dừng chân nơi này không dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện
Trang kế tiếp chàng chính tay viết lời ly biệt
Thiếp không cách nào cự tuyệt

Con đường này chúng ta bước quá vội vàng
Cứ ôm ấp bao dục vọng không chân thật
Chẳng kịp đợi chờ, chẳng kịp quay đầu thụ hưởng
Mộc Lan hương không dấu được đau thương

Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên qua áng mây
Thôi không tìm thiên đường đã ước hẹn
Thôi ca thán về nhân gian thế sự vô thường chàng đã nói
Không vay được ba tấc nhật quang

Dừng chân nơi này không dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện
Trang kế tiếp chàng chính tay viết lời ly biệt
Thiếp không cách nào cự tuyệt

Con đường này chúng ta bước quá vội vàng
Cứ ôm ấp bao dục vọng không chân thật
Chẳng kịp đợi chờ, chẳng kịp quay đầu thụ hưởng
Mộc Lan hương không dấu được đau thương

Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên qua áng mây
Thôi không tìm thiên đường đã ước hẹn
Thôi ca thán về nhân gian thế sự vô thường chàng đã nói
Không vay được ba tấc nhật quang

Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên qua áng mây
Thôi không tìm thiên đường đã ước hẹn
Thôi ca thán về nhân gian thế sự vô thường chàng đã nói
Không vay được ba tấc nhật quang
Thiên đường ấy chính là nơi thiếp đã từng yêu chàng.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tam Thốn Thiên Đường (三寸天堂)

về máy:
Bài hát của Nghiêm Nghệ Đan
Xem tất cả
Video của Nghiêm Nghệ Đan
Xem tất cả
;