Một Bài Cổ Phong Nghĩ Không Thông (一首想不通的古风) - Ngải Thần; Yêu Bức; Bạch Sắc; Hy Bảo; Biệt Từ; Lan Kiệt; Lâm Kha

Restrict Content

Một Bài Cổ Phong Nghĩ Không Thông (一首想不通的古风)

Đóng góp: anthonyvu
林柯:

一朝春秋 折扇谁来弄

笑问山河谁坐拥

熙宝:

三五经年 故地重逢

偏问此恨浓不浓

艾辰:

前事不休 道声珍重

言语几笔都做空

妖蝠:

违心说破 一场好梦

山高水长不远送

兰杰:

潮来潮往世事无常无常无常好汹涌

林柯:

策马共享往事不想不想不想不想懂

熙宝/林柯/兰杰/妖蝠:

我想不想不通 我想不想不通

林柯/兰杰:

为何要与你相逢

熙宝:

人来人往旧事难忘难忘难忘难纵容

兰杰:

归来却防那些自当自当自当不自纵

熙宝/兰杰/别词:

我想不想不通

我想不想不通

兰杰/熙宝:

为何要做一场梦

艾辰:

此生倥偬

艾辰/兰杰:

此爱相融

若随风 入苍穹

熙宝/艾辰/林柯/兰杰:

寻寻觅觅夜深深邃的夜灯

恍恍惚惚入眠眠不透清冷

艾辰/熙宝:

又还怕什么痛何惧这从容

白色:

与子成说

熙宝:

与子成说

妖蝠:

此生挈阔

熙宝:

此生挈阔

白色:

不过是古老的传说

熙宝:

古老的传说

兰杰:

执子之手 执子之手

白色:

与子偕老

熙宝:

与子偕老

兰杰:

只剩在回忆里斑驳

熙宝:

回忆里斑驳

妖蝠:

对影婆娑

兰杰:

对影婆娑

此生交错

熙宝:

此生交错

妖蝠:

怎可面对擦肩而过

熙宝:

对擦肩而过

兰杰/熙宝:

执手泪眼 相望无言

题笔那句不肯苟活

熙宝:

一朝春秋 折扇谁来弄

笑问山河谁坐拥

兰杰:

三五经年 故地重逢

偏问此恨浓不浓

白色:

前事不休 道声珍重

言语几笔都做空

别词:

违心说破 一场好梦

山高水长不远送

妖蝠:

此生倥偬

林柯/妖蝠:

此爱相融

若随风 入苍穹

白色/兰杰/熙宝/妖蝠:

寻寻觅觅夜深深邃的夜灯

恍恍惚惚入眠眠不透清冷

兰杰/熙宝:

又还怕什么痛何惧这从容

别词:

与子成说

兰杰:

与子成说

林柯:

此生挈阔

熙宝:

此生挈阔

别词:

不过是古老的传说

熙宝:

古老的传说

林柯:

执子之手

二逗:

执子之手

艾辰:

与子偕老

熙宝:

与子偕老

林柯:

只剩在回忆里斑驳

熙宝:

回忆里斑驳

艾辰:

对影婆娑

兰杰:

对影婆娑

林柯:

此生交错

熙宝:

此生交错

艾辰:

怎可面对擦肩而过

熙宝:

对擦肩而过

林柯/兰杰:

执手泪眼 相望无言

题笔那句不肯苟活

妖蝠:

一场放纵 一场悸动

挣脱爱恨的牢笼

艾辰:

画地为牢 画命为符

铸成下一世坚守

熙宝/艾辰:

听残花落地 伴雨声
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Một Bài Cổ Phong Nghĩ Không Thông (一首想不通的古风)

về máy:
Bài hát của Ngải Thần; Yêu Bức; Bạch Sắc; Hy Bảo; Biệt Từ; Lan Kiệt; Lâm Kha
Xem tất cả
Video của Ngải Thần; Yêu Bức; Bạch Sắc; Hy Bảo; Biệt Từ; Lan Kiệt; Lâm Kha
Xem tất cả
;