Tiếu Khán Giang Hồ (笑看江湖) - Mãn Thư Khắc

Restrict Content

Tiếu Khán Giang Hồ (笑看江湖)

Đóng góp: anthonyvu
tiān xià fēng yún chū wǒ bèi
yī rù jiāng hú suì yuè cuī
huáng tú bà yè tán xiào zhōng
bù shèng rén shēng yī cháng zuì
wǒ gēn wǒ xiōng dì suí shí dài mìng
kàn nǐ de tóu tiě huán shì dāo yìng
fèng mìng zuò rèn wù lián yè shàng jīng
xiū dào de gāo rén zhù zài shān lín
tīng shuō jiāng hú shèng chuán cáng bǎo tú
gè dà mén pài quán bù hóng le yǎn
háng xiá zhàng yì fēi yán yòu zǒu bì
mò wèn qián chéng jiāng hú lù suī yuǎn
pén zhōng de qīng shuǐ zěn xǐ bù jìng
rǎn xiě de shǒu shāo mìng zhōng zhù dìng
jiāng hú de ēn yuàn tīng yī shēng líng
gǔn gǔn de làng tāo shuí yuàn qīng tīng
bái fā de yīng háo shuí néng gòu míng le
qīng sè de yī páo shān gǔ zhōng cháng xiào
míng yuè bù zài zhào shì shuí zài niàn tāo
shì jiān bù píng fán wǒ zì yī rén sǎo
tiān xià fēng yún chū wǒ bèi
yī rù jiāng hú suì yuè cuī
huáng tú bà yè tán xiào zhōng
bù shèng rén shēng yī cháng zuì
rén zài jiāng hú shēn bù yóu jǐ
qíng chóu nán què ēn yuàn wú jìn
shēng zài shì shàng wú rén zhào gù
wéi qiú huó lù tà shàng jiāng hú
jiā xiāng zài měi de yuǎn fāng
cí mǔ zhèng bǎ yī cháng bǔ
shì rén cōng míng fǎn hū tú
tiān dì sì fāng wéi jiāng hú
qíng bù zhī suǒ qǐ yī wǎng qíng shēn
dū dài zhuó miàn jù hé bì dāng zhēn
zhī yào nǐ xiāng xìn dì xià yǒu huáng jīn
shì shàng yǒu zhèng yì rén jiān yǒu zhēn qíng
rè qíng rú huǒ mò chōng dòng
jiāng hú tīng shuō shuí dù wǒ
xiāng rú yǐ mò wàng jiāng hú
wǎng hòu yú shēng huái dāng chū
wēi wǔ
tiān xià fēng yún chū wǒ bèi
yī rù jiāng hú suì yuè cuī
huáng tú bà yè tán xiào zhōng
bù shèng rén shēng yī cháng zuì
tiān xià fēng yún chū wǒ bèi
yī rù jiāng hú suì yuè cuī
huáng tú bà yè tán xiào zhōng
bù shèng rén shēng yī cháng zuì
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tiếu Khán Giang Hồ (笑看江湖)

về máy:
Bài hát của Mãn Thư Khắc
Xem tất cả
Video của Mãn Thư Khắc
Xem tất cả
;