Vọng Thiên Nhai (望天涯) - Lý Đại Côn; Mã Văn Viễn; Tôn Hy Luân; Viên Soái

Restrict Content

Vọng Thiên Nhai (望天涯)

Đóng góp: anthonyvu
lǐ dài kūn :
là hóng chén shì fēi shuí lùn
háo qíng zhí jī fēn
shāng mǎn dì yǐn xìng mái míng
duō qíng sì wú qíng
yuán shuài :
tīng fēng shēng yuè là dú yǐng
xīn shì cáng mèng zhōng
jiāng hú yóu bù lùn yīng xióng
zhí jiàn fú cāng shēng
mǎ wén yuǎn :
jiāng hú yī shēng xiào
ēn yuàn yǐ míng le
sūn xī lún :
yuè là fǔ qín shāng tàn shì xiāo yáo
bù wǎng zǒu yī zāo
hé chàng :
ài hèn zhī duō shǎo
qíng chóu nán yù liào
shuí míng le tiān yá qíng
jiě bù kāi xiá gǔ róu dào
tǎo yī tǎo shí jiān de liáng yào
jiāng hú chóu chàng ài duō shǎo hèn duō shǎo
quán yī bǐ gōu xiāo
lǐ dài kūn :
là hóng chén shì fēi shuí lùn
háo qíng zhí jī fēn
shāng mǎn dì yǐn xìng mái míng
duō qíng sì wú qíng
yuán shuài :
tīng fēng shēng yuè là dú yǐng
xīn shì cáng mèng zhōng
jiāng hú yóu bù lùn yīng xióng
zhí jiàn fú cāng shēng
mǎ wén yuǎn :
jiāng hú yī shēng xiào
ēn yuàn yǐ míng le
sūn xī lún :
yuè là fǔ qín shāng tàn shì xiāo yáo
bù wǎng zǒu yī zāo
ài hèn zhī duō shǎo
qíng chóu nán yù liào
shuí míng le tiān yá qíng
jiě bù kāi xiá gǔ róu dào
tǎo yī tǎo shí jiān de liáng yào
jiāng hú chóu chàng ài duō shǎo hèn duō shǎo
quán yī bǐ gōu xiāo
ài hèn zhī duō shǎo
qíng chóu nán yù liào
shuí míng le tiān yá qíng
jiě bù kāi xiá gǔ róu dào
tǎo yī tǎo shí jiān de liáng yào
jiāng hú chóu chàng ài duō shǎo hèn duō shǎo
quán yī bǐ gōu xiāo
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Vọng Thiên Nhai (望天涯)

về máy:
Bài hát của Lý Đại Côn; Mã Văn Viễn; Tôn Hy Luân; Viên Soái
Xem tất cả
Video của Lý Đại Côn; Mã Văn Viễn; Tôn Hy Luân; Viên Soái
Xem tất cả
;