Thiên Vấn (天问) - Lưu Vũ Ninh

Restrict Content

Thiên Vấn (天问)

Đóng góp: anthonyvu
wèn jiàn wèn dāo ēn yuàn xiāo
pà shì jiù hèn xīn chóu tiān fēn rǎo
wèn jì wèn zhāo shì bǐ shuí gāo
jī fān shēn shì fú chén nán yù liào
wèn lù wèn chéng shān shuǐ tiáo tiáo
zhī yīn hé chǔ rén jì liáo
wèn yǔ wèn qíng xīn shì duō shǎo
fù míng yuè mù mù yǔ zhāo zhāo
wèn huā wèn yè yán sè zhèng hǎo
rén shēng huān lè kǔ duǎn jī chūn xiāo
wèn qiū wèn dōng fēng xuě xiāo xiāo
cǎi yún yì sàn suì yuè nán āo
huā kāi zǎo tiān zhī xiǎo tiān mò xiào tiān yì lǎo
jiāng hú xiǎo tiān dì yáo rén qù le wǒ wàng le
huā xiè le tiān zhī xiǎo tiān mò bēi tiān yì lǎo
yīng xióng jìn suì yuè shǎo rén qù le wǒ wàng le
wèn xiān wèn dào shuí dé xiāo yáo
shǎo nián zǐ dì jiāng hú lǎo
wèn dì wèn tiān yī shēng jiāo ào
rén miǎo miǎo kě xiào wàng bù le
wèn huā wèn yè yán sè zhèng hǎo
rén shēng huān lè kǔ duǎn jī chūn xiāo
wèn qiū wèn dōng fēng xuě xiāo xiāo
cǎi yún yì sàn suì yuè nán āo
huā kāi zǎo tiān zhī xiǎo tiān mò xiào tiān yì lǎo
jiāng hú xiǎo tiān dì yáo rén qù le wǒ wàng le
huā xiè le tiān zhī xiǎo tiān mò bēi tiān yì lǎo
yīng xióng jìn suì yuè shǎo rén qù le wǒ wàng le
huā kāi zǎo tiān zhī xiǎo tiān mò xiào tiān yì lǎo
jiāng hú xiǎo tiān dì yáo rén qù le wǒ wàng le
huā xiè le tiān zhī xiǎo tiān mò bēi tiān yì lǎo
yīng xióng jìn suì yuè shǎo rén qù le wǒ wàng le
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thiên Vấn (天问)

về máy:
Bài hát của Lưu Vũ Ninh
Xem tất cả
Video của Lưu Vũ Ninh
Xem tất cả
;