Cảm Ứng (感应) - Lưu Vũ Ninh

Restrict Content

Cảm Ứng (感应)

Đóng góp: anthonyvu
Shíguāng rú nǐ
Rǎo wǒ qíng sīxù qiānyǐn
Wēn rè zhǎngxīn wò jǐn
Táitóu shì yè wěnguò de liúxīng
Zhǎng zhǎng shēnyǐng
Ménglóng zhōng yīrán qīngxī
Cún yīcùn guāngyīn
Huàn huí nǐ
Yīshēng yīmǒ zǒng shì xìnì
Zhídào yùjiàn nǐ
Qiānfāngbǎijì
Děng xià yīshì chénxī
Chóngxīn zài xiāngyù
Háo bù yóuyù
Yínhé lǐ péi nǐ qù yuǎn xíng
Tīng
Bǐcǐ gǎnyìng
Kàojìn
Sānyánliǎngyǔ
Ruò rúcǐ liángchén ruò rúcǐ měijǐng
Yuàn nǐ
Suíháng
Shíguāng rú nǐ
Rǎo wǒ qíng sīxù qiānyǐn
Wēn rè zhǎngxīn wò jǐn
Táitóu shì yè wěnguò de liúxīng
Zhǎng zhǎng shēnyǐng
Ménglóng zhōng yīrán qīngxī
Cún yīcùn guāngyīn
Huàn huí nǐ
Yīshēng yīmǒ zǒng shì xìnì
Zhídào yùjiàn nǐ
Qiānfāngbǎijì
Děng xià yīshì chénxī
Chóngxīn zài xiāngyù
Háo bù yóuyù
Yínhé lǐ péi nǐ qù yuǎn xíng
Tīng
Bǐcǐ gǎnyìng
Kàojìn
Sānyánliǎngyǔ
Ruò rúcǐ liángchén ruò rúcǐ měijǐng
Yuàn nǐ
Suíháng
Wǒ rúcǐ quèdìng
Yǒngyǒule nǐ
Jiù xiàng hūxī yǎngqì
Xìngfú de jùlí
Tǎntè qián xíng
Cháng jìn suǒyǒu bùkěsīyì
Tīng
Bǐcǐ gǎnyìng
Kàojìn
Sānyánliǎngyǔ
Ruò rúcǐ liángchén ruò rúcǐ měijǐng
Yǒu wǒ
Hé nǐ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Cảm Ứng (感应)

về máy:
Bài hát của Lưu Vũ Ninh
Xem tất cả
Video của Lưu Vũ Ninh
Xem tất cả
;