Xuy Mộng Đáo Tây Châu (吹梦到西洲) - Lưu Tư Hàm

Restrict Content

Xuy Mộng Đáo Tây Châu (吹梦到西洲)

Đóng góp: anthonyvu
Wú hé huà yǒu gǎn wù zhī chūn qiū
Qiū háo rú mò yù chóu móu nuò guǎn xiāng liú
Liú gǔ zǎn fēng liú róng yìng shuǐ xiù
Liú guān sì shí zēng xiè hòu jiā rén xī zhōu.

Xī zhōu hé yǒu yuǎn shù píng gāo qiū
Yún xián fāng wài yǔ bù shōu zhì zǐ qiān niú
Nào shì wú shēng bǎi tài yīn qíng xǔ xǔ móu
Téng yī bàn juàn tái yī zhòu suì yuè zì wú yōu.

Jià mǎ qū chē shàng jī chéng fú yáo rù huà zhōng zhǐ chǐ
Jìng qū qiáo héng jīng chéng nán tōng pàn nǐ dù kǒu dài nǐ qiáo tóu.

Sōng xiāng jiē dì zǒu
Huī qú lóng xiù hǔ chū huái xiù
Qǐ wēi shí là hǎi lián bō dòng
Miáo shù qū kōng hóu xiàn tóng zhóu
Lè bǐ yān zhí dà mò cāng làng pán qiú
Yī zhǐ lín lí màn diǎn fāng yuán tòu
Jì wǒ cháng fēng wàn lǐ rào zhǐ wèi xiāng gōu
Xíng shēng yì chéng cǐ yì xiāo yáo bù yóu.

Rì yuè hé shòu jiāng hǎi dī gēng lòu
Ài xiàng rén jiān jiè zhāo mù bēi xǐ wéi chóu
Zhǒng liǔ chūn yīng zhī tā fēng chén bù kě jiù
Mián mián gēng zài sān shēng hòu shuí gé shì dú guān jiū.

Shī shuō hóng dòu biàn nán guó wèi jiàn rén cháng jiǔ jiàn duō shǎo
Lái shí fāng huá qù shí bái tóu wàng nǐ bù shè xún nǐ bù xiū.

Huà wài rén yì xiǔ
Sì nóng dàn xiāng jiān sè xiāng gòu
Rǎn bīng xuě xiān pī liú lí zhòu
Zhàn zhū zǐ jiāng dēng jīn yín lóu
Tiān mìng bì chéng huī tǔ dāo gōng hè xiù
Jǔ shǒu yè gǔ pō duàn qīng lán yòu
Zhào wǒ yíng dēng jià zhòu zhī yǐng guī hóng liú
Shēn hún rú jì cǐ shì xiāo yáo bù yóu.

Qíng yī wù wú mù chéng lín wú shuǐ háng zhōu
Qíng yī shì wèi suàn cáng móu zhēn huán miù
Qíng yī rén jī shēn bù hòu jī nián bù jiù
Qíng yī niàn mò jìn fēi kōng bǎi dài fēi bái zhòu huá dì wéi qiú.

Lán tián xū jí jiǔ wéi qióng jiāng néng jiāo měi yù shòu
Zhì gāo zhě qīng nán gòu zhì guì zhě rùn yīn chóu
Chī jié huǒ zhī tā bù néng qiú
Zuì féng gē zhī tā bù bì hòu
Zhī yuē líng xī guò xì líng guāng àn xiāng tóu.

Wàn lài tíng chuī zòu
Zhī yí tīng qiū shuǐ wèn fú yóu
Jì xuán míng bù kě liáng běi dǒu
Què hé xìn xiāng sī zuì wēn róu
Gù pàn huā fā hóng mēng pēng rán ér mèng
Nǐ yǔ èr shí bā sù jiē huí móu
Xì wǒ cǎi yì jīng wěi hóng sī tiān dì zhōu
Qíng zhī suǒ zhì cǐ xīn xiāo yáo bù yóu.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Xuy Mộng Đáo Tây Châu (吹梦到西洲)

về máy:
Bài hát của Lưu Tư Hàm
Xem tất cả
Video của Lưu Tư Hàm
Xem tất cả
;