Một Lần Một Lần (一遍一遍) - Kim Mân Kỳ

Restrict Content

Một Lần Một Lần (一遍一遍)

Đóng góp: anthonyvu
jiǎn yī zhǎn zhú huǒ huí yì bù mián
yè shēn yòu yìng sī niàn
wǒ bì shàng shuāng yǎn
yòu fú xiàn cóng qián
wǎng shì ěr biān ní nán nǐ tīng bù jiàn
xīn shì yī zhēn yī xiàn chán zhǐ jiān
míng yuè yòu rě sī liàn
xiāng sī rào suì yuè
mìng yùn dǎ le jié
jiě bù kāi hé nǐ zhù dìng de lí bié
yuán fēn yī biàn yī biàn chén mò
wǒ qián chéng wèn guò
yí hàn wǒ de qíng shēn nǐ méi tīng shuō
wǒ mén yī biàn yī biàn ài guò
yī biàn biàn cuò guò
nài hé huā kāi yǒu qī
ài wú guǒ
jiǎn yī zhǎn zhú huǒ huí yì bù mián
yè shēn yòu yìng sī niàn
wǒ bì shàng shuāng yǎn
yòu fú xiàn cóng qián
wǎng shì ěr biān ní nán nǐ tīng bù jiàn
xīn shì yī zhēn yī xiàn chán zhǐ jiān
míng yuè yòu rě sī liàn
xiāng sī rào suì yuè
mìng yùn dǎ le jié
jiě bù kāi hé nǐ zhù dìng de lí bié
yuán fēn yī biàn yī biàn chén mò
wǒ qián chéng wèn guò
yí hàn wǒ de qíng shēn nǐ méi tīng shuō
wǒ mén yī biàn yī biàn ài guò
yī biàn biàn cuò guò
nài hé huā kāi yǒu qī
ài wú guǒ
yuán fēn yī biàn yī biàn chén mò
wǒ qián chéng wèn guò
yí hàn wǒ de qíng shēn nǐ méi tīng shuō
wǒ mén yī biàn yī biàn ài guò
yī biàn biàn cuò guò
nài hé huā kāi yǒu qī
ài wú guǒ
nài hé huā kāi yǒu qī
ài wú guǒ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Một Lần Một Lần (一遍一遍)

về máy:
Bài hát của Kim Mân Kỳ
Xem tất cả
Video của Kim Mân Kỳ
Xem tất cả
;