Đặt Bút (落墨) - Chung Hán Lương

Restrict Content

Đặt Bút (落墨)

Đóng góp: anthonyvu
tàn zǐ yè liáng rú mò
shuí tí bǐ huà jì mò
zhè yī shēng huà biàn piāo bó
wéi yǒu xiāng sī nán lín mó
shān chéng děng yǔ là
wǒ děng nǐ huí yì zhōng jīng guò
kàn tiān sè
bǐ nǐ liǎn sè gēng là mò
fēng qǐ yòu yáo zhú huǒ
suì yuè lěng yī shān báo
kàn mìng yùn yī lù qū zhē
ér yuán fēn shǐ zhōng bù shuō
xīn shì yán chéng mò
què huà bù chū nǐ de lún kuò
zhè zhǐ mò
yào zěn me xiě jìn nǐ wǒ
shuí tí bǐ
yòu yǐn sī niàn píng dì qǐ fēng bō
shuí lái guò
yòu rě wǎng shì zài xīn lǐ diān bò
ruò shēn qíng kě niàn bù kě shuō
jié jú wǒ bù duǒ
nǐ de dēng huǒ lán shān chǔ yǒu wǒ
shuí tí bǐ
tiāo qǐ gū dān lèi yǎn jì pó suō
shuí lái guò
wéi nǐ hào jìn wǒ yī shēng bǐ mò
ruò fēi é bù zēng pū guò huǒ
zěn me tán zhí zhuó
nǐ de gù shì jìn tóu chǔ shì wǒ
fēng qǐ yòu yáo zhú huǒ
suì yuè lěng yī shān báo
kàn mìng yùn yī lù qū zhē
ér yuán fēn shǐ zhōng bù shuō
xīn shì yán chéng mò
què huà bù chū nǐ de lún kuò
zhè zhǐ mò
yào zěn me xiě jìn nǐ wǒ
shuí tí bǐ
yòu yǐn sī niàn píng dì qǐ fēng bō
shuí lái guò
yòu rě wǎng shì zài xīn lǐ diān bò
ruò shēn qíng kě niàn bù kě shuō
jié jú wǒ bù duǒ
nǐ de dēng huǒ lán shān chǔ yǒu wǒ
shuí tí bǐ
tiāo qǐ gū dān lèi yǎn jì pó suō
shuí lái guò
wéi nǐ hào jìn wǒ yī shēng bǐ mò
ruò fēi é bù zēng pū guò huǒ
zěn me tán zhí zhuó
nǐ de gù shì jìn tóu chǔ shì wǒ
nǐ de gù shì jìn tóu chǔ shì wǒ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đặt Bút (落墨)

về máy:
Bài hát của Chung Hán Lương
Xem tất cả
Video của Chung Hán Lương
Xem tất cả
;