Muốn Cùng Nhau (要一起) - Châu Thâm

Restrict Content

Muốn Cùng Nhau (要一起)

Đóng góp: anthonyvu
zhān yī diǎn yuè guāng tiáo jì gōu huà chū le nǐ
qǔ pí pá zhōng de yīn lǜ pǔ qū chū le nǐ
shèng zhuāng zhōng de sī xiàn jīn yín
gēn gēn fēn míng yìng chèn zhuó nǐ
qiān fān lì jìn qìng xìng wǒ yǒu nǐ
diǎn yī zhǎn xīn xīn xiāng yìn yuǎn yuǎn shǒu hù nǐ
nǐ liú gěi wǒ de ěr yǔ dū shì ài yì
cè mǎ jí chí zhòu yè sì jì
fēng huā xuě yuè dū kàn jìn
qiǎo qiǎo shuō zuì xǐ huān nǐ huái lǐ
yào cháng xiāng shǒu yě yào tīng cǐ kè chóng míng
yào xīn wú jiān yě yào qīn yǎn jiǎo méi xīn
yào liǎng bù yí yào jiān dìng bǐ cǐ xiāng yī
yào yī qǐ kàn tiān míng zài děng fēng qǐ
yào sān yuè yǔ qī yuè qíng xì shù xīng xīng
yào shǎng chūn guāng huà qiū jǐng fán huā kàn jìn
yào nǎ pà lí qiān wàn lǐ xīn dū hū yīng
yǒu tiān bái le shuāng bìn yě yào yī qǐ
àn zì de xǔ nuò yuē dìng dū sòng gěi le nǐ
měi yī bù dū hěn què xìn péi bàn zhuó nǐ
tiān yá zhī shì gù shì bèi jǐng
wǒ mén cái kě yǐ zhí bǐ
jié jú là zài nǎ lǐ yào yī qǐ
yào cháng xiāng shǒu yě yào tīng cǐ kè chóng míng
yào xīn wú jiān yě yào qīn yǎn jiǎo méi xīn
yào liǎng bù yí yào jiān dìng bǐ cǐ xiāng yī
yào yī qǐ kàn tiān míng zài děng fēng qǐ
yào sān yuè yǔ qī yuè qíng xì shù xīng xīng
yào shǎng chūn guāng huà qiū jǐng fán huā kàn jìn
yào nǎ pà lí qiān wàn lǐ xīn dū hū yīng
yǒu tiān bái le shuāng bìn yě yào yī qǐ
nǐ shuō yuè míng xīng xī wǒ shuō ài nǐ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Muốn Cùng Nhau (要一起)

về máy:
Bài hát của Châu Thâm
Xem tất cả
Video của Châu Thâm
Xem tất cả
;