Awaken (UCast Rewake) (@ASOT 700) - Bryan Kearney; Ucast

Restrict Content

Awaken (UCast Rewake) (@ASOT 700)

Đóng góp: haxuanthanh1999
[Bryan Kearney - LIVE @A State Of Trance 700, Buenos Aries, April 2015]

(Tôi chợt hiểu suy nghĩ chỉ là một điều viển vông)
I understood suddenly how thought was just an illusionary thing;

(Và suy nghĩ chịu trách nhiệm như thế nào, nếu không phải là tất cả, về những đau khổ mà chúng ta trải qua.)
And how thought is responsible for, if not all, of the suffering we experience.

(Và rồi tôi đột nhiên cảm thấy như tôi đang nhìn những suy nghĩ này từ một góc độ khác.)
And then I suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective.

(Và tôi tự hỏi, ai là người biết tôi đang nghĩ?)
And I wondered, who is it that's aware that I'm thinking?


(Và đột nhiên, tôi bị ném vào cảm giác tự do rộng lớn, tuyệt vời này khỏi bản thân mình,)
And suddenly, I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom from myself,

(Từ những vấn đề của tôi.)
From my problems.

(Tôi thấy rằng tôi đã lớn hơn, và những gì tôi làm còn lớn hơn cả cơ thể của mình.)
I saw that i was bigger, and what I do is bigger than my body.

(Tôi là tất cả, và tất cả mọi người. ")
I was everything, and everyone."
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Awaken (UCast Rewake) (@ASOT 700)

về máy:
Bài hát của Bryan Kearney; Ucast
Xem tất cả
Video của Bryan Kearney; Ucast
Xem tất cả
;