GingaMingaYo (the strange world) (Arirang Simply K-Pop CON-TOUR - 04.03.2022) - Billlie

Restrict Content

GingaMingaYo (the strange world) (Arirang Simply K-Pop CON-TOUR - 04.03.2022)

Đóng góp: lamminhyundaniel
what a strange world
헷갈려 (Billlie!)

그대로 go
아니면 말고
또 고민 중
사라진 빌리

참견은 쉬운데 (참 쉬운데)
선택은 어려워 (난 어려워)
책임은 무겁고 (heavy for me)
어깬 축 down (어떡할까)

몸속에 무언가
꿈틀거려도 난
어른스럽게 한 번 참아 (참아)

엄마 아빠는 왜 (oh no)
얌전히 있으래 (come on)
말 통하는 건 겨우 친구

welcome to the strange world, wow
호기심은 커져가 (four three two one)
헷갈려

can’t complain
다 그런 거라 해
이상해
왜 GingaMingaYo

can’t explain
또 특이하다 해
말 못 해
왜 GingaMingaYo

도대체 무슨 상황?
hey, don’t play (hey, don’t play)
찾아낸 빌리 나 같기도 해 (똑같애)

기준은 뭐? (내가 옳아)
틀렸다고? (그렇다면)
튀어나가 (찾으러 가)
come catch me now yeah

겁이 나서 도망쳤다 말하면
왜 이리 참을성 없냬 (no way!)
다 틀에 맞춘 듯 똑같은 표정
성장의 묘미인지 (why?)

그게 다 맞다면
난 틀린 건가 뭐

내가 그려왔던 곳
꿈이 없다면
종일 잠자는 게 낫지
aren’t you?

welcome to the strange world, wow
인내심은 눌러놔 (four three two one)
헷갈려

이리저리로 흔들려
하루 종일 난 left and right
맘의 추는 나를 놀려 oh my!
왜 GingaMingaYo

내가 맞고 넌 틀렸어
작은 실수도 X or O
맘의 자는 서롤 재 또 oh my!
왜 GingaMingaYo

날 마주 보는 맘의 11
이 거울 속 빌리는 누군데?
고개 든 궁금증
정답은 하날까

알 수가 없어 왜

ra dada dum dada 마음속 drum
우당탕 탕 타당 울려 더
ra dada dum dada 못 참아
what’s right? 옳은 건 없어

뭐라 해도 it’s ok

can’t complain (complain)
다 그런 거라 해 (다 그런 거라고 하지만)
이상해
왜 GingaMingaYo

can’t explain (explain)
또 특이하다 해 (날 특이하다고 하지만)
말 못 해 (no no no no)
왜 GingaMingaYo
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát GingaMingaYo (the strange world) (Arirang Simply K-Pop CON-TOUR - 04.03.2022)

về máy:
Bài hát của Billlie
Xem tất cả
Video của Billlie
Xem tất cả
;