Nguyên Nhân (原因) - Bặc Quan Kim; Vương Tinh Việt

Restrict Content

Nguyên Nhân (原因)

Đóng góp: anthonyvu
nán :
nǐ de shǒu zhǐ huá guò wǒ de zhǎng xīn
nǐ de wēi xiào chōng chì wǒ de yǎn jīng
wǒ xiǎng jìng jìng dì líng tīng
shān hé suì yuè dòng qíng
nǚ :
ài de chǐ lún zǒng shì zhuǎn gè bù tíng
xiǎng shǎn duǒ què yòu rěn bù zhù qián háng
méi yǒu yù zhào jiù yuē dìng
kàn biàn huàn de fēng yún
nán :
wò nǐ de shǒu qīn nǐ de liǎn pín pín
nǚ :
xīn lǐ de xiǎo lù zài cháng míng
nán :
hēi àn lǐ nǐ jiù shì wǒ de guāng míng
hé :
péi zhuó nǐ mèng lǐ yě huì xiào xǐng
nán :
kàn zhuó nǐ kū kàn zhuó nǐ xiào yíng yíng
nǚ :
rèn dìng le yú shēng de guāng yīn
nán :
míng míng zhōng sì hū hěn zǎo jiù zhù dìng
hé :
yǒu nǐ wàn wù shùn jiān huà líng
nán :
nǐ de shǒu zhǐ huá guò wǒ de zhǎng xīn
nǐ de wēi xiào chōng chì wǒ de yǎn jīng
wǒ xiǎng jìng jìng dì líng tīng
shān hé suì yuè dòng qíng
nǚ :
ài de chǐ lún zǒng shì zhuǎn gè bù tíng
xiǎng shǎn duǒ què yòu rěn bù zhù qián háng
méi yǒu yù zhào jiù yuē dìng
kàn biàn huàn de fēng yún
nán :
wò nǐ de shǒu qīn nǐ de liǎn pín pín
nǚ :
xīn lǐ de xiǎo lù zài cháng míng
nán :
hēi àn lǐ nǐ jiù shì wǒ de guāng míng
hé :
péi zhuó nǐ mèng lǐ yě huì xiào xǐng
nán :
kàn zhuó nǐ kū kàn zhuó nǐ xiào yíng yíng
nǚ :
rèn dìng le yú shēng de guāng yīn
nán :
míng míng zhōng sì hū hěn zǎo jiù zhù dìng
hé :
yǒu nǐ wàn wù shùn jiān huà líng
nán :
wò nǐ de shǒu qīn nǐ de liǎn pín pín
nǚ :
xīn lǐ de xiǎo lù zài cháng míng
nán :
hēi àn lǐ nǐ jiù shì wǒ de guāng míng
hé :
péi zhuó nǐ mèng lǐ yě huì xiào xǐng
nán :
kàn zhuó nǐ kū kàn zhuó nǐ xiào yíng yíng
nǚ :
rèn dìng le yú shēng de guāng yīn
nán :
míng míng zhōng sì hū hěn zǎo jiù zhù dìng
hé :
yǒu nǐ wàn wù shùn jiān huà líng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Nguyên Nhân (原因)

về máy:
Bài hát của Bặc Quan Kim; Vương Tinh Việt
Xem tất cả
Video của Bặc Quan Kim; Vương Tinh Việt
Xem tất cả
;