Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Dương Khôn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Đáp Án (答案)

Dương Khôn; Quách Thái Khiết

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

4.280

2

Đáp Án (答案)

Dương Khôn; Quách Thái Khiết

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đáp Án (答案) (2014) Listen Album

278

3

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Khôn; Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

527

4

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014) Listen Album

1.037

5

Anh Hùng Chân Chính (真心英雄)

Dương Khôn; Đồng Đại Vi; Trương Kiệt; Trịnh Nguyên Sướng; Chu Á Văn; Trần Học Đông

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Anh Hùng Chân Chính (真心英雄) Single (2015) Listen Album

2.416

6

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

1.636

7

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

474

8

Yếu Đuối (脆弱)

Dương Khôn

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

424

9

5:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

1.465

10

Some Day

Dương Khôn

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

388

11

Thế Thân (替身)

Dương Khôn

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

379

12

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

304

13

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

332

14

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

438

15

5:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Ngày Nào Đó (那一天) Listen Album

346

16

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

473

17

Sân Ga (站台)

Dương Khôn

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

619

18

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

322

19

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

321

20

Oh Carol

Dương Khôn

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

390

21

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

425

22

Tuổi Trẻ (年轻人)

Dương Khôn

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

513

23

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

320

24

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Disco (2010) Listen Album

213

Beat

4:05
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Disco (2010) Listen Album

232

Album: Dương Khôn
Đêm Nay Anh 20 Tuổi (今夜二十岁) (2014)
Dương Khôn; Quách Thái Khiết
Lossless
Đáp Án (答案) (2014)
Dương Khôn; Quách Thái Khiết
Lossless
Một Ngày Nào Đó (那一天)
Dương Khôn
Lossless
Xem thêm...

Dương Khôn

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)