ChiaSeNhac -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Đôi Ngã Chia Ly
Thanh Tuyền
5:32
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Khánh Băng; Album: Chuyến Tàu Hoàng Hôn (2016)
4
Hôm nay 08:00
2 Your Dark Overwhelming
My Shameful
10:00
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Your Dark Overwhelming (Demo) (2000)
50
Hôm nay 07:59
3 White Shroud
My Shameful
5:27
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Your Dark Overwhelming (Demo) (2000)
69
Hôm nay 07:59
4 False Emphathies
My Shameful
8:37
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Your Dark Overwhelming (Demo) (2000)
47
Hôm nay 07:59
5 Sown In Sadness
My Shameful
9:08
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Sown In Sadness (Demo) (2000)
46
Hôm nay 07:57
6 Behind Me
My Shameful
5:40
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Sown In Sadness (Demo) (2000)
77
Hôm nay 07:57
7 Into Emptiness
My Shameful
8:39
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Sown In Sadness (Demo) (2000)
51
Hôm nay 07:57
8 Hope Torn
My Shameful
11:18
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: To All I Hated (Demo) (2000)
54
Hôm nay 07:56
9 To All I Hated
My Shameful
8:49
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: To All I Hated (Demo) (2000)
47
Hôm nay 07:56
10 Too Late
My Shameful
7:21
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: To All I Hated (Demo) (2000)
38
Hôm nay 07:56
11 A Shadow
My Shameful
6:34
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: To All I Hated (Demo) (2000)
86
Hôm nay 07:56
12 Blamed
My Shameful
7:26
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of All The Wrong Things (2003)
61
Hôm nay 07:53
13 I Fear
My Shameful
8:46
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of All The Wrong Things (2003)
80
Hôm nay 07:53
14 Beneath
My Shameful
6:45
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of All The Wrong Things (2003)
112
Hôm nay 07:52
15 The Wind That Burns All
My Shameful
7:02
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of All The Wrong Things (2003)
74
Hôm nay 07:52
16 A Saddened Sunset
My Shameful
8:27
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of All The Wrong Things (2003)
64
Hôm nay 07:52
17 Blackened Lies
My Shameful
8:13
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of All The Wrong Things (2003)
89
Hôm nay 07:51
18 Scattered Ashes
My Shameful
7:21
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of All The Wrong Things (2003)
68
Hôm nay 07:51
Beat Intro
My Shameful
0:41
Lossless
Playback -> US-UK
Album: Of All The Wrong Things (2003)
99
Hôm nay 07:50
20 To Never Return
My Shameful
8:00
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of Dust (2004)
59
Hôm nay 07:46
21 Disappointment
My Shameful
6:28
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of Dust (2004)
55
Hôm nay 07:46
22 These Empty Rooms
My Shameful
6:07
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of Dust (2004)
58
Hôm nay 07:46
23 I Found Nothing Sacred
My Shameful
6:39
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of Dust (2004)
81
Hôm nay 07:46
24 One Lost
My Shameful
6:13
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of Dust (2004)
98
Hôm nay 07:46
25 Your Darkness Shine
My Shameful
9:01
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of Dust (2004)
61
Hôm nay 07:45
26 And Waters Will Close
My Shameful
7:31
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of Dust (2004)
92
Hôm nay 07:45
27 Of Dust
My Shameful
5:57
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Of Dust (2004)
121
Hôm nay 07:39
28 Self-Abuse
My Shameful
8:48
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Descend (2008)
70
Hôm nay 07:39
29 Unrepentant
My Shameful
7:01
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Descend (2008)
59
Hôm nay 07:39
30 Kill The Emptiness
My Shameful
5:01
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Descend (2008)
66
Hôm nay 07:39
31 Of Haunting
My Shameful
8:47
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Descend (2008)
66
Hôm nay 07:39
32 This Hate
My Shameful
7:09
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Descend (2008)
62
Hôm nay 07:38
33 Deity Of Retribution
My Shameful
5:21
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Descend (2008)
71
Hôm nay 07:38
34 Allconsuming
My Shameful
8:14
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Descend (2008)
86
Hôm nay 07:38
35 Please Remember
Deafheaven
6:26
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Sunbather (2013)
75
Hôm nay 07:33
36 Vertigo
Deafheaven
14:37
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Sunbather (2013)
73
Hôm nay 07:32
37 Windows
Deafheaven
4:43
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Sunbather (2013)
110
Hôm nay 07:31
38 The Pecan Tree
Deafheaven
11:27
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Sunbather (2013)
57
Hôm nay 07:31
39 Sunbather
Deafheaven
10:17
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Sunbather (2013)
53
Hôm nay 07:27
OK - Robin Schulz; James Blunt OK
Robin Schulz; James Blunt
3:36
HD 1080p
Video Clip -> US-UK
(2017)
0
Hôm nay 07:26
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)