Việt Nam -> Truyền thống -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Quê Mẹ
Quỳnh Trang
4:28
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Trần Mạnh Hùng
0
Hôm nay 21:10
2 Chuyện Ba Mùa Mưa
Quỳnh Trang
4:40
256kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Minh Kỳ; Dạ Cầm
0
Hôm nay 19:31
3 Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 (Tân Cổ)
Chí Tâm; Thanh Kim Huệ; Lệ Thuỷ
9:14
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Mạc Phong Linh; Mai Thiết Lĩnh; Album: Cô Lái Đò Bến Hạ (Pre 75)
2.365
Hôm nay 12:32
4 Tâm Sự Nàng Buram (Tân Cổ)
Lệ Thuỷ; Thanh Tuấn
7:41
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Vinh Sử; Ngân Giang; Vc: Quế Anh; Album: Cô Lái Đò Bến Hạ (Pre 75)
1.274
Hôm nay 12:32
5 Chuyện Tình Trương Chi Mỵ Nương (Tân Cổ)
Thanh Tuấn; Mỹ Châu
8:50
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Anh Bằng; Album: Cô Lái Đò Bến Hạ (Pre 75)
1.182
Hôm nay 12:31
6 Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ (Tân Cổ)
Lệ Thuỷ; Minh Vương; Thanh Kim Huệ
8:19
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Hoàng Thi Thơ; Album: Cô Lái Đò Bến Hạ (Pre 75)
2.943
Hôm nay 12:31
7 Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi (Tân Cổ)
Chí Tâm; Thanh Kim Huệ
8:12
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Hoàng Thi Thơ; Album: Cô Lái Đò Bến Hạ (Pre 75)
1.516
Hôm nay 12:31
8 Làm Dâu Xứ Lạ (Tân Cổ)
Minh Cảnh; Mỹ Châu
7:25
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Vinh Sử; Vọng Cổ: Loan Thảo; Album: Mưa Nửa Đêm (Pre 75)
1.930
Hôm nay 12:30
9 Ngoại Ô Buồn (Tân Cổ)
Thanh Tuấn; Mỹ Châu
7:12
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Anh Bằng; Album: Mưa Nửa Đêm (Pre 75)
1.785
Hôm nay 12:30
10 Nhẫn Cỏ Cho Em (Tân Cổ)
Tấn Tài; Mỹ Châu
7:14
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Vinh Sử; Loan Thảo; Album: Mưa Nửa Đêm (Pre 75)
1.138
Hôm nay 12:30
11 Tình Đời (Tân Cổ)
Minh Vương; Mỹ Châu
6:41
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Anh Bằng; Album: Mưa Nửa Đêm (Pre 75)
1.050
Hôm nay 12:30
12 Nói Với Người Tình (Tân Cổ)
Minh Vương; Mỹ Châu
6:18
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Hàn Châu; Album: Mưa Nửa Đêm (Pre 75)
952
Hôm nay 12:30
13 Đoạn Cuối Tình Yêu (Tân Cổ)
Minh Cảnh; Mỹ Châu
7:30
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Tú Nhi; Loan Thảo; Album: Mưa Nửa Đêm (Pre 75)
1.076
Hôm nay 12:30
14 Mưa Nửa Đêm (Tân Cổ)
Thanh Tuấn; Mỹ Châu
6:58
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Trúc Phương; Album: Mưa Nửa Đêm (Pre 75)
2.037
Hôm nay 12:30
15 Phận Gái Thuyền Quyên (Tân Cổ)
Phương Bình; Mỹ Châu
7:33
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Giao Tiên; Nguyên Thảo; Album: Mưa Nửa Đêm (Pre 75)
1.051
Hôm nay 12:29
16 Nhớ Nhau Hoài (Tân Cổ)
Phượng Liên; Minh Phụng
7:09
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Anh Việt Thu; Album: Bông Cỏ May (Pre 75)
1.506
Hôm nay 12:20
17 Em Buồn Anh Thương (Tân Cổ)
Minh Vương; Mỹ Châu
6:22
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Thanh Phong; Album: Bông Cỏ May (Pre 75)
1.000
Hôm nay 12:20
18 Vòng Tay Nào Cho Em (Tân Cổ)
Minh Phụng; Phượng Liên
7:09
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Hoàng Lê Vũ; Album: Bông Cỏ May (Pre 75)
1.507
Hôm nay 12:19
19 Đoạn Cuối Tình Yêu (Tân Cổ)
Minh Cảnh; Mỹ Châu
7:28
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Tú Nhi; Loan Thảo; Album: Bông Cỏ May (Pre 75)
1.007
Hôm nay 12:19
20 Người Bạn Tình Xưa (Tân Cổ)
Phượng Liên; Minh Phụng
6:55
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Anh Việt Thu; Album: Bông Cỏ May (Pre 75)
1.332
Hôm nay 12:19
21 Gặp Lại Cố Nhân (Tân Cổ)
Minh Cảnh; Lệ Thuỷ
6:38
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Hàn Sinh; Album: Bông Cỏ May (Pre 75)
2.294
Hôm nay 12:19
22 Bông Cỏ May (Tân Cổ)
Minh Phụng; Mỹ Châu
6:47
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Trúc Phương; Vc: Loan Thảo; Album: Bông Cỏ May (Pre 75)
1.921
Hôm nay 12:19
23 Xin Trả Lại Thời Gian (Tân Cổ)
Minh Phụng; Hương Lan
7:33
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Thanh Sơn; TC: Loan Thảo; Album: Bông Cỏ May (Pre 75)
1.293
Hôm nay 12:19
24 Bao Giờ Em Quên (Tân Cổ)
Chí Tâm; Bích Hạnh
7:19
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Duy Khánh; vc: Quế Anh; Album: Sương Lạnh Chiều Đông (Pre 75)
861
Hôm nay 12:16
25 Phố Buồn (Tân Cổ)
Thanh Tuấn; Mỹ Châu
6:25
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Phạm Duy; Album: Sương Lạnh Chiều Đông (Pre 75)
756
Hôm nay 12:16
26 Tình Hậu Phương (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
7:11
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Minh Kỳ; Album: Sương Lạnh Chiều Đông (Pre 75)
734
Hôm nay 12:15
27 Chuyến Đi Về Sáng (Tân Cổ)
Thanh Tuấn; Hà Mỹ Xuân
8:12
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Mạnh Phát; Album: Sương Lạnh Chiều Đông (Pre 75)
977
Hôm nay 12:15
28 Sương Lạnh Chiều Đông (Tân Cổ)
Chí Tâm; Lệ Thuỷ
7:01
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Mạnh Phát; Vọng Cổ: Quế Chi; Album: Sương Lạnh Chiều Đông (Pre 75)
1.206
Hôm nay 12:15
29 Chiều Lên Bản Thượng (Tân Cổ)
Lệ Thuỷ; Tài Bửu Bửu
7:16
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Lê Dinh; Album: Sương Lạnh Chiều Đông (Pre 75)
1.020
Hôm nay 12:15
30 Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân (Tân Cổ)
Minh Cảnh; Mỹ Châu
3:29
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Song Ngọc; Album: Tạ Từ Trong Đêm (Pre 75)
1.328
Hôm nay 10:33
31 Trường Cũ Tình Xưa (Tân Cổ)
Thanh Tuấn; Thanh Kim Huệ
7:36
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Duy Khánh; Album: Tạ Từ Trong Đêm (Pre 75)
1.915
Hôm nay 10:33
32 Tình Bơ Vơ (Tân Cổ)
Minh Vương; Mỹ Châu
8:44
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Lam Phương; Album: Tạ Từ Trong Đêm (Pre 75)
1.309
Hôm nay 10:33
33 Thân Phận (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
8:10
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Lê Mộng Bảo; Album: Tạ Từ Trong Đêm (Pre 75)
807
Hôm nay 10:33
34 Thiệp Hồng Báo Tin (Tân Cổ)
Tài Bửu Bửu; Mỹ Châu
7:16
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Minh Kỳ; Huy Cường; Album: Tạ Từ Trong Đêm (Pre 75)
1.542
Hôm nay 10:32
35 Tạ Từ Trong Đêm (Tân Cổ)
Thanh Tuấn; Thanh Kim Huệ
8:04
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Trần Thiện Thanh; Album: Tạ Từ Trong Đêm (Pre 75)
2.540
Hôm nay 10:32
36 Thà Như Giọt Mưa (Tân Cổ)
Chí Tâm; Thanh Kim Huệ
6:15
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Phạm Duy; Album: Tạ Từ Trong Đêm (Pre 75)
889
Hôm nay 10:31
37 Tiễn Biệt (Tân Cổ)
Chí Tâm; Lệ Thuỷ
7:19
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Tô Thanh Tùng; Album: Thành Phố Buồn (Pre 75)
1.388
Hôm nay 10:31
38 Lòng Mẹ (Tân Cổ)
Thanh Tuấn; Phượng Liên
7:45
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Y Vân; Vc: Viễn Châu; Album: Thành Phố Buồn (Pre 75)
717
Hôm nay 10:31
39 Tựa Cánh Bèo Trôi (Tân Cổ)
Minh Vương; Kim Thuỷ
7:34
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Hoàng Minh; Album: Thành Phố Buồn (Pre 75)
1.196
Hôm nay 10:31
40 Thành Phố Buồn (Tân Cổ)
Chí Tâm; Thanh Kim Huệ
7:25
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Lam Phương; Album: Thành Phố Buồn (Pre 75)
2.404
Hôm nay 10:31
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)