Việt Nam -> Truyền thống -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Liên khúc Thành phố của tôi
Minh Thuận - Đông Đào
4:53
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Biên soạn: Lê Giang; Album: Hát ru tình đời (2000)
0
Hôm nay 01:29
2 Câu Chuyện Đầu Năm
Quang Đường
5:05
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Hoài An; Album: Câu Chuyện Đầu Năm (2018)
0
Hôm qua 22:44
3 Hoa Nở Về Đêm
Anh Đích
6:30
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Mạnh Phát (2018)
0
Hôm qua 22:01
4 Bóng Chiều Xưa
Diễm Chi
5:29
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Dương Thiện Tước; Album: Chiều Vàng (1996)
2
Hôm qua 12:32
5 Hoài Cảm
Xuân Sơn
6:08
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Cung Tiến; Album: Chiều Vàng (1996)
0
Hôm qua 12:32
6 Bến Cũ
Bạch Yến
5:18
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyễn Anh Việt; Album: Chiều Vàng (1996)
0
Hôm qua 12:31
7 Tống Biệt
Phương Hoài Tâm
3:45
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Võ Đức Thu; Thơ: Tản Đà; Album: Chiều Vàng (1996)
0
Hôm qua 12:31
8 Thiên Thai
Mai Hương
5:41
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Văn Cao; Album: Chiều Vàng (1996)
0
Hôm qua 12:30
9 Dứt Đường Tơ
Ngọc Minh
5:54
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Văn Thuỷ; Album: Chiều Vàng (1996)
1
Hôm qua 12:30
10 Tiếng Đàn Tôi
Lệ Thu
4:38
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Phạm Duy; Album: Chiều Vàng (1996)
2
Hôm qua 12:29
11 Dư Âm
Duy Quang
5:29
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyễn Văn Tý; Album: Chiều Vàng (1996)
0
Hôm qua 12:29
12 Sơn Nữ Ca
Như Mai
5:44
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Trần Hoàn; Album: Chiều Vàng (1996)
1
Hôm qua 12:26
13 Mưa Rơi
Hà Thanh
5:20
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Châu Kỳ; Ưng Lang; Album: Chiều Vàng (1996)
0
Hôm qua 12:26
14 Chiều Vàng
Việt Dzũng
6:27
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyễn Văn Khánh; Album: Chiều Vàng (1996)
0
Hôm qua 12:25
15 Trăng Mờ Bên Suối
Hương Lan
5:54
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Lê Mộng Nguyên; Album: Chiều Vàng (1996)
1
Hôm qua 12:24
16 Thu Quyến Rũ
Thanh Lan
6:01
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Đoàn Chuẩn; Từ Linh; Album: Vườn Hồng Kỷ Nữ (Tape) (1988)
3
Hôm qua 11:03
17 Nắng Chiều
Thanh Lan
6:14
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Lê Trọng Nguyễn; Album: Vườn Hồng Kỷ Nữ (Tape) (1988)
0
Hôm qua 11:02
18 Tà Áo Xanh
Thanh Lan
5:54
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Đoàn Chuẩn; Từ Linh; Album: Vườn Hồng Kỷ Nữ (Tape) (1988)
0
Hôm qua 11:02
19 Giọt Mưa Thu
Thanh Lan
5:44
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Đặng Thế Phong; Album: Vườn Hồng Kỷ Nữ (Tape) (1988)
2
Hôm qua 11:02
20 Đi Chơi Chùa Hương
Thanh Lan
5:47
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Trần Văn Khê; Album: Vườn Hồng Kỷ Nữ (Tape) (1988)
0
Hôm qua 11:01
21 Buồn Tàn Thu
Thanh Lan
4:06
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Văn Cao; Album: Vườn Hồng Kỷ Nữ (Tape) (1988)
0
Hôm qua 11:01
22 Ngàn Thu Áo Tím
Thanh Lan
5:54
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Hoàng Trọng; Lời: Vĩnh Phúc; Album: Vườn Hồng Kỷ Nữ (Tape) (1988)
2
Hôm qua 11:00
23 Làng Tôi
Thanh Lan
4:10
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Chung Quân; Album: Vườn Hồng Kỷ Nữ (Tape) (1988)
0
Hôm qua 11:00
24 Bóng Chiều Xưa
Thanh Lan
5:11
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Dương Thiện Tước; Album: Vườn Hồng Kỷ Nữ (Tape) (1988)
2
Hôm qua 11:00
25 Nỗi Lòng
Thanh Lan
4:04
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyễn Văn Khánh; Album: Vườn Hồng Kỷ Nữ (Tape) (1988)
0
Hôm qua 11:00
26 Mưa Rơi (Pre 75)
Khánh Ly
3:06
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Châu Kỳ; Ưng Lang; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:39
27 Hình Ảnh Một Buổi Chiều (Pre 75)
Lệ Thu
5:17
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Lâm Tuyền; Dạ Chung; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:38
28 Ai Về Sông Tương (Pre 75)
Hà Thanh
4:03
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Thông Đạt; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
1
Hôm qua 08:37
29 Hoài Cảm (Pre 75)
Sĩ Phú
4:47
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Cung Tiến; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:37
30 Tạ Từ (Pre 75)
Lệ Thu
4:16
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Tô Vũ; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:36
31 Nắng Chiều (Pre 75)
Thanh Lan
4:28
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Lê Trọng Nguyễn; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:35
32 Chiều Vàng (Pre 75)
Khánh Ly
6:29
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyễn Văn Khánh; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:35
33 Lá Thư (Pre 75)
Sĩ Phú
5:53
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Đoàn Chuẩn; Từ Linh; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:34
34 Ngậm Ngùi (Pre 75)
Thái Thanh
4:55
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Phạm Duy; Thơ: Huy Cận; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:34
35 Tiếng Đàn Tôi (Pre 75)
Lệ Thu
4:34
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Phạm Duy; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:33
36 Tiếng Dương Cầm (Pre 75)
Thái Thanh
5:07
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Văn Phụng; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:33
37 Lá Đổ Muôn Chiều (Pre 75)
Duy Trác
4:10
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Đoàn Chuẩn; Từ Linh; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:32
38 Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa (Pre 75)
Thanh Lan
4:36
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Tô Vũ; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:32
39 Giọt Mưa Thu (Pre 75)
Lệ Thu
5:10
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Đặng Thế Phong; Lời: Bùi Công Kỳ; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:31
40 Giấc Mơ Hồi Hương (Pre 75)
Thái Thanh
5:12
192kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Vũ Thanh; Album: Nhạc Tiền Chiến - Tú Quỳnh 1 (Reel)
0
Hôm qua 08:30