Việt Nam -> Truyền thống -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Trống Cơm
Kitaro
0:43
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Album: Heaven And Earth (1993)
667
Hôm nay 13:24
2 Ahn's House: Entrance (Please Come Visit My Village Of Hoa Qui)
Kitaro
6:27
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Barry Fasman; Budd Carr; Hiep Thi Le; Le Ly Hayslip; Album: Heaven And Earth (1993)
465
Hôm nay 13:24
3 Mangustao (Part I)
Hương Thanh; Nguyên Lê
4:36
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Tales From Việt-Nam (1996)
362
Hôm nay 13:05
4 Độc Thoại (Self Talk)
Quốc Trung
5:22
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Quốc Trung; Album: Đường Xa Vạn Dặm (The Road To Infinity) (2004)
620
Hôm nay 12:20
5 Đường Xa Vạn Dặm (The Road To Infinity)
Quốc Trung
9:24
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Quốc Trung; Album: Đường Xa Vạn Dặm (The Road To Infinity) (2004)
837
Hôm nay 12:13
6 Lưu Lạc (Troubled Time)
Quốc Trung
5:12
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Quốc Trung; Album: Đường Xa Vạn Dặm (The Road To Infinity) (2004)
584
Hôm nay 12:09
7 Vọng Nguyệt (Wishing Upon The Moon)
Various Artists
7:55
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Quốc Trung; Album: Đường Xa Vạn Dặm (The Road To Infinity) (2004)
654
Hôm nay 12:07
8 Bakida
Hương Thanh; Nguyên Lê
4:40
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Dragonfly (2001)
614
Hôm nay 11:54
9 Dragonfly (Chuồn Chuồn)
Hương Thanh; Nguyên Lê
4:06
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Dragonfly (2001)
576
Hôm nay 11:54
10 What The Bird Says (Chiếc Khăn Piêu)
Hương Thanh; Nguyên Lê
5:39
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Doãn Nho; Album: Dragonfly (2001)
887
Hôm nay 11:54
11 Two Sisters
Nguyên Lê; Hương Thanh
5:00
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Dragonfly (2001)
501
Hôm nay 11:54
12 Graceful Bamboo (Cây Trúc Xinh)
Hương Thanh; Nguyên Lê
6:55
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Traditional; Album: Dragonfly (2001)
698
Hôm nay 11:52
13 Scent Of My Childhood
Hương Thanh; Nguyên Lê
4:28
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Dragonfly (2001)
588
Hôm nay 11:52
14 Plantation Song
Hương Thanh; Nguyên Lê
4:20
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Fragile Beauty (2007)
475
Hôm nay 11:52
15 The Five Calls Of The Night
Hương Thanh; Nguyên Lê
5:02
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Fragile Beauty (2007)
545
Hôm nay 11:52
16 At Dusk, From The West Balcony
Hương Thanh; Nguyên Lê
4:16
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Fragile Beauty (2007)
450
Hôm nay 11:50
17 The Swallow's Bridge
Hương Thanh; Nguyên Lê
6:20
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Fragile Beauty (2007)
433
Hôm nay 11:50
18 Go Cong Blues
Hương Thanh; Nguyên Lê
3:54
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Fragile Beauty (2007)
461
Hôm nay 11:49
19 Tales Of The Mountain
Hương Thanh; Nguyên Lê
7:18
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Fragile Beauty (2007)
466
Hôm nay 11:48
20 Đào Liễu (The Young Lady)
Quốc Trung
6:08
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Quốc Trung; Album: Đường Xa Vạn Dặm (The Road To Infinity) (2004)
1.070
Hôm nay 11:47
21 Dòng Sông Một Bờ (A River With One Bank)
Various Artists
7:42
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Quốc Trung; Album: Đường Xa Vạn Dặm (The Road To Infinity) (2004)
668
Hôm nay 11:47
22 Fragile Beauty (Còn Duyên)
Hương Thanh; Nguyên Lê
5:10
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh; Album: Fragile Beauty (2007)
503
Hôm nay 11:46
23 Rowing The Sampan (Hò Khoan Nghệ Tĩnh)
Hương Thanh; Nguyên Lê
3:15
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Dân Ca Nghệ Tĩnh; Album: Fragile Beauty (2007)
534
Hôm nay 11:46
24 The Pavillion Of Crystallized Azure (Kiều Ở Lầu Ngưng Bích)
Hương Thanh; Nguyên Lê
4:51
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Lê; Album: Fragile Beauty (2007)
436
Hôm nay 11:46
25 The Wind Blew It Away (Qua Cầu Gió Bay)
Hương Thanh; Nguyên Lê
7:30
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Quan Họ Bắc Ninh; Album: Tales From Việt-Nam (1996)
596
Hôm nay 11:43
26 The Black Horse (Lý Ngựa Ô)
Hương Thanh; Nguyên Lê
4:09
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Dân Ca Nam Bộ; Album: Tales From Việt-Nam (1996)
433
Hôm nay 11:43
27 Don't You Go Away My Friend (Người Ơi Người Ở Đừng Về)
Hương Thanh; Nguyên Lê
7:26
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Dân ca Quan Họ; Album: Tales From Việt-Nam (1996)
602
Hôm nay 11:43
28 The Rice Drum (Trống Cơm)
Hương Thanh; Nguyên Lê
4:04
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Dân Ca Bắc Bộ; Album: Tales From Việt-Nam (1996)
491
Hôm nay 11:43
29 The Banyan Tree Song (Lý Cây Đa)
Hương Thanh; Nguyên Lê
8:19
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Album: Tales From Việt-Nam (1996)
466
Hôm nay 11:43
30 Weaving & Waiting (Con Nhện Giăng Mùng)
Hương Thanh; Nguyên Lê
5:54
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Quan Họ Bắc Ninh; Album: Fragile Beauty (2007)
480
Hôm nay 11:33
31 Drifting On The Water (Bèo Dạt Mây Trôi)
Hương Thanh; Nguyên Lê
3:45
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh; Album: Fragile Beauty (2007)
566
Hôm nay 11:29
32 Faithfulness (Lý Chim Quyên)
Hương Thanh; Nguyên Lê
3:37
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Dân Ca Nam Bộ; Album: Fragile Beauty (2007)
604
Hôm nay 11:29
33 Lính Trận Miền Xa
Chế Linh
4:24
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Bằng Giang; Album: Kể Chuyện Tình Yêu (1973)
14.748
Hôm nay 09:45
34 Về Miền Tây
Quỳnh Giang
5:12
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Tô Thanh Tùng; Album: Trên Mảnh Đất Tình Người (2012)
541
Hôm nay 09:40
35 Tấm Lòng Nhân Hậu
Quỳnh Giang
4:46
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Lê Quốc Thắng; Album: Trên Mảnh Đất Tình Người (2012)
568
Hôm nay 09:40
36 Ngày Đá Đơm Bông
Quỳnh Giang
5:11
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nhật Ngân; Loan Thảo; Album: Trên Mảnh Đất Tình Người (2012)
516
Hôm nay 09:39
37 Hành Trình Trên Đất Phù Sa
Quỳnh Giang
4:42
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Thanh Sơn; Album: Trên Mảnh Đất Tình Người (2012)
633
Hôm nay 09:39
38 Trên Mảnh Đất Tình Người
Quỳnh Giang
4:26
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Trần Long Ẩn; Album: Trên Mảnh Đất Tình Người (2012)
1.316
Hôm nay 09:38
39 Chiếc Đàn Môi
Anh Thơ
4:46
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nguyên Nhung; Album: Người Ơi Hãy Về (2009)
5.726
Hôm nay 09:33
40 Đi Tìm Câu Hát Lý Thương Nhau
Anh Thơ
4:30
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Vĩnh An; Album: Người Ơi Hãy Về (2009)
21.108
Hôm nay 09:33
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)