US-UK -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Family Tree
Bone Thugs-n-Harmony
5:54
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
220
Hôm nay 13:18
2 If I Could Teach The World
Bone Thugs-n-Harmony
4:24
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
995
Hôm nay 13:16
3 Mind Of A Souljah
Bone Thugs-n-Harmony
4:39
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
206
Hôm nay 13:16
4 Hardtimes
Bone Thugs-n-Harmony
2:49
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
213
Hôm nay 13:15
5 It's All Real
Bone Thugs-n-Harmony
5:08
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
213
Hôm nay 13:14
6 Clog Up Yo' Mind
Bone Thugs-n-Harmony
5:01
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
234
Hôm nay 13:13
7 Ain't Nothin' Changed (Everyday Thang Part 2)
Bone Thugs-n-Harmony
4:43
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
266
Hôm nay 13:12
8 Ready 4 War
Bone Thugs-n-Harmony; Majesty
4:36
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
177
Hôm nay 13:11
9 It's All Mo' Thug
Bone Thugs-n-Harmony
5:12
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
331
Hôm nay 13:10
10 Body Rott
Bone Thugs-n-Harmony
5:01
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
344
Hôm nay 13:09
11 Look Into My Eyes
Bone Thugs-n-Harmony
4:19
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
484
Hôm nay 13:08
12 Handle The Vibe
Bone Thugs-n-Harmony
4:40
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
193
Hôm nay 13:08
13 Retaliation
Bone Thugs-n-Harmony
2:20
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: The Art Of War - World War 1 (1997)
358
Hôm nay 13:07
14 Fin...
Extended Famm
2:46
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Happy Fuck You Songs (2002)
455
Hôm nay 10:30
15 Pebble Jam
Extended Famm
3:14
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Tonedeff; Substantial; Session; PackFM; Album: Happy Fuck You Songs (2002)
515
Hôm nay 10:29
16 Obligatory Posse Cut
Extended Famm; Breez Evahflowin; Deacon The Villain; Kno; Mecca; iCON the Mic King; Pumpkinhead; GMS; Elite; Kameel-Yen; Poison Pen; Squijee
5:03
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Tonedeff; Substantial; Session; PackFM; Album: Happy Fuck You Songs (2002)
550
Hôm nay 10:28
17 Murder In The Verse Degree
Extended Famm
4:23
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Tonedeff; Substantial; Session; PackFM; Album: Happy Fuck You Songs (2002)
463
Hôm nay 10:28
18 Celly
Extended Famm
5:40
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Tonedeff; Substantial; Session; PackFM; Album: Happy Fuck You Songs (2002)
481
Hôm nay 10:27
19 How U Doin
Extended Famm; Mecca
4:27
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Tonedeff; Substantial; Session & PackFM; Album: Happy Fuck You Songs (2002)
402
Hôm nay 10:26
20 Velocity
Extended Famm
4:47
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Tonedeff; Substantial; Session & PackFM; Album: Happy Fuck You Songs (2002)
534
Hôm nay 10:26
21 Intro
Extended Famm
1:28
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Happy Fuck You Songs (2002)
492
Hôm nay 10:19
22 Attack
Nicki Minaj; Sean Garrett
3:13
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Nicki Minaj; Album: Barbie's Back (2011)
278
Hôm nay 01:49
23 Can't Stop Won't Stop
Nicki Minaj
2:06
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Nicki Minaj; Album: Barbie's Back (2011)
241
Hôm nay 01:49
24 Sunshine
Nicki Minaj; Lil Wayne
2:53
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Nicki Minaj; Album: Barbie's Back (2011)
317
Hôm nay 01:49
25 Go Hard
Nicki Minaj; Lil Wayne
4:38
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Nicki Minaj; Album: Barbie's Back (2011)
236
Hôm nay 01:48
26 N.I.G.G.A.S
Nicki Minaj; Angel De-Mar
3:47
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Nicki Minaj; Album: Barbie's Back (2011)
426
Hôm nay 01:47
27 Best I Ever Had
Nicki Minaj; Drake
3:44
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Nicki Minaj; Album: Barbie's Back (2011)
239
Hôm nay 01:46
28 I Get Dat
Nicki Minaj
3:31
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Nicki Minaj; Album: Barbie's Back (2011)
197
Hôm nay 01:45
29 Single Ladies
Nicki Minaj
1:55
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Nicki Minaj; Album: Barbie's Back (2011)
621
Hôm nay 01:45
30 Take It Off
Nicki Minaj
4:10
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Nicki Minaj; Album: Barbie's Back (2011)
234
Hôm nay 01:45
31 Dirty Dub
Nicki Minaj
2:08
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Nicki Minaj; Album: Barbie's Back (2011)
203
Hôm nay 01:44
32 Up All Night
Nicki Minaj
3:56
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Barbie's Back (2011)
245
Hôm nay 01:42
33 Itty Bitty Piggy
Nicki Minaj
2:25
320kbps
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Barbie's Back (2011)
311
Hôm nay 01:41
34 Yellow Brick Road
Eminem
5:46
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Eminem; Album: Encore (2004)
1.184
Hôm nay 01:38
35 Buffalo Bill
Eminem
3:56
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Refill (2009)
1.000
Hôm qua 12:48
36 Drop The Bomd On 'Em
Eminem
4:48
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Refill (2009)
1.050
Hôm qua 12:47
37 Music Box
Eminem
5:04
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Refill (2009)
994
Hôm qua 12:46
38 Taking My Ball
Eminem
5:02
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Refill (2009)
1.160
Hôm qua 12:45
39 Elavator
Eminem
4:52
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Refill (2009)
1.176
Hôm qua 12:44
40 Hell Breaks Loose
Eminem; Dr. Dre
4:04
Lossless
US-UK -> Rap, hiphop
Album: Refill (2009)
613
Hôm qua 12:44
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)