US-UK -> Pop, rock... -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 The Happy Song
Poets Of The Fall
4:19
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Temple Of Thought (2012)
56
Hôm nay 13:54
2 Take My Heart
Soko
2:59
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Soko; Album: Not Sokute (EP) (2007)
521
Hôm nay 13:42
3 I'll Kill Her
Soko
3:52
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Soko; Album: Not Sokute (EP) (2007)
98
Hôm nay 13:42
4 Shitty Day
Soko
2:30
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Soko; Album: Not Sokute (EP) (2007)
109
Hôm nay 13:41
5 The Dandy Cowboys
Soko
3:52
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Soko; Album: Not Sokute (EP) (2007)
47
Hôm nay 13:40
6 It's Raining Outside
Soko
2:44
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Soko; Album: Not Sokute (EP) (2007)
46
Hôm nay 13:39
7 Goodnight, Travel Well
The Killers
6:52
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Day & Age (2008)
52
Hôm nay 13:30
8 A Crippling Blow
The Killers
3:36
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Day & Age (2008)
68
Hôm nay 13:28
9 The Virus
Story Of The Year
3:51
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
27
Hôm nay 13:26
10 Never Let It Go
Story Of The Year
3:42
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
37
Hôm nay 13:25
11 The Truth Shall Set Me Free
Story Of The Year
4:02
192kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
23
Hôm nay 13:25
12 Welcome To Our New War
Story Of The Year
5:10
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
58
Hôm nay 13:25
13 Pale Blue Dot (Interlude)
Story Of The Year
1:06
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
33
Hôm nay 13:24
14 Terrified
Story Of The Year
4:00
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
50
Hôm nay 13:24
15 Cannonball
Story Of The Year
3:49
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
55
Hôm nay 13:24
16 We're Not Gonna Make It
Story Of The Year
4:03
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
54
Hôm nay 13:23
17 Apathy Is A Deathwish
Story Of The Year
3:30
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
66
Hôm nay 13:23
18 Message To The World
Story Of The Year
4:04
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
69
Hôm nay 13:23
19 The Black Swan
Story Of The Year
3:44
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
70
Hôm nay 13:22
20 Angel In The Swamp
Story Of The Year
4:28
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
31
Hôm nay 13:22
21 Tell Me (P.A.C.)
Story Of The Year
3:58
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
71
Hôm nay 13:22
22 The Antidote
Story Of The Year
3:59
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
207
Hôm nay 13:21
23 Wake Up
Story Of The Year
3:31
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
170
Hôm nay 13:21
24 Choose Your Fate
Story Of The Year
3:33
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
73
Hôm nay 13:20
25 Turn Up The Radio
Story Of The Year
3:50
256kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: The Black Swan (2008)
52
Hôm nay 13:19
26 Gog-Magog (In Bromine Chambers)
Peter Hammill
17:27
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Peter Hammill; Album: In Camera (1974)
25
Hôm nay 13:18
27 The Comet, The Course, The Tail
Peter Hammill
6:02
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Peter Hammill; Album: In Camera (1974)
24
Hôm nay 13:17
28 Faint-Heart And The Sermon
Peter Hammill
6:42
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Peter Hammill; Album: In Camera (1974)
47
Hôm nay 13:17
29 Again
Peter Hammill
3:36
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Peter Hammill; Album: In Camera (1974)
85
Hôm nay 13:16
30 Tapeworm
Peter Hammill
4:19
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Peter Hammill; Album: In Camera (1974)
69
Hôm nay 13:16
31 (No More) The Sub-Mariner
Peter Hammill
5:46
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Peter Hammill; Album: In Camera (1974)
33
Hôm nay 13:16
32 Ferret And Featherbird
Peter Hammill
3:42
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Peter Hammill; Album: In Camera (1974)
83
Hôm nay 13:15
33 Try
Simple Plan
3:31
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Get Your Heart On - The Second Coming! (2013)
372
Hôm nay 13:05
34 Lucky One
Simple Plan
3:55
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Get Your Heart On - The Second Coming! (2013)
214
Hôm nay 13:05
35 Fire In My Heart
Simple Plan
3:31
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Get Your Heart On - The Second Coming! (2013)
87
Hôm nay 13:05
36 Outta My System
Simple Plan
3:30
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Get Your Heart On - The Second Coming! (2013)
100
Hôm nay 13:05
37 The Rest Of Us
Simple Plan
3:18
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Simple Plan; Album: Get Your Heart On - The Second Coming! (2013)
164
Hôm nay 13:05
38 Ordinary Life
Simple Plan
3:30
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Get Your Heart On - The Second Coming! (2013)
147
Hôm nay 13:05
39 In
Simple Plan
3:47
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: Get Your Heart On - The Second Coming! (2013)
76
Hôm nay 13:02
40 Chim Chim Cher-ee
Dick Van Dyke; Julie Andrews; Karen Dotrice; Matthew Garber
2:46
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Richard M. Sherman; Robert B. Sherman; Album: Saving Mr. Banks: Original Motion Picture Soundtrack (Deluxe Edition) (2013)
134
Hôm nay 12:56
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)