US-UK -> Pop, rock... -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Battlefield
Trương Lương Dĩnh
3:56
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Josiah Martin; Trương Lương Dĩnh; King Logan; Paul Morton; Album: Battlefield (The Great Wall OST) (2016)
1.599
Hôm nay 14:03
2 Oh No
Bring Me The Horizon
5:01
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Oliver Sykes; Matthew Stephen Nicholls; Lee David Malia; Jordan Fish; Matthew Kean.; Album: That's The Spirit (2015)
2.282
Hôm nay 14:03
3 Blasphemy
Bring Me The Horizon
4:35
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Matthew Stephen Nicholls; Lee David Malia; Oliver Sykes; Jordan Fish; Matthew Kean.; Album: That's The Spirit (2015)
1.659
Hôm nay 14:02
4 Drown (New)
Bring Me The Horizon
3:42
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Matthew Kean; Matthew Stephen Nicholls; Jordan Fish; Oliver Sykes; Lee David Malia.; Album: That's The Spirit (2015)
3.759
Hôm nay 14:01
5 Run
Bring Me The Horizon
3:42
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Oliver Sykes; Matthew Kean; Jordan Fish; Matthew Stephen Nicholls; Lee David Malia.; Album: That's The Spirit (2015)
1.805
Hôm nay 14:01
6 Avalanche
Bring Me The Horizon
4:22
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Matthew Kean; Jordan Fish; Lee David Malia; Oliver Sykes; Matthew Stephen Nicholls.; Album: That's The Spirit (2015)
3.366
Hôm nay 14:00
7 What You Need
Bring Me The Horizon
4:12
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Oliver Sykes; Matthew Stephen Nicholls; Jordan Fish; Lee David Malia; Matthew Kean.; Album: That's The Spirit (2015)
1.310
Hôm nay 13:54
8 Follow You
Bring Me The Horizon
3:51
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Lee David Malia; Oliver Sykes; Jordan Fish; Matthew Stephen Nicholls; Matthew Kean.; Album: That's The Spirit (2015)
3.929
Hôm nay 13:54
9 True Friends
Bring Me The Horizon
3:52
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Jordan Fish; Matthew Stephen Nicholls; Oliver Sykes; Matthew Kean; Lee David Malia.; Album: That's The Spirit (2015)
3.333
Hôm nay 13:52
10 Throne
Bring Me The Horizon
3:11
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Jordan Fish; Matthew Stephen Nicholls; Lee David Malia; Oliver Sykes; Matthew Kean.; Album: That's The Spirit (2015)
5.002
Hôm nay 13:49
11 Happy Song
Bring Me The Horizon
3:59
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Matthew Stephen Nicholls; Matthew Kean; Jordan Fish; Lee David Malia; Oliver Sykes.; Album: That's The Spirit (2015)
2.692
Hôm nay 13:48
12 Doomed
Bring Me The Horizon
4:34
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Lee David Malia; Oliver Sykes; Jordan Fish; Matthew Kean; Matthew Stephen Nicholls.; Album: That's The Spirit (2015)
2.705
Hôm nay 13:48
13 Dreams
BrunuhVille; Sharm
3:20
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Bruno Correia; Album: Northwind (2015)
128
Hôm nay 13:43
14 Song Of The North
BrunuhVille; Sharm
11:32
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Bruno Correia; Album: Northwind (2015)
251
Hôm nay 13:35
15 The Dreaming Glade (Demo Version)
Gates Of Ishtar
4:47
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 13:00
16 Where The Winds Of Darkness Blow (Demo Version)
Gates Of Ishtar
3:25
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 12:59
17 The Silence (Demo Version)
Gates Of Ishtar
3:46
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 12:58
18 Into Seasons Of Frost (Demo Version)
Gates Of Ishtar
2:56
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 12:58
19 I Wanna Be Somebody
Gates Of Ishtar
3:20
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 12:57
20 A Bloodred Path
Gates Of Ishtar
3:29
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
2
Hôm nay 12:56
21 Into Seasons Of Frost
Gates Of Ishtar
4:45
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 12:53
22 When Daylight's Gone
Gates Of Ishtar
4:14
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 12:52
23 The Dreaming Glade
Gates Of Ishtar
3:40
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 12:52
24 Tears
Gates Of Ishtar
5:02
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 12:52
25 The Silence
Gates Of Ishtar
2:57
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 12:51
26 Where The Winds Of Darkness Blow
Gates Of Ishtar
3:22
320kbps
US-UK -> Pop, rock...
Album: A Bloodred Path (2017)
0
Hôm nay 12:50
27 Go Mental
Robbie Williams; Big Narstie; The Atlantic Horns
3:28
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
11
Hôm nay 12:39
28 International Entertainment
Robbie Williams
3:21
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
5
Hôm nay 12:37
29 On The Fence
Robbie Williams
3:06
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
10
Hôm nay 12:36
30 Booty Call
Robbie Williams
2:56
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
13
Hôm nay 12:35
31 Weakness
Robbie Williams
4:15
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
7
Hôm nay 12:35
32 My Fuck You To You
Robbie Williams
3:42
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
17
Hôm nay 12:34
33 Andy Warhol
Robbie Williams
3:59
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
7
Hôm nay 12:33
34 Numb
Robbie Williams
4:02
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
7
Hôm nay 12:33
35 Run It Wild
Robbie Williams
3:42
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
37
Hôm nay 12:32
36 Speaking Tongues
Robbie Williams
3:37
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
16
Hôm nay 12:30
37 Eyes On The Highway
Robbie Williams
4:22
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
9
Hôm nay 12:30
38 Bambi
Robbie Williams
3:21
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
6
Hôm nay 12:29
39 Ms Pepper
Robbie Williams
4:02
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
10
Hôm nay 12:28
40 9 To 5
Robbie Williams
3:40
Lossless
US-UK -> Pop, rock...
Album: Under The Radar, Vol. 2 (Deluxe) (2017)
15
Hôm nay 12:27
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)