Nhạc Hàn -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Love Chat
Slow; Hickee
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Chat (Single) (2018)
16
Hôm nay 00:08
2 Gfriend
Sik-K; Verbal Jint
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Trainee Girl / Gfriend (Single) (2018)
5
Hôm qua 23:59
3 Trainee Girl
MXM; Verbal Jint
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Trainee Girl / Gfriend (Single) (2018)
2
Hôm qua 23:58
4 Save
Paloalto; Loopy
5:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
0
Hôm qua 23:49
5 When The Time Comes
Sunwoo Jung A; Nucksal; Chaboom
4:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
0
Hôm qua 23:48
6 Bite
Nafla
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
0
Hôm qua 23:47
7 XXL
Deepflow; Dok2; Keem Hyo Eun
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
0
Hôm qua 23:47
8 Watch Me Ballin'
Sik-K; Coogie
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
0
Hôm qua 23:46
9 Breaking Bad
Giriboy; OLNL
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
0
Hôm qua 23:45
10 Because You're My Woman
Song Yu Vin (Myteen)
4:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: King Of Mask Singer Ep. 173 (Single) (2018)
2
Hôm qua 23:23
11 If You Came Into My Heart
Christian Burgos; Giant Chestnuts Of Bread
4:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: King Of Mask Singer Ep. 173 (Single) (2018)
2
Hôm qua 23:20
12 Like The First Feeling
Bobo
4:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: King Of Mask Singer Ep. 174 (Single) (2018)
16
Hôm qua 20:51
13 Raining (Original Version)
July
3:25
128kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
7
Hôm qua 20:34
14 The Beauty Inside
2morro; Vincent
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Beauty Inside OST Part.2 (Single) (2018)
60
Hôm qua 03:04
15 Falling In Love
Davichi
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Beauty Inside OST Part.3 (Single) (2018)
193
Hôm qua 02:35
16 Country Dream
Mark Lee (NCT); Joy (Red Velvet)
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Ghost Detective OST Part.6 (Single) (2018)
129
Hôm qua 02:03
17 Hurry Up
Sohee; Bolbbalgan4
3:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Dance, remix
Album: Hurry Up (Single) (2018)
189
Hôm qua 01:17
18 You In My Eyes
Snuper
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Dance, remix
Album: You In My Eyes (Snuper Special Edition) (EP) (2018)
51
20/10/2018 15:39
19 What 2 Do
Crush; Jeff Bernat; Dean
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: What2do (Single) (2016)
5.287
20/10/2018 13:59
20 Pour Up
Zico; Dean
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Pour Up (Single) (2015)
3.622
20/10/2018 13:56
21 Yo
Swings; Suran
4:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Walkin' (EP) (2017)
503
20/10/2018 13:54
22 Babybaby
Suran
3:13
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Walkin' (EP) (2017)
487
20/10/2018 13:53
23 Wine
Changmo; Suran
3:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Walkin' (EP) (2017)
12
20/10/2018 13:53
24 1+1=0
Dean; Suran
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Walkin' (EP) (2017)
2.659
20/10/2018 13:52
25 Walking
Suran
3:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Walkin' (EP) (2017)
1.469
20/10/2018 13:51
26 Rewind
Sumin; Loco
4:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
142
20/10/2018 13:41
27 You Too
Cha Cha Malone; Loco
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
151
20/10/2018 13:40
28 Still
Crush; Loco
4:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
238
20/10/2018 13:39
29 Da Da Da
Hoody; Loco
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
597
20/10/2018 13:39
30 Brighten Your Night
Loco
3:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
100
20/10/2018 13:38
31 Too Much
Dean; Loco
3:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
1.583
20/10/2018 13:38
32 Like I'm Saying
Loco
3:28
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
143
20/10/2018 13:37
33 Macan
Loco
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
122
20/10/2018 13:37
34 So Bad
Sik-K; Loco
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
149
20/10/2018 13:36
35 Movie Shoot
DPR Live; Loco
4:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
448
20/10/2018 13:35
36 A.O.M.G.
Loco
2:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
155
20/10/2018 13:35
37 To Myself
DPR Live
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
474
20/10/2018 13:21
38 Please
Kim Hyo Eun; G2; Dumbfoundead; DPR Live
3:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
578
20/10/2018 13:20
39 Know Me
Dean; DPR Live
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
865
20/10/2018 13:19
40 Right Here Right Now
Loco; Jay Park; DPR Live
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
823
20/10/2018 13:19