Nhạc Hàn -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Nu Abo
f(x)
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Make Your Move (Original Motion Picture Soundtrack) (2014)
538
Hôm nay 13:11
2 The River
Lucia
5:18
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
16
Hôm nay 12:53
3 Between Us
Lucia; So Soo Bin
4:09
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
13
Hôm nay 12:52
4 Now Sadness Can't Bother Us
Lucia
4:17
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
7
Hôm nay 12:51
5 Similar Guy
Lucia
4:16
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
6
Hôm nay 12:51
6 Song Of Ash Gray
Lucia
3:53
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
9
Hôm nay 12:50
7 Been Alone
Lucia
5:10
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
4
Hôm nay 12:50
8 The Moon And Sixpence
Lucia
4:06
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
16
Hôm nay 12:49
9 The Song
Lucia
4:52
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
9
Hôm nay 12:48
10 Learn
Lucia
5:25
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
7
Hôm nay 12:48
11 Upon Your Existence
Lucia
4:13
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
9
Hôm nay 12:47
12 Be Hurt
Lucia
5:19
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
5
Hôm nay 12:47
13 You Are Smiling
Lucia
4:03
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Light & Shade Chapter.2 (2015)
7
Hôm nay 12:40
14 Jakku (자꾸)
앤츠 (Ants), 세리 (달샤벳)
3:21
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Jakku (자꾸) (2017)
0
Hôm nay 11:33
15 Sorry
The Rose
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
The Rose; Album: 1st Single 'Sorry' (2017)
45
Hôm qua 23:32
16 Like A Child
B1A4
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Rollin (2017)
29
Hôm qua 17:20
17 DNA
BTS
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사 Pdogg, 방시혁, Kass, Supreme Boi, 슈가, 랩몬스터 작곡 Pdogg, 방시혁, Kass, Supreme Boi, 슈가, 랩몬스터; Album: Love Yourself 'Her' (2017)
90.976
Hôm qua 17:19
18 Sea
BTS
5:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
J-Hope; Suga; Slow Rabbit; Rap Monster; Album: Love Yourself 'Her' (2017)
2.422
Hôm qua 17:19
19 Give Me A Call
B1A4
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Rollin (2017)
24
Hôm qua 17:19
20 Best Of Me
BTS
3:47
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사 Andrew Taggart, Pdogg, Ray Michael Djan Jr, Ashton Foster, Sam Klempner, 랩몬스터, 방시혁, 슈가, 제이홉, ADORA 작곡 Andrew Taggart, Pdogg, Ray Michael Djan Jr, Ashton Foster, Sam Klempner, 랩몬스터, 방시혁, 슈가, 제이홉, ADORA; Album: Love Yourself 'Her' (2017)
5.196
Hôm qua 17:18
21 You Need Me
B1A4
3:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Rollin (2017)
31
Hôm qua 17:18
22 Intro: Serendipity
BTS
2:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 Ray Michael Djan Jr,Ashton Foster,Slow Rabbit,Rap Monster,"Hitman" Bang 작곡가 "Hitman" Bang,Rap Monster,Slow Rabbit,Ashton Foster,Ray Michael Djan Jr; Album: Love Yourself 'Her' (2017)
1.882
Hôm qua 17:18
23 Dimple
BTS
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사 Matthew Tishler, Allison Kaplan, 랩몬스터 작곡 Matthew Tishler, Allison Kaplan, 랩몬스터; Album: Love Yourself 'Her' (2017)
1.834
Hôm qua 17:16
24 Pied Piper
BTS
4:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사 Pdogg, 진보(Jinbo), Kass, 랩몬스터, 슈가, 제이홉, 방시혁 작곡 Pdogg, 진보(Jinbo), Kass, 랩몬스터, 슈가, 제이홉, 방시혁; Album: Love Yourself 'Her' (2017)
2.869
Hôm qua 17:16
25 Skit: Billboard Music Awards Speech
BTS
1:47
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사 Pdogg 작곡 Pdogg; Album: Love Yourself 'Her' (2017)
764
Hôm qua 17:16
26 Mic Drop
BTS
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사 Pdogg, Supreme Boi, 방시혁, 제이홉, 랩몬스터 작곡 Pdogg, Supreme Boi, 방시혁, 제이홉, 랩몬스터; Album: Love Yourself 'Her' (2017)
2.874
Hôm qua 17:16
27 Go Go
BTS
3:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사 Pdogg, 방시혁, Supreme Boi 작곡 Pdogg, 방시혁, Supreme Boi; Album: Love Yourself 'Her' (2017)
1.890
Hôm qua 17:16
28 Outro: Her
BTS
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사 슈가, Slow Rabbit, 랩몬스터, 제이홉 작곡 슈가, Slow Rabbit, 랩몬스터, 제이홉; Album: Love Yourself 'Her' (2017)
1.495
Hôm qua 17:15
29 Skit: Hesitation And Fear
BTS
9:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Yourself 'Her' (2017)
1.099
Hôm qua 17:15
30 Autumn Morning
IU
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 이병우 작곡가 이병우 편곡자 정성하; Album: Flower Bookmark 2 (2017)
1.649
Hôm qua 17:15
31 Sleepless Rainy Night
IU
4:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 김창환,박광현 작곡가 박광현,김창환 편곡자 홍소진,적재; Album: Flower Bookmark 2 (2017)
2.152
Hôm qua 17:14
32 Last Night Story
IU
3:53
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 박건호 작곡가 이호준 편곡자 임현제,김성모; Album: Flower Bookmark 2 (2017)
399
Hôm qua 17:14
33 Secret Garden
IU
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 이상은 작곡가 이상은 편곡자 강이채 (Echae Kang); Album: Flower Bookmark 2 (2017)
414
Hôm qua 17:14
34 By The Stream
IU
5:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 김소월 작곡가 이희목 편곡자 정재일; Album: Flower Bookmark 2 (2017)
214
Hôm qua 17:13
35 Everyday With You
IU
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 최성원 작곡가 최성원 편곡자 고태영; Album: Flower Bookmark 2 (2017)
334
Hôm qua 17:13
36 아이처럼
B1A4
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 팀콜럼버스,산들 (B1A4),바로 작곡가 산들 (B1A4),팀콜럼버스 편곡자 팀콜럼버스; Album: Rollin' (2017)
28
Hôm qua 17:10
37 내게 전화해
B1A4
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 신우 (B1A4),바로 작곡가 신우 (B1A4),최명환 편곡자 최명환; Album: Rollin' (2017)
35
Hôm qua 17:09
38 Smile Mask
B1A4
3:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 진영 (B1A4),바로 작곡가 진영 (B1A4) 편곡자 진영 (B1A4),강명신,노은종; Album: Rollin' (2017)
35
Hôm qua 17:09
39 Love Emotion
B1A4
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 진영 (B1A4),바로 작곡가 문정규,진영 (B1A4) 편곡자 진영 (B1A4),문정규; Album: Rollin' (2017)
27
Hôm qua 17:08
40 너는 내가 필요해
B1A4
3:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
작사가 진영 (B1A4),바로 작곡가 진영 (B1A4) 편곡자 진영 (B1A4),강명신; Album: Rollin' (2017)
37
Hôm qua 17:08
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)