Nhạc Hàn -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 19
Stray Kids
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Clé 1: MIROH (EP) (2019)
2
Hôm nay 09:32
2 Boxer
Stray Kids
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Clé 1: MIROH (EP) (2019)
4
Hôm nay 09:32
3 Chronosaurus
Stray Kids
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Clé 1: MIROH (EP) (2019)
2
Hôm nay 09:31
4 Maze Of Memories
Stray Kids
2:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Clé 1: MIROH (EP) (2019)
2
Hôm nay 09:31
5 Victory Song
Stray Kids
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Clé 1: MIROH (EP) (2019)
6
Hôm nay 09:30
6 Miroh
Stray Kids
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Clé 1: MIROH (EP) (2019)
27
Hôm nay 09:28
7 Four Seasons
Taeyeon
3:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Four Seasons (Single) (2019)
39
Hôm nay 09:27
8 Blue
Taeyeon
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Four Seasons (Single) (2019)
31
Hôm nay 09:27
9 Be Your Star
Seo Ryoung; Lena
3:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Touch Your Heart OST Part.4 (Single) (2019)
61
Hôm nay 03:00
10 Waggy
Mamamoo
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: White Wind (EP) (2019)
70
Hôm qua 19:13
11 Four Seasons
Taeyeon
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
(2019)
2.325
Hôm qua 17:34
12 Four Seasons
Taeyeon
3:30
359kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Kenzie (2019)
34
Hôm qua 15:42
13 X1-Ma
Produce X 101
4:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Dance, remix
Produce X 101; Fredrik 'Figge' Bostrom; Jo Miswel; Albin Nordqvist; Album: X1-Ma (Single) (2019)
166
24/03/2019 03:22
14 On My Way
Yoonseok;Ken (VIXX)
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: On My Way (Single) (2019)
34
24/03/2019 02:44
15 Want
Taemin
3:28
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Kenzie; Tooji Keshtkar; Mats Koray Genc; Saima Mian; Anne Judith Stokke Wik; Nermin Harambasic; Ronny Vidar Svendsen; Jonas Bjordal; Martin Mulholland; Album: Want (EP) (2019)
565
23/03/2019 22:53
16 Four Seasons
Taeyeon
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
404
22/03/2019 23:37
17 Bad Bye
Mamamoo
4:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: White Wind (EP) (2019)
100
22/03/2019 15:47
18 She's Fine
Heize
2:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: She's Fine (Regular) (2019)
125
22/03/2019 03:34
19 I Wanna Be
Key; Jeon Soyeon ((G)I-DLE)
3:13
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: I Wanna Be - The 1st Album Repackage (2019)
90
22/03/2019 02:54
20 Woowa
DIA
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Newtro (EP) (2019)
291
22/03/2019 02:09
21 I'm So Hot
Momoland
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Show Me (EP) (2019)
1.159
22/03/2019 01:40
22 I Am A Happy Person
Yu Jun Sang
3:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Liver Or Die (Special OST) (2019)
2
21/03/2019 17:41
23 Beautiful Day
Min Young Ki
4:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Liver Or Die (Special OST) (2019)
7
21/03/2019 17:41
24 Beautiful Day
Min Young Ki
4:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Liver Or Die OST Part.7 (Single) (2019)
11
21/03/2019 17:40
25 Memories
Huh Gak
4:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Liver Or Die (Special OST) (2019)
5
21/03/2019 17:39
26 Winter Flower
Kim Na Yeon
4:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Liver Or Die (Special OST) (2019)
8
21/03/2019 17:39
27 Two Painful Love Was Not Love
Park Sae Byul
4:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Liver Or Die (Special OST) (2019)
7
21/03/2019 17:39
28 You Are The Only One
Kim Hyung Joong
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Liver Or Die (Special OST) (2019)
13
21/03/2019 17:38
29 I Bruied The Pain
Monday Kiz
4:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Liver Or Die (Special OST) (2019)
8
21/03/2019 17:38
30 Dream
Noel
4:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Liver Or Die (Special OST) (2019)
24
21/03/2019 17:38
31 Thoughts
Owen Ovadoz
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: P.O.E.M. Ⅱ (EP) (2019)
7
21/03/2019 17:25
32 Possession (Bob Marley)
Owen Ovadoz
4:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: P.O.E.M. Ⅱ (EP) (2019)
4
21/03/2019 17:25
33 Flex (Flexicution)
Owen Ovadoz;Young West
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: P.O.E.M. Ⅱ (EP) (2019)
6
21/03/2019 17:25
34 Holy (Jehovah)
Owen Ovadoz
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: P.O.E.M. Ⅱ (EP) (2019)
4
21/03/2019 17:24
35 Away (Fugees)
Owen Ovadoz;Nafla
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: P.O.E.M. Ⅱ (EP) (2019)
4
21/03/2019 17:24
36 What The Fun (Sunny)
Owen Ovadoz
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: P.O.E.M. Ⅱ (EP) (2019)
5
21/03/2019 17:23
37 Pretty Jane (Freedumb)
Owen Ovadoz;Changstarr*
4:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: P.O.E.M. Ⅱ (EP) (2019)
2
21/03/2019 17:23
38 4youreyezonly
Owen Ovadoz
3:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: P.O.E.M. Ⅱ (EP) (2019)
7
21/03/2019 17:22
39 Foolish Heart (Too Young)
Owen Ovadoz
3:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: P.O.E.M. Ⅱ (EP) (2019)
6
21/03/2019 17:21
40 Diamonds (Lose Yourself)
Owen Ovadoz
4:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: P.O.E.M. Ⅱ (EP) (2019)
2
21/03/2019 17:21