Nhạc Hàn -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Merry X-Mas Lonely X-Mas (12월의 드라마)
Diva
4:22
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dream (1999)
84
Hôm nay 03:28
2 Intro
Diva
0:34
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dream (1999)
69
Hôm nay 03:28
3 A Goose's Dream
Insooni
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Anthology 97-08 (Limited Edition) - CD1 (2008)
10
Hôm nay 02:32
4 I'M'U (Live)
Lee Min Woo
4:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lee Min Woo Christmas Live 2015 (2015)
2
Hôm nay 02:31
5 If I Leave
Jo Su Mi
5:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Lost Empire
7
Hôm nay 02:31
6 White Love
Shinhwa
4:32
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
3
Hôm nay 02:29
7 You're My Star
Hwang Chi Yeul
1:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Be Myself (2018)
1
Hôm nay 02:27
8 Dear My…
Hwang Chi Yeul
4:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Be Myself (2018)
1
Hôm nay 02:26
9 Be Back
Hwang Chi Yeul
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Be Myself (2018)
1
Hôm nay 02:25
10 Flower
Hwang Chi Yeul
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Be Myself (2018)
2
Hôm nay 02:24
11 Please…
Hwang Chi Yeul
4:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Be Myself (2018)
2
Hôm nay 02:24
12 Memories
Hwang Chi Yeul
4:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Be Myself (2018)
1
Hôm nay 02:23
13 The Only Star
Hwang Chi Yeul
3:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Be Myself (2018)
2
Hôm nay 02:22
14 Falling Out
Luna
4:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Night Reminiscin' (2018)
0
Hôm nay 01:59
15 Night Reminiscin'
Luna
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Night Reminiscin' (2018)
0
Hôm nay 01:59
16 Because I Love You
Taemin
5:35
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: 2015 SBS Awards Festival Limited Addition (2015)
519
Hôm nay 00:58
17 Like Rain Like Music
Baekhyun
3:01
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: 2015 SBS Awards Festival Limited Addition (2015)
3.567
Hôm nay 00:57
18 Although I Loved You (사랑했지만)
Chen
2:40
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: 2015 SBS Awards Festival Limited Addition (2015)
1.403
Hôm nay 00:56
19 I Will Survive
Ailee; Luna; Eunji; Solar
3:26
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: 2015 SBS Awards Festival Limited Addition (2015)
1.567
Hôm nay 00:55
20 Dream Candy
APRIL
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dreaming (2015)
138
Hôm nay 00:42
21 Muah!
April
3:02
271kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Boing Boing (Single) (2015)
537
Hôm nay 00:42
22 Glass Castle (유리성)
April
3:30
289kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Boing Boing (Single) (2015)
159
Hôm nay 00:41
23 Dear Santa
Girls' Generation-TTS
3:58
266kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dear Santa (EP) (2015)
633
Hôm nay 00:23
24 Lies You Can See
Oh My Girl
3:58
264kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Listen To My Word - EP (2016)
96
Hôm qua 23:45
25 Je T'aime
Oh My Girl
3:47
273kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Listen To My Word - EP (2016)
138
Hôm qua 23:45
26 Midsummer Night's Christmas
Oh My Girl
3:53
263kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Listen To My Word - EP (2016)
80
Hôm qua 23:45
27 Listen To My Word (A-ing)
Oh My Girl; Skull; Haha
3:30
276kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Listen To My Word - EP (2016)
1.241
Hôm qua 23:45
28 Paradise
Hello Venus
3:31
320kbps
Nhạc Hàn -> Dance, remix
Album: Hellovenus X Devine Channel Part.2: Paradise (2016)
311
Hôm qua 23:15
29 Can See Your Lies
Oh My Girl
3:58
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Oh My Girl – Summer Party (2016)
146
Hôm qua 23:14
30 Je T'aime
Oh My Girl
3:47
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Oh My Girl – Summer Party (2016)
194
Hôm qua 23:14
31 Christmas In Summer
Oh My Girl
3:53
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Oh My Girl – Summer Party (2016)
147
Hôm qua 23:14
32 Listen To My World (A-ing)
Oh My Girl; Skull; Haha
3:30
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Oh My Girl – Summer Party (2016)
2.337
Hôm qua 23:14
33 Growl; Mirotic
Max; Seulgi; Xiumin; Jo Eun; Key; Luna; Suho
3:53
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: School OZ – Hologram Musical OST (2016)
646
Hôm qua 22:35
34 Hope
Max; Luna; Suho; Key; Xiumin
2:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
John Frusciante; Album: School OZ – Hologram Musical OST (2016)
649
Hôm qua 22:34
35 One Day One Chance (Reprise)
Max; Luna; Suho; Key; Xiumin
2:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: School OZ – Hologram Musical OST (2016)
481
Hôm qua 22:34
36 One Dream
Max; Luna; Suho; Key; Xiumin
2:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: School OZ – Hologram Musical OST (2016)
579
Hôm qua 22:33
37 One Day One Chance (OST Version)
Max; Luna; Suho; Key; Xiumin
4:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: School OZ – Hologram Musical OST (2016)
707
Hôm qua 22:32
38 Evil (Reprise)
Seulgi; Kim Jae Hwa
1:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Kenzie; Fridolin Nordsoe Schjoldan; Frederik Tao Nordsoe Schjoldan; Album: School OZ – Hologram Musical OST (2016)
159
Hôm qua 22:32
39 Sherlock (Clue + Note)
Max; Luna; Suho; Key; Xiumin
5:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: School OZ – Hologram Musical OST (2016)
536
Hôm qua 22:32
40 Twinkle
Max; Key
5:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Brandon Fraley; Jamelle Fraley; Javier Solis; So Ji Eum; Album: School OZ – Hologram Musical OST (2016)
251
Hôm qua 22:31