Nhạc Hàn -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Open Ur Heart
Rainz
3:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: SHAKE YOU UP (2018)
0
Hôm nay 13:53
2 Somebody
Rainz
4:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: SHAKE YOU UP (2018)
0
Hôm nay 13:51
3 Music Up
Rainz
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: SHAKE YOU UP (2018)
0
Hôm nay 13:51
4 Turn it up
Rainz
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: SHAKE YOU UP (2018)
0
Hôm nay 13:49
5 Look (A Starlight Night)
NU'EST
4:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The 5th Mini Album 'CANVAS' (2016)
0
Hôm nay 11:45
6 Thank You (Evening By Evening)
NU'EST
3:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The 5th Mini Album 'CANVAS' (2016)
0
Hôm nay 11:44
7 Love Paint (Every Afternoon)
NU'EST
3:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The 5th Mini Album 'CANVAS' (2016)
0
Hôm nay 11:42
8 R.L.T.L (Real Love True Love; One Morning)
NU'EST
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The 5th Mini Album 'CANVAS' (2016)
0
Hôm nay 11:42
9 Daybreak
JR (NU'EST); Minhyun (NU'EST)
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The 5th Mini Album 'CANVAS' (2016)
0
Hôm nay 11:41
10 Meet At CGV Version 2 (CGV 에서 만나요 Ver. 2)
Various Artists
4:00
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: CGV Complete Soundtracks (2018)
3
Hôm nay 11:03
11 Afterwards (아픈 건 미루자)
TARGET
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Alive (EP) (2018)
0
Hôm nay 10:54
12 Tempest
TARGET
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Alive (EP) (2018)
0
Hôm nay 10:53
13 Awake
TARGET
3:45
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Alive (EP) (2018)
2
Hôm nay 10:52
14 Still (Intro)
TARGET
1:22
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Alive (EP) (2018)
2
Hôm nay 10:51
15 O.o.O (On or Off)
Nick&Sammy (닉앤쌔미)
3:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: When You Were Here (EP) (2018)
0
Hôm nay 10:49
16 #valentine
Nick&Sammy (닉앤쌔미)
2:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: When You Were Here (EP) (2018)
0
Hôm nay 10:49
17 Where Am I
Ravi; Microdot
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Ravi 2nd Mixtape [Nirvana] (Ep) (2018)
7
Hôm nay 10:48
18 Payday
Ravi; Choi Cho Ah; OLNL
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Ravi 2nd Mixtape [Nirvana] (Ep) (2018)
7
Hôm nay 10:48
19 Ravi Da Loca
Ravi
2:34
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Ravi 2nd Mixtape [Nirvana] (Ep) (2018)
5
Hôm nay 10:48
20 Nirvana
Ravi; Park Ji Min
3:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Ravi 2nd Mixtape [Nirvana] (Ep) (2018)
17
Hôm nay 10:47
21 Chameleon
Ravi
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Ravi 2nd Mixtape [Nirvana] (Ep) (2018)
9
Hôm nay 10:47
22 Boiling Point (끓는점)
Ravi; Sik-K
3:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Ravi 2nd Mixtape [Nirvana] (Ep) (2018)
8
Hôm nay 10:46
23 Alcohol
Ravi
2:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Ravi 2nd Mixtape [Nirvana] (Ep) (2018)
5
Hôm nay 10:46
24 Run Away
Nick&Sammy (닉앤쌔미)
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: When You Were Here (EP) (2018)
0
Hôm nay 10:32
25 Far Away
Nick&Sammy (닉앤쌔미)
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: When You Were Here (EP) (2018)
0
Hôm nay 10:31
26 Before Our Spring
Jong Hyun
4:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
24
Hôm nay 10:07
27 Sentimental
Jong Hyun
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
20
Hôm nay 10:07
28 I'm So Curious
Jong Hyun
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
104
Hôm nay 10:07
29 Just For A Day
Jong Hyun
2:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
27
Hôm nay 10:07
30 Rewind
Jong Hyun
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
24
Hôm nay 10:07
31 Sightseeing
Jong Hyun
3:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
23
Hôm nay 10:06
32 Take The Dive
Jong Hyun
2:53
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
24
Hôm nay 10:06
33 Grease
Jong Hyun
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
23
Hôm nay 10:06
34 #Hashtag
Jong Hyun
3:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
28
Hôm nay 10:06
35 Only One You Need
Jong Hyun
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
23
Hôm nay 10:06
36 Shinin'
Jong Hyun
2:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Poet|Artist (EP) (2018)
55
Hôm nay 10:05
37 When The Snow Falls (눈꽃이 떨어지면)
The Acoustic (더 어쿠스틱)
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: When The Snow Falls (눈꽃이 떨어지면; Single) (2018)
16
Hôm qua 19:09
38 For You.. Also For Me (그대를 위한.. 또 나를 위한)
Lee Si Eun
4:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: For You.. Also For Me (그대를 위한.. 또 나를 위한; Single) (2018)
18
Hôm qua 15:01
39 In The Autumn Sunshine (가을 햇살 속에서)
The Lime (더 라임)
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Affair (EP) (2018)
7
Hôm qua 14:44
40 Unwittingly Come To My Heart (어느새 내 맘에 들어와서 있었죠)
The Lime (더 라임)
3:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Affair (EP) (2018)
3
Hôm qua 14:44
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)