Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
81 Go Hard
Dynamic Duo
3:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Digilog 2/2 (2011)
113
29/01/2018 19:25
82 Outro
Dynamic Duo
1:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Digilog 2/2 (2011)
126
29/01/2018 19:24
83 Monster (English Version)
Drunken Tiger; Rakim; Rakka; Roscoe Umali; T
6:37
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
408
29/01/2018 19:02
84 Where We From (서러운 울음소리)
Drunken Tiger; Sean2Slow; Bizzy; Palo Alto; Double K; Dok2
5:14
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
241
29/01/2018 19:01
85 The Chief Rockers
Drunken Tiger; Palo Alto
3:35
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
194
29/01/2018 19:01
86 Three Kingz
Drunken Tiger; Roscoe Umali; Stylistic Jones
4:46
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
104
29/01/2018 19:00
87 Jet Pack (English Version)
Drunken Tiger; Stylistic Jones; Zeebra; Sef Cobane
3:23
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
141
29/01/2018 18:58
88 Die Legend 2
Drunken Tiger; Dynamic Duo; Dok2
4:36
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
165
29/01/2018 18:58
89 Active Diction Friction
Drunken Tiger; Bizzy; Palo Alto; YANGGANG; 1kyne; SAMA D
4:33
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
237
29/01/2018 18:57
90 Freaky Deaky Superstar
Drunken Tiger; Jungsshin; Sun
4:39
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
122
29/01/2018 18:57
91 Frequency
Drunken Tiger; Fana
4:05
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
74
29/01/2018 18:56
92 Bibyeodae
Drunken Tiger; Bizzy; YDG; Jung In
4:48
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
172
29/01/2018 18:54
93 Rebel Music
Drunken Tiger
4:03
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
105
29/01/2018 18:54
94 What U Want
Drunken Tiger; Bizzy; Palo Alto
4:19
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
240
29/01/2018 18:53
95 Monster (Korean Version)
Drunken Tiger
3:45
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.8 Feel gHood Muzik CD2 (2009)
114
29/01/2018 18:52
96 Tiger Jk Says
Drunken Tiger
4:31
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
159
29/01/2018 14:58
97 Haengbog-Ui Jogeon (행복의 조건)
Drunken Tiger
4:14
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
128
29/01/2018 14:57
98 8-45 Heaven
Drunken Tiger
5:08
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
179
29/01/2018 14:56
99 Jam Skhool (U Need To Learn Tho)
Drunken Tiger
3:33
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
133
29/01/2018 14:56
100 Die Legend
Drunken Tiger; Double K; DOK2
3:44
256kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
129
29/01/2018 14:56
101 Sansu (산수)
Drunken Tiger
3:44
256kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
183
29/01/2018 14:56
102 Hollyhood
Drunken Tiger
4:51
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
122
29/01/2018 14:54
103 Skit 02
Drunken Tiger
1:06
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
131
29/01/2018 14:54
104 Born Again After Birth
Drunken Tiger; Ann
4:26
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
225
29/01/2018 14:54
105 Death Of A Salesman
Drunken Tiger
3:35
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
126
29/01/2018 14:54
106 I Hate Myself
Drunken Tiger; T
4:27
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
420
29/01/2018 14:54
107 Maeil Bam 02 (매일 밤 02)
Drunken Tiger
2:49
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
159
29/01/2018 14:53
108 Spirits (주정)
Drunken Tiger
3:16
256kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
191
29/01/2018 14:52
109 Maeil Bam 01 (매일 밤 01)
Drunken Tiger
4:07
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
125
29/01/2018 14:52
110 TV Sog Na (Tv속 나)
Drunken Tiger
4:27
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
145
29/01/2018 14:52
111 Resurrection Of A Big Tiger
Drunken Tiger
3:40
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
142
29/01/2018 14:51
112 Transformation
Drunken Tiger
3:11
256kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
103
29/01/2018 14:51
113 Sky Is The Limit
Drunken Tiger
1:08
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
105
29/01/2018 14:50
114 Skit 03
Drunken Tiger
0:33
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vol.7 Sky Is The Limit (2007)
126
29/01/2018 14:50
115 Time Travel
MFBTY
4:00
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Cure (2013)
135
29/01/2018 14:50
116 Beautiful Life
MFBTY
4:01
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Cure (2013)
187
29/01/2018 14:47
117 The Cure (Reggae Version)
MFBTY
3:50
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Cure (2013)
212
29/01/2018 14:47
118 Get It In
MFBTY; Jung In
4:20
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Cure (2013)
199
29/01/2018 14:47
119 All In Together
MFBTY
3:00
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Cure (2013)
182
29/01/2018 14:47
120 BizzyTigerYoonmirae
MFBTY
3:49
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Cure (2013)
130
29/01/2018 14:46