Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
81 Addict
Sik-K
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Addict (Single) (2019)
55
13/02/2019 16:38
82 Ashtray
Zene The Zilla
3:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Ashtray (Single) (2019)
2
13/02/2019 13:47
83 Jeans
Uneducated Kid
2:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hoodstar (EP) (2019)
7
13/02/2019 13:40
84 Hoodstar Freestyle
Uneducated Kid
2:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hoodstar (EP) (2019)
4
13/02/2019 13:40
85 Now
Okasian;Uneducated Kid
2:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hoodstar (EP) (2019)
12
13/02/2019 13:39
86 Make U Dance
Paul Blanco;Jay Park;Uneducated Kid
3:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hoodstar (EP) (2019)
9
13/02/2019 13:38
87 Business Man
Superbee;Uneducated Kid
3:47
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hoodstar (EP) (2019)
7
13/02/2019 13:37
88 Money Holic
Paul Blanco;Uneducated Kid
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hoodstar (EP) (2019)
4
13/02/2019 13:36
89 Silmido
Uneducated Kid
2:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hoodstar (EP) (2019)
8
13/02/2019 13:35
90 Hit The Pause
myunDo
2:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hit The Pause (Single) (2019)
3
13/02/2019 13:30
91 Armadillo
Byung Un;Omega Sapien;Balming Tiger
2:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Armadillo (Single) (2019)
3
13/02/2019 13:14
92 Some Beatmaker
Yeesang; Woo Won Jae; Loco
3:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hello (EP) (2019)
28
13/02/2019 12:10
93 It's Been A While
Zion.T; Loco
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hello (EP) (2019)
40
13/02/2019 12:09
94 Tangled Up
pH-1; Loco
3:47
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hello (EP) (2019)
37
13/02/2019 12:08
95 GabBoonSa
Han Yo Han;Jang Suk Hoon;Verbal Jint
3:04
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: GabBoonSa (Single)
5
13/02/2019 10:51
96 Boyscout
Kim Hyo Eun; Skinny Brown
3:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: We Here (EP) (2019)
4
13/02/2019 10:23
97 No Love
Kim Hyo Eun; Skinny Brown
3:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: We Here (EP) (2019)
7
13/02/2019 10:22
98 Playin
Kim Hyo Eun; Skinny Brown; Leellamarz
2:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: We Here (EP) (2019)
7
13/02/2019 10:22
99 Boss
Kim Hyo Eun; Skinny Brown; Leellamarz
2:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: We Here (EP) (2019)
15
13/02/2019 10:22
100 Tsunami
Kim Hyo Eun; Skinny Brown; Bradystreet
2:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: We Here (EP) (2019)
20
13/02/2019 10:22
101 Oh My
Kim Hyo Eun; Skinny Brown
2:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: We Here (EP) (2019)
5
13/02/2019 10:21
102 How
Loco
4:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hello (EP) (2019)
35
11/02/2019 10:11
103 Too Fast
Paloalto; Loco
3:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hello (EP) (2019)
35
11/02/2019 10:11
104 Nothing
Loco
4:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hello (EP) (2019)
40
11/02/2019 10:08
105 My Type
iKON
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Choice37; Kush; B.I; Bobby; Album: Welcome Back (2015)
18.701
31/01/2019 14:23
106 Cinderella
Rick Bridges
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Cinderella (Single) (2019)
59
29/01/2019 16:49
107 The Day I Miss You
MJ (SunnySide)
3:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Day I Miss You (Single) (2019)
59
29/01/2019 16:47
108 Prime Time (Remix)
Odee; Changmo; Hash Swan; Dok2; The Quiett
4:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Q Day Remixes (EP) (2019)
35
29/01/2019 16:30
109 Gui Gam (Remix)
Swings; Paloalto; Zene The Zilla; The Quiett
3:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Q Day Remixes (EP) (2019)
30
29/01/2019 16:30
110 Wanna (Remix)
Leellamarz; The Quiett
3:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Q Day Remixes (EP) (2019)
43
29/01/2019 16:28
111 Money Over Bullshit (Remix)
Sik-K; Superbee; Changmo; The Quiett
4:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Q Day Remixes (EP) (2019)
40
29/01/2019 16:28
112 F*k All That S**t (Remix)
Futuristic Swaver; Ash Island; Bradystreet; The Quiett
3:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Q Day Remixes (EP) (2019)
22
29/01/2019 16:27
113 Han Gang Gang (Remix)
Coogie; Superbee; Zene The Zilla; Jang Sukhoon; The Quiett
3:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Q Day Remixes (EP) (2019)
42
29/01/2019 16:26
114 Orange (Remix)
pH-1; Kid Milli; The Quiett
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Q Day Remixes (EP) (2019)
37
29/01/2019 16:25
115 Love Like This
Jeremy Quest; GooseBumps; GroovyRoom
3:28
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: This Night (Single) (2019)
30
29/01/2019 16:09
116 This Night
Blue.D; Jhnovr; GroovyRoom
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: This Night (Single) (2019)
102
29/01/2019 16:09
117 Homesickness
Sogumm; Punchnello
4:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Ordinary. (EP) (2019)
20
29/01/2019 15:53
118 Absinthe
Punchnello
3:53
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Ordinary. (EP) (2019)
27
29/01/2019 15:52
119 Boiling Point
Simon Dominic; Tabber; Punchnello
3:22
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Ordinary. (EP) (2019)
24
29/01/2019 15:51
120 Swerve
Punchnello
2:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Ordinary. (EP) (2019)
22
29/01/2019 15:50