Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
81 5871
OLNL
2:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Staff Only (EP) (2018)
6
13/11/2018 01:17
82 Fake Emotion
Giriboy; OLNL
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Staff Only (EP) (2018)
6
13/11/2018 01:17
83 Street Mirror
Kim Seung Min; OLNL
2:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Staff Only (EP) (2018)
8
13/11/2018 01:16
84 Hemi's Room
Oh Hyuk; Dynamic Duo
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hemi's Room (Single) (2018)
30
13/11/2018 01:05
85 Now
D-Crunch
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: M1112 (4Colors) (EP) (2018)
19
13/11/2018 01:01
86 I'm OK
D-Crunch
4:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: M1112 (4Colors) (EP) (2018)
16
13/11/2018 01:01
87 Stealer
D-Crunch
4:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: M1112 (4Colors) (EP) (2018)
33
13/11/2018 01:00
88 I Miss You
D-Crunch
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: M1112 (4Colors) (EP) (2018)
11
13/11/2018 01:00
89 Rich
No:el
1:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 18'F/W (EP) (2018)
6
13/11/2018 00:12
90 Backstage
Kim Seung Min; No:el
3:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 18'F/W (EP) (2018)
6
13/11/2018 00:11
91 House
Kim Seung Min; No:el
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 18'F/W (EP) (2018)
4
13/11/2018 00:10
92 Earth
Benzamin; No:el
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 18'F/W (EP) (2018)
4
13/11/2018 00:05
93 Celebration
Jhnovr; No:el
2:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 18'F/W (EP) (2018)
6
13/11/2018 00:04
94 S/O
DJ SQ; No:el
2:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 18'F/W (EP) (2018)
11
13/11/2018 00:04
95 Comme Des Garcons
P.O
3:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Comme Des Garcons (Single) (2018)
24
12/11/2018 19:53
96 V
Loco; Loopy
4:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Final (EP) (2018)
44
12/11/2018 12:54
97 Goals
Paloalto; Hoody; Kid Milli
4:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Final (EP) (2018)
33
12/11/2018 12:54
98 Pickupman
Swings; Giriboy; Nafla
3:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Final (EP) (2018)
29
12/11/2018 12:54
99 Jasiks
Coogie; Zene The Zilla; Odee; Ek
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Final (EP) (2018)
19
12/11/2018 12:54
100 Buckle
Zico; Nafla
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Final (EP) (2018)
65
10/11/2018 14:59
101 Robot Love
Loopy
4:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Final (EP) (2018)
61
10/11/2018 14:58
102 Boss Thang
Young B; Kid Milli
3:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Final (EP) (2018)
136
10/11/2018 14:54
103 Vrooom
J'Kyun; Dunchi On The Pillow; Zelldon
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Vrooom (Single) (2018)
10
10/11/2018 14:52
104 Worldstar
24 Flakko
2:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Narcos (Regular) (2018)
11
10/11/2018 14:51
105 Control
24 Freaky; 24 Flakko
3:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Narcos (Regular) (2018)
7
10/11/2018 14:50
106 Do More
24 Flakko
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Narcos (Regular) (2018)
8
10/11/2018 14:50
107 Foreign
Don Mills; 24 Freaky; 24 Flakko
2:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Narcos (Regular) (2018)
8
10/11/2018 14:49
108 Yellow
Killagramz; 24 Flakko
2:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Narcos (Regular) (2018)
6
10/11/2018 14:49
109 Ballin
24 Freaky; 24 Flakko
2:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Narcos (Regular) (2018)
8
10/11/2018 14:48
110 Escobar
24 Flakko
2:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Narcos (Regular) (2018)
11
10/11/2018 14:48
111 Fasho
Killagramz; 24 Freaky; 24 Flakko
2:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Narcos (Regular) (2018)
10
10/11/2018 14:47
112 Bad
24 Flakko
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Narcos (Regular) (2018)
10
10/11/2018 13:38
113 Alice
Niel; V-Hawk
3:04
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Alice (Single) (2018)
20
10/11/2018 01:09
114 Finish Line
Superbee; Jvcki Wai; Jay Park
4:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Finish Line (Single) (2018)
63
09/11/2018 23:28
115 Mommy Jump
Bae Ki Sung; Mommy Son
2:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Mommy Jump (Single) (2018)
16
09/11/2018 23:26
116 Very Rare (Clean Version)
Avec Plaisir; Truedy
3:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Rued (EP) (2018)
16
07/11/2018 17:10
117 Cash Out Mommy (Clean Version)
Avec Plaisir; Sebibadboy; Truedy
2:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Rued (EP) (2018)
23
07/11/2018 17:10
118 You Don't Know Me
Kaya; Truedy
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Rued (EP) (2018)
19
07/11/2018 17:09
119 Wonder Night
DJ Friz; Kaya; Truedy
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Rued (EP) (2018)
21
07/11/2018 17:08
120 It's Not Fair
Truedy
2:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Rued (EP) (2018)
15
07/11/2018 17:08