Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
81 CHOSEN1
Jay Park
2:58
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: ASK BOUT ME (2018)
9
20/07/2018 17:06
82 SEXY 4 EVA
Jay Park
3:41
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: ASK BOUT ME (2018)
9
20/07/2018 17:05
83 FSU
Jay Park; Gashi; Rich The Kid
3:56
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: ASK BOUT ME (2018)
15
20/07/2018 17:05
84 Loco(로꼬)
Party Band (Feat. PUNCHNELLO, Thur) OPPA
6:08
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
31
17/07/2018 11:30
85 It G Ma
Keith Ape
5:19
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Keith Ape; Album: Kids Of The King Ss2: Son Of Fire - Son Of Water (2018)
56
17/07/2018 11:13
86 I Hate Summer
Ovcoco; Zelldone; J'Kyun
3:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I Hate Summer (Single) (2018)
29
17/07/2018 11:09
87 God
Satan; NO:EL
2:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
20
15/07/2018 16:02
88 Jang Yong Jun
NO:EL
3:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
21
15/07/2018 16:02
89 28 Pyeong
NO:EL
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
20
15/07/2018 16:01
90 Thornbush
NO:EL
2:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
16
15/07/2018 16:00
91 Parrot
Giriboy; Han Yo Han; NO:EL
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
23
15/07/2018 15:59
92 RedMGZN.CUM (Part 2)
Benzamin; Ponyromo; NO:EL
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
20
15/07/2018 15:57
93 1, 2, 3, And 4
Swings; Kid Milli; JustThis; NO:EL
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
18
15/07/2018 15:57
94 Ya
NO:EL
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
17
15/07/2018 15:55
95 365 Days A Year
NO:EL
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
25
15/07/2018 15:55
96 Tal Geup Sik Flow
NO:EL
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
22
15/07/2018 15:54
97 Livin' La Vida Loca
Woo Won Jae; NO:EL
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
32
15/07/2018 15:51
98 Damn!
Black Nut; NO:EL
3:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
29
15/07/2018 15:50
99 00 (Double O)
NO:EL
2:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
32
15/07/2018 15:50
100 Rainy Day
Donutman
3:04
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Rainy Day (Single) (2018)
19
15/07/2018 12:17
101 Not Enough
Jace; Kisum
3:32
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Not Enough (Single) (2015)
537
13/07/2018 01:17
102 Up All Night
Sik-K
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Vangdale; Album: Youth.Wit.Purpose (Single) (2018)
48
12/07/2018 15:14
103 Skip And Kiss
Sik-K
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
GroovyRoom; Album: Youth.Wit.Purpose (Single) (2018)
82
12/07/2018 15:13
104 Down
Jessi
3:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Down (Single) (2018)
342
11/07/2018 19:52
105 She Me Can
Shupie; DayDay
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Pick Your Poison (Single) (2018)
12
11/07/2018 13:57
106 We Dem Boys
Uperbee; Shupie; DayDay
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Pick Your Poison (Single) (2018)
18
11/07/2018 13:57
107 Geupsik
Geupsik-Dan
3:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Geupsik-Dan (Single) (2018)
28
11/07/2018 13:40
108 Whole Lot Of Luv
Bigone; Odee; Don Mills
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Switch Lanes (Single) (2018)
13
08/07/2018 23:26
109 Switch Lanes
Jay Park; The Quiett; Don Mills
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Switch Lanes (Single) (2018)
38
08/07/2018 23:25
110 Elegant (우아해)
Wons N Dollas
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
18
08/07/2018 23:18
111 Letter (편지)
Wons N Dollas
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
8
08/07/2018 23:17
112 My Life
Wons N Dollas
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
10
08/07/2018 23:16
113 Farewell (이별)
Wons N Dollas
2:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
13
08/07/2018 23:16
114 Love Song (사랑노래)
Wons N Dollas
4:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
11
08/07/2018 23:16
115 I (나는)
Wons N Dollas
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
9
08/07/2018 23:15
116 Yoi Ttang (요이 땅)
Wons N Dollas
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
12
08/07/2018 23:14
117 Celebrate
Chillin Ovatime; Luka; New Champ; Feless
4:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Celebrate (Single) (2018)
9
08/07/2018 22:48
118 War Is Ready
Jvcki Wai
4:45
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
8
08/07/2018 22:43
119 Capitalism
Jvcki Wai
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
11
08/07/2018 22:42
120 Anti-
Jvcki Wai
2:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
6
08/07/2018 22:41