Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
81 Don't You Love Me
MC Gree
3:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't You Love Me (Single) (2018)
28
06/05/2018 13:11
82 Whoa Ha!
Vasco
3:01
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Whoa Ha!
385
05/05/2018 01:41
83 That's Me
DOK2; Rado
4:25
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
72
04/05/2018 23:39
84 Come Closer Flow2Nite
DOK2; Rado; The Quiett
5:22
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
46
04/05/2018 23:39
85 Mr.Independent 2
DOK2; Beenzino; The Quiett
4:14
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
32
04/05/2018 23:39
86 On My Way
DOK2; Zion.T
3:17
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
76
04/05/2018 23:38
87 Hustle Real Hard
DOK2; Soulja Boy
4:20
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
34
04/05/2018 23:38
88 Q.W.N.A (Question With No Answers)
DOK2
3:35
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
48
04/05/2018 23:38
89 I Am What I Am
DOK2
3:53
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
38
04/05/2018 23:38
90 My Love
DOK2; JayPark
3:59
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
29
04/05/2018 23:38
91 My Girl
DOK2
3:40
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
46
04/05/2018 23:37
92 Never (절대)
DOK2
3:41
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
29
04/05/2018 23:35
93 Goodday
DOK2; Bumkey
4:40
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
25
04/05/2018 23:34
94 It's Gon' Shine
DOK2
4:01
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
23
04/05/2018 23:33
95 Don't Stop The Music (음악을 멈추지마)
DOK2
4:00
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
4
04/05/2018 23:33
96 1llionaire Begins
DOK2
2:36
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hustle Real Hard (2011)
36
04/05/2018 23:33
97 Stack Up
24 Freaky; 24 Flakko; Don Mills; 24 Gang
4:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Stack Up (Single) (2018)
11
04/05/2018 06:32
98 Upside Down
Jay Park; Simon Dominic; Loco; Gray
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Upside Down (Single) (2018)
165
03/05/2018 19:44
99 Chingu
Bill Stax; Ted Park
2:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Plugged In (EP) (2018)
13
03/05/2018 13:40
100 Keep Going
BewhY; Nafla; Zico; Swings
4:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Prod. By IOAH; Album: Keep Going (Single) (2018)
39
02/05/2018 14:12
101 Dirt
pH-1; Owen Ovadoz
4:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
5
02/05/2018 13:37
102 My Paradise
Chung Ha; Vinxen; GroovyRoom
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: My Paradise (Single) (2018)
200
02/05/2018 12:54
103 Not Him
Crucial Star; 20 Years of Age
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Breakers Part.2 (Single) (2018)
39
30/04/2018 20:10
104 O.F.F
Gaeko; Penomeco
3:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Breakers Part.2 (Single) (2018)
45
30/04/2018 20:10
105 Sleep Talking
Rex.D
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Playlist (Single) (2018)
5
30/04/2018 19:57
106 Playlist
Wavy; Rex.D
4:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Playlist (Single) (2018)
13
30/04/2018 19:57
107 You Ain't Fly
Owen Ovadoz
4:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
2
30/04/2018 19:34
108 Player's Passionate
Yohan; EK; Owen Ovadoz
4:04
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
3
30/04/2018 19:33
109 Forthenight
Owen Ovadoz
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
4
30/04/2018 19:33
110 Changes
Loopy; Owen Ovadoz
4:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
9
30/04/2018 19:32
111 Ticktock
Owen Ovadoz
2:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
3
30/04/2018 19:32
112 Incomplete
pH-1; Owen Ovadoz
4:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
4
30/04/2018 19:32
113 Hunnit$
Owen Ovadoz
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
3
30/04/2018 19:31
114 Daily Routine
Owen Ovadoz
2:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
4
30/04/2018 19:31
115 Special
Owen Ovadoz
4:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
3
30/04/2018 19:30
116 Light My Problems Away
Owen Ovadoz
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
2
30/04/2018 19:30
117 Mama
Owen Ovadoz
4:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Changes (Regular) (2018)
2
30/04/2018 19:29
118 Freelancer
Olltii
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Freelancer (Single) (2018)
6
28/04/2018 09:00
119 Quiff
Olltii
2:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Freelancer (Single) (2018)
7
28/04/2018 08:59
120 Alcoholic
Khundi Panda; Olltii
3:45
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Freelancer (Single) (2018)
9
28/04/2018 08:59