Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 B.O.S.S
Yammo; DEAN; Dok2
4:42
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
(2017)
0
Hôm nay 18:58
2 Suddenly (Acapella Ver.)
Choi Gogi
3:09
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dessert (2017)
0
Hôm nay 18:48
3 I adore you (Acapella Ver.)
Choi Gogi
3:03
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dessert (2017)
0
Hôm nay 18:47
4 Suddenly
Choi Gogi
3:15
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dessert (2017)
0
Hôm nay 18:47
5 I adore you
Choi Gogi
3:03
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dessert (2017)
0
Hôm nay 18:47
6 Peach Tea
Choi Gogi; KASPER
3:02
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dessert (2017)
0
Hôm nay 18:46
7 Cute Girl
ToppDogg
3:37
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dogg's Out (Repackage) (2013)
0
Hôm nay 16:45
8 Girl Like You (Kidoh Solo)
ToppDogg
3:33
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dogg's Out (Repackage) (2013)
0
Hôm nay 16:45
9 Cigarette
ToppDogg
3:43
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dogg's Out (Repackage) (2013)
1
Hôm nay 16:44
10 Follow Me
ToppDogg
3:48
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dogg's Out (Repackage) (2013)
0
Hôm nay 16:44
11 Dogg's Out
ToppDogg
3:21
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dogg's Out (Repackage) (2013)
0
Hôm nay 16:42
12 Follow Me (Chinese Ver.)
ToppDogg
3:48
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dogg's Out (Repackage) (2013)
0
Hôm nay 16:41
13 Play Ground
ToppDogg
4:05
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dogg's Out (Repackage) (2013)
0
Hôm nay 16:41
14 Emotion
ToppDogg
3:38
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: THE BEAT (2015)
0
Hôm nay 16:14
15 All eyez on me
ToppDogg
4:00
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: THE BEAT (2015)
0
Hôm nay 16:14
16 O.A.S.I.S
ToppDogg
3:33
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: THE BEAT (2015)
0
Hôm nay 16:14
17 THE BEAT
ToppDogg
3:45
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: THE BEAT (2015)
0
Hôm nay 16:14
18 Runaway
ToppDogg
3:11
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: THE BEAT (2015)
2
Hôm nay 16:14
19 Sweetheart (Sangdo Solo)
ToppDogg
4:09
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: THE BEAT (2015)
0
Hôm nay 16:14
20 HOLUP! -KR Ver
Bobby
3:35
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: THE MOBB (JAPANESE ALBUM) (2016)
4
Hôm nay 15:42
21 FULL HOUSE -KR Ver
The Mobb
3:44
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: THE MOBB (JAPANESE ALBUM) (2016)
2
Hôm nay 15:39
22 BODY -KR Ver
Mino
3:23
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: THE MOBB (JAPANESE ALBUM) (2016)
2
Hôm nay 15:38
23 To Myself
DPR LIVE
3:37
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (2017)
20
22/03/2017 23:13
24 Interlude
DPR LIVE
0:38
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (2017)
22
22/03/2017 23:12
25 Cheese & Wine
DPR LIVE
3:18
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (2017)
47
22/03/2017 23:11
26 Please
DPR LIVE; Kim Hyo Eun; G2; DUMBFOUNDEAD
3:09
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (2017)
54
22/03/2017 23:10
27 Know Me
DPR LIVE; DEAN
3:28
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (2017)
52
22/03/2017 23:07
28 Right Here Right Now
DPR LIVE; Loco; Jay Park
3:37
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (2017)
48
22/03/2017 23:04
29 Laputa
DPR LIVE; Crush
3:41
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (2017)
60
22/03/2017 23:02
30 Beautiful
Monsta X
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Clan pt. 2.5 'Beautiful' (2017)
1.351
21/03/2017 21:59
31 I'll Be There
Monsta X
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Clan pt. 2.5 'Beautiful' (2017)
190
21/03/2017 21:24
32 5:14 (Last Page)
Monsta X
3:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Clan pt. 2.5 'Beautiful' (2017)
168
21/03/2017 21:24
33 All I Do
Monsta X
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Clan pt. 2.5 'Beautiful' (2017)
188
21/03/2017 21:24
34 Calm Down
Monsta X
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Clan pt. 2.5 'Beautiful' (2017)
173
21/03/2017 21:24
35 Miss You
Monsta X
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Clan pt. 2.5 'Beautiful' (2017)
186
21/03/2017 21:24
36 Oi
Monsta X
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Clan pt. 2.5 'Beautiful' (2017)
206
21/03/2017 21:23
37 Need U
Monsta X
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Clan pt. 2.5 'Beautiful' (2017)
250
21/03/2017 21:23
38 Incomparable
Monsta X
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Clan pt. 2.5 'Beautiful' (2017)
249
21/03/2017 21:23
39 Ready or Not
Monsta X
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Clan pt. 2.5 'Beautiful' (2017)
490
21/03/2017 21:22
40 Bunzi
Giriboy, Xitsuh, Young B
3:50
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Highschool Rapper Part.2
44
20/03/2017 10:36
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)