Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 God
Satan; NO:EL
2:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
4
Hôm qua 16:02
2 Jang Yong Jun
NO:EL
3:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
2
Hôm qua 16:02
3 28 Pyeong
NO:EL
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
2
Hôm qua 16:01
4 Thornbush
NO:EL
2:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
1
Hôm qua 16:00
5 Parrot
Giriboy; Han Yo Han; NO:EL
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
1
Hôm qua 15:59
6 RedMGZN.CUM (Part 2)
Benzamin; Ponyromo; NO:EL
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
1
Hôm qua 15:57
7 1, 2, 3, And 4
Swings; Kid Milli; JustThis; NO:EL
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
1
Hôm qua 15:57
8 Ya
NO:EL
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
2
Hôm qua 15:55
9 365 Days A Year
NO:EL
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
2
Hôm qua 15:55
10 Tal Geup Sik Flow
NO:EL
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
2
Hôm qua 15:54
11 Livin' La Vida Loca
Woo Won Jae; NO:EL
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
2
Hôm qua 15:51
12 Damn!
Black Nut; NO:EL
3:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
5
Hôm qua 15:50
13 00 (Double O)
NO:EL
2:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: DOUBLEONOEL (Regular) (2018)
3
Hôm qua 15:50
14 Rainy Day
Donutman
3:04
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Rainy Day (Single) (2018)
3
Hôm qua 12:17
15 Not Enough
Jace; Kisum
3:32
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Not Enough (Single) (2015)
537
13/07/2018 01:17
16 Up All Night
Sik-K
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Vangdale; Album: Youth.Wit.Purpose (Single) (2018)
21
12/07/2018 15:14
17 Skip And Kiss
Sik-K
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
GroovyRoom; Album: Youth.Wit.Purpose (Single) (2018)
39
12/07/2018 15:13
18 Down
Jessi
3:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Down (Single) (2018)
189
11/07/2018 19:52
19 She Me Can
Shupie; DayDay
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Pick Your Poison (Single) (2018)
9
11/07/2018 13:57
20 We Dem Boys
Uperbee; Shupie; DayDay
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Pick Your Poison (Single) (2018)
12
11/07/2018 13:57
21 Geupsik
Geupsik-Dan
3:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Geupsik-Dan (Single) (2018)
14
11/07/2018 13:40
22 Whole Lot Of Luv
Bigone; Odee; Don Mills
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Switch Lanes (Single) (2018)
9
08/07/2018 23:26
23 Switch Lanes
Jay Park; The Quiett; Don Mills
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Switch Lanes (Single) (2018)
25
08/07/2018 23:25
24 Elegant (우아해)
Wons N Dollas
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
15
08/07/2018 23:18
25 Letter (편지)
Wons N Dollas
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
4
08/07/2018 23:17
26 My Life
Wons N Dollas
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
6
08/07/2018 23:16
27 Farewell (이별)
Wons N Dollas
2:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
7
08/07/2018 23:16
28 Love Song (사랑노래)
Wons N Dollas
4:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
7
08/07/2018 23:16
29 I (나는)
Wons N Dollas
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
5
08/07/2018 23:15
30 Yoi Ttang (요이 땅)
Wons N Dollas
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Growing Pains (EP) (2018)
7
08/07/2018 23:14
31 Celebrate
Chillin Ovatime; Luka; New Champ; Feless
4:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Celebrate (Single) (2018)
4
08/07/2018 22:48
32 War Is Ready
Jvcki Wai
4:45
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
7
08/07/2018 22:43
33 Capitalism
Jvcki Wai
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
9
08/07/2018 22:42
34 Anti-
Jvcki Wai
2:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
4
08/07/2018 22:41
35 NeoClear
Jvcki Wai
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
5
08/07/2018 22:39
36 Hate Generation
Jvcki Wai
2:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
4
08/07/2018 22:39
37 Enchanted Propaganda
Jvcki Wai
2:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
9
08/07/2018 22:38
38 Digital Camo
Jvcki Wai
2:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
6
08/07/2018 22:38
39 dOgMa
Jvcki Wai
2:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
11
08/07/2018 22:38
40 Life Disorder
Jvcki Wai
2:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
4
08/07/2018 22:37