Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Seoul Caliber (서울구경)
Deepflow; Wonwoo; Inseol;Dongmin
3:25
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Highschool Rapper (2017)
88
Hôm nay 01:58
2 Jinttobaegi (진또배기)
YDG; CHOI; YoungW; EVIL
3:19
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Highschool Rapper (2017)
47
Hôm nay 01:56
3 Dejavu (Re-mastering)
BewhY
4:11
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
28
24/04/2018 17:15
4 Wright Brothers
BewhY; C Jamm
3:56
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
71
24/04/2018 17:15
5 My Star
BewhY
3:54
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
127
24/04/2018 17:14
6 Where Am I
BewhY; Gaeko
3:29
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
63
24/04/2018 17:14
7 Hewgeso
BewhY
3:35
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
32
24/04/2018 17:14
8 9ucci Bank
BewhY; Dok2
4:17
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
556
24/04/2018 17:14
9 Temptation
BewhY
3:24
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
2.354
24/04/2018 17:14
10 Bichael Yackson
BewhY
4:55
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
93
24/04/2018 17:14
11 Red Carpet
BewhY
3:49
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
150
24/04/2018 17:13
12 Curtain Call
BewhY
1:32
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
106
24/04/2018 17:13
13 Broken Navigator
BewhY
1:49
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Blind Star (2017)
47
24/04/2018 17:13
14 All Day Every Day
DAYDAY
3:11
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: All Day Every Day (2017)
53
24/04/2018 17:00
15 Piggy Bank (Remix)
DAYDAY; Hash Swan; Shupie; Silly Boot; Y1ee
5:44
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: All Day Every Day (2017)
100
24/04/2018 17:00
16 Call Me
DAYDAY; GRAY; Jay Park
3:40
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: All Day Every Day (2017)
281
24/04/2018 17:00
17 Better Days
DAYDAY; G2; ELO; DJ Wegun
3:38
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: All Day Every Day (2017)
62
24/04/2018 17:00
18 Falling Down (엎어)
DAYDAY; Kim Hyo Eun; DJ Wegun
3:42
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: All Day Every Day (2017)
76
24/04/2018 17:00
19 No Tomorrow
DAYDAY; Lil Boi
3:49
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: All Day Every Day (2017)
44
24/04/2018 16:58
20 I'm Good
MC Gree; Jessi
3:00
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Highschool Rapper (2017)
718
24/04/2018 13:55
21 It's Just A Number (숫자일 뿐)
Snacky Chan; DJ Wreckx
3:58
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Tommy (2017)
106
24/04/2018 13:54
22 Netflix & Chill
Snacky Chan; Rheehab
3:49
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Tommy (2017)
158
24/04/2018 13:54
23 Jazzy Trap
Snacky Chan; Keebomb
3:45
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Tommy (2017)
108
24/04/2018 13:54
24 Tommy
Snacky Chan; Kim Hyo Eun
3:35
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Tommy (2017)
125
24/04/2018 13:54
25 Hyang Gi (향기)
Snacky Chan
3:55
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Tommy (2017)
106
24/04/2018 13:53
26 Dally
Gray; Hyolyn
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dally (Single) (2018)
220
24/04/2018 08:02
27 EWSN
CHOILB; OLNL; Kid Milli; GIRIBOY; Han Yo Han; Cosmic Boy
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Can I Cosmic (EP) (2018)
2
24/04/2018 08:01
28 Fxxk The Police
NO:EL; OLNL; Cosmic Boy
3:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Can I Cosmic (EP) (2018)
6
24/04/2018 08:01
29 Wishlist
George; Cosmic Boy
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Can I Cosmic (EP) (2018)
2
24/04/2018 08:01
30 Taxi
Thama; Swings; Cosmic Boy
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Can I Cosmic (EP) (2018)
3
24/04/2018 08:01
31 Alone
DinDin
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Alone (Single) (2018)
3
24/04/2018 08:00
32 Feel So High
Ka Hyung Bin; Noma
3:26
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Feel So High (Single) (2015)
118
23/04/2018 23:30
33 Delilah (Vietnamese Version)
BigFlo
3:29
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Delilah (딜라일라) (Vietnam Debut Single) (2015)
1.650
23/04/2018 23:13
34 Black
M.A DOGG
3:30
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: M.A DOGG MIXTAPE (2017)
34
23/04/2018 22:51
35 Swag Real Hard
M.A DOGG
3:28
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: M.A DOGG MIXTAPE (2017)
61
23/04/2018 22:51
36 Sundae Rice Soup (순대국밥)
M.A DOGG
4:41
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: M.A DOGG MIXTAPE (2017)
9
23/04/2018 22:51
37 That's No Good
M.A DOGG
2:22
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: M.A DOGG MIXTAPE (2017)
23
23/04/2018 22:50
38 No Idea
M.A DOGG
3:02
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: M.A DOGG MIXTAPE (2017)
21
23/04/2018 22:50
39 The Way
M.A DOGG; JD.Dasler
2:05
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: M.A DOGG MIXTAPE (2017)
46
23/04/2018 22:50
40 Graduation
Vinxen; Webster B; HAON
3:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Highschool Rapper 2 Winner (Single) (2018)
52
20/04/2018 17:21