Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Legendary Home
B-Free
2:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Legendary Home (Single) (2018)
5
Hôm qua 17:32
2 You
Jung Joon Young; Microdot
3:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: You (Single) (2018)
5
Hôm qua 17:10
3 Get Cool
Stray Kids
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I Am You (EP) (2018)
50
Hôm qua 16:34
4 Hero's Soup
Stray Kids
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I Am You (EP) (2018)
40
Hôm qua 16:34
5 N/S
Stray Kids
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I Am You (EP) (2018)
43
Hôm qua 16:33
6 I Am You
Stray Kids
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I Am You (EP) (2018)
132
Hôm qua 16:31
7 Spotlight (Korean Version)
Monsta X
3:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
47
Hôm qua 16:29
8 By My Side
Monsta X
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
33
Hôm qua 16:29
9 Myself
Monsta X
4:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
43
Hôm qua 16:28
10 Oh My!
Monsta X
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
49
Hôm qua 16:28
11 Mohae
Monsta X
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
36
Hôm qua 16:28
12 I Do Love U
Monsta X
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
36
Hôm qua 16:27
13 Heart Attack
Monsta X
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
36
Hôm qua 16:27
14 Shoot Out
Monsta X
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
85
Hôm qua 16:26
15 Underwater
Monsta X
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
42
Hôm qua 16:26
16 Intro: Are You There?
Monsta X
1:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
44
Hôm qua 16:26
17 Save
Paloalto; Loopy
5:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
13
21/10/2018 23:49
18 When The Time Comes
Sunwoo Jung A; Nucksal; Chaboom
4:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
2
21/10/2018 23:48
19 Bite
Nafla
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
6
21/10/2018 23:47
20 XXL
Deepflow; Dok2; Keem Hyo Eun
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
4
21/10/2018 23:47
21 Watch Me Ballin'
Sik-K; Coogie
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
7
21/10/2018 23:46
22 Breaking Bad
Giriboy; OLNL
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
9
21/10/2018 23:45
23 Rewind
Sumin; Loco
4:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
142
20/10/2018 13:41
24 You Too
Cha Cha Malone; Loco
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
151
20/10/2018 13:40
25 Still
Crush; Loco
4:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
238
20/10/2018 13:39
26 Da Da Da
Hoody; Loco
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
600
20/10/2018 13:39
27 Brighten Your Night
Loco
3:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
100
20/10/2018 13:38
28 Too Much
Dean; Loco
3:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
1.583
20/10/2018 13:38
29 Like I'm Saying
Loco
3:28
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
143
20/10/2018 13:37
30 Macan
Loco
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
122
20/10/2018 13:37
31 So Bad
Sik-K; Loco
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
149
20/10/2018 13:36
32 Movie Shoot
DPR Live; Loco
4:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
453
20/10/2018 13:35
33 A.O.M.G.
Loco
2:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
157
20/10/2018 13:35
34 To Myself
DPR Live
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
479
20/10/2018 13:21
35 Please
Kim Hyo Eun; G2; Dumbfoundead; DPR Live
3:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
580
20/10/2018 13:20
36 Know Me
Dean; DPR Live
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
868
20/10/2018 13:19
37 Right Here Right Now
Loco; Jay Park; DPR Live
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
827
20/10/2018 13:19
38 Laputa
Crush; DPR Live
3:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
1.132
20/10/2018 13:18
39 Cheese & Wine
DPR Live
3:13
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
413
20/10/2018 13:18
40 Know Me
Dean; DPR Live
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Know Me (Single) (2017)
604
20/10/2018 13:14