Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Flower
Haon
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Flower (Single) (2019)
12
Hôm qua 16:05
2 Waiting For You
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
9
17/01/2019 12:50
3 Tonight (With Melody)
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
17
17/01/2019 12:49
4 Purple Rain
Cheeze; Lee Min Hyuk (HUTA)
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
15
17/01/2019 12:48
5 All Day (Korean Version)
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
12
17/01/2019 12:48
6 Fallin'
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
11
17/01/2019 12:47
7 Falling Blossoms (Interlude)
Lee Min Hyuk (HUTA)
1:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
18
17/01/2019 12:47
8 Lonely
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
15
17/01/2019 12:45
9 Hang Out
Soyeon ((G)I-DLE); Lee Min Hyuk (HUTA)
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
22
17/01/2019 12:45
10 Ya
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
71
17/01/2019 12:44
11 Hutazone
Lee Min Hyuk (HUTA)
1:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
18
17/01/2019 12:43
12 Malibu
Swalo
3:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Malibu (Single) (2019)
40
15/01/2019 12:38
13 Hours
Damiano
3:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hours (Single) (2019)
62
14/01/2019 18:17
14 Baby
Dress
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Baby (Single) (2019)
23
14/01/2019 18:16
15 Tting
Jvcki Wai; Young B; Osshun Gum; Han Yo Han
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dingo x Indigo Music (Single) (2019)
36
13/01/2019 17:20
16 THX
Leellamarz
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Marz 2 Moon (EP) (2019)
21
11/01/2019 20:59
17 Cold
Leellamarz
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Marz 2 Moon (EP) (2019)
24
11/01/2019 20:58
18 Time Capsule
Leellamarz
3:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Marz 2 Moon (EP) (2019)
11
11/01/2019 20:58
19 Rain Shower
Hash Swan; Leellamarz
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Marz 2 Moon (EP) (2019)
20
11/01/2019 20:58
20 Comfortable
One; Simon D; Gray
4:12
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 5 Episode 2 (2016)
5.653
11/01/2019 10:44
21 Going Home
#Gun; Gummy; Mad Clown
3:59
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 5 Episode 2 (2016)
5.738
11/01/2019 10:43
22 Knock
Zion.T; KUSH
3:15
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 5 Special (2016)
1.598
11/01/2019 10:43
23 Machine Gun
Zion.T; KUSH; Mino
3:46
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 5 Special (2016)
2.914
11/01/2019 10:43
24 Curtain Call (Outro)
Junoflo
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
32
09/01/2019 22:16
25 La Familia
Junoflo
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
38
09/01/2019 22:16
26 Fools Gold
Junoflo
2:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
53
09/01/2019 22:15
27 Cliché
Junoflo
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
37
09/01/2019 22:15
28 Palm Trees
Junoflo
3:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
35
09/01/2019 22:14
29 Ausgang (ㅌxit)
DJ Zo; Junoflo
2:04
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
42
09/01/2019 22:14
30 Yung Luchini / Bibi Interlude
Junoflo
4:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
33
09/01/2019 22:14
31 Monday Blues
G2; Junoflo
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
31
09/01/2019 22:13
32 Autopilot
BoA; Junoflo
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
31
09/01/2019 22:13
33 Sportage '07
Junoflo
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
33
09/01/2019 22:12
34 Statues
Junoflo
2:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
43
09/01/2019 22:12
35 Icarus
Junoflo
2:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
39
09/01/2019 22:11
36 Just Do It
Gray; Loco
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Grayground. 01 (Single) (2015)
2.997
09/01/2019 14:14
37 Just Do It
Gray; Loco
3:48
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: grayground. 01 (2015)
2.977
09/01/2019 11:07
38 Forever
Tiger JK
3:55
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Forever (chorus by Yoonmirae) (2015)
853
09/01/2019 10:46
39 #White Style
Kisum; Kim Ho Yeon
3:11
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Off (Single) (2015)
746
09/01/2019 10:46
40 Love Is
Tymee; Subin
3:35
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Love Is (Single) (2015)
369
09/01/2019 10:39