Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Bài hát mới được tải
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Solo
Jennie
2:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Teddy; 24; Jennie; Album: Solo (Single) (2018)
32.563
Hôm nay 08:17
2 Hallelujah
Jimin (AOA)
2:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hallelujah (Single) (2017)
1.079
Hôm nay 07:58
3 Bling Bling
iKON
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
B.I; Bobby; Millennium; Album: New Kids: Begin (Single) (2017)
17.442
Hôm nay 07:57
4 Run To You
DJ DOC
3:45
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Best: Summer & Winter Story (Disc 1) (2000)
25.106
Hôm nay 07:57
5 Seoul Caliber (서울구경)
Deepflow; Wonwoo; Inseol;Dongmin
3:25
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Highschool Rapper (2017)
98
Hôm nay 07:52
6 Hangover
Psy; Snoop Dogg
3:56
260kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Psy; Yoo Gun Hyung; C. Broadus; Album: Hangover (Single) (2014)
8.959
Hôm nay 07:50
7 Fake Love
BTS
4:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
RM; Pdogg; "Hitman" Bang; Album: Love Yourself: Tear (Regular) (2018)
45.055
Hôm nay 07:40
8 Jump
BTS
3:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Skool Luv Affair (2014)
6.767
Hôm nay 06:54
9 Naughty Boy
Pentagon
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Thumbs Up! (EP) (2018)
1.854
Hôm nay 06:43
10 IndiGO
JUSTHIS; Kid Milli; No:el; Young B
4:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: IM (Regular) (2018)
486
Hôm nay 06:19
11 SF Skill
Giriboy; Swings; Nafla; Olnl; Odee
4:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 1 (Single) (2018)
181
Hôm nay 06:18
12 Zero Fuck Is Given
Sik-K
1:53
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: FLIP (2016)
122
Hôm nay 06:17
13 Shine
Pentagon
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Positive (EP) (2018)
8.182
Hôm nay 06:14
14 Everyday
Winner
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Everyd4y (2018)
16.523
Hôm nay 06:09
15 BTS Cypher Pt.3: Killer
BTS; Supreme Boi
4:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dark & Wild (2014)
12.687
Hôm nay 06:05
16 Ddu-Du Ddu-Du
BlackPink
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Teddy; 24; R.Tee; Bekuh Boom; Album: Square Up (EP) (2018)
61.102
Hôm nay 06:01
17 Take It Slow
Reddy; Year Of The OX
2:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Eightyfivesoul (EP) (2018)
44
Hôm nay 03:33
18 Do It
G2; Reddy; Year Of The OX
3:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Eightyfivesoul (EP) (2018)
40
Hôm nay 03:29
19 Knock Knock
Reddy; Year Of The OX
4:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Eightyfivesoul (EP) (2018)
62
Hôm nay 03:25
20 No More Parties
Reddy; Year Of The OX
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Eightyfivesoul (EP) (2018)
44
Hôm nay 03:21
21 Whole Lotta
G2; Reddy; Paloalto; Sway D
4:22
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: The Story Of Hurricane (EP) (2018)
16
Hôm nay 03:17
22 Flamingo
Gaeko; Reddy
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
23
Hôm nay 03:09
23 Change
Reddy
3:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
16
Hôm nay 03:06
24 Life
Horim; Reddy
2:53
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
20
Hôm nay 03:03
25 Peach
Suran; Reddy
3:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
78
Hôm nay 02:59
26 Check-In
Samuel Seo; Reddy
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
18
Hôm nay 02:56
27 UGP Interlude
G2; Reddy
1:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
22
Hôm nay 02:54
28 Tracksuit
Sway D; Reddy
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
18
Hôm nay 02:50
29 Thanksgiving
Paloalto; Huckleberry P; Reddy
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
25
Hôm nay 02:46
30 Flu
Reddy
2:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
32
Hôm nay 02:43
31 Turkey
Year Of The OX; Reddy
2:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
22
Hôm nay 02:40
32 Paradise
BTS
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Tyler Acord; MNEK; RM; Song Jae Kyung; Suga; j-hope; Album: Love Yourself: Tear (Regular) (2018)
5.851
Hôm nay 02:39
33 Come Over
Reddy
3:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Telescope (Regular) (2018)
30
Hôm nay 02:37
34 Y Sad
Reddy; YunB
2:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: S.O.S. (Regular) (2018)
28
Hôm nay 02:35
35 YGGR#Hip Hop
Bobby
4:00
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 3 (Part.4) (2014)
4.319
Hôm nay 02:30
36 I Love You
Bobby
3:30
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Bobby; Kang Uk Jin; Diggy; Album: LOVE AND FALL (2017)
522
Hôm nay 02:26
37 Runaway
Bobby
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Bobby; Choice37; Album: Love And Fall (2017)
2.522
Hôm nay 02:25
38 $insa
Zion.T; C Jamm; Reddy; Xitsuh
4:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: SHOW ME the MONEY 5 Episode 1 - Single (2016)
1.213
Hôm nay 02:15
39 Anpanman
BTS
3:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Supreme Boi; Pdogg; "Hitman" Bang; RM; Suga; Jinbo; Album: Love Yourself: Tear (Regular) (2018)
12.672
Hôm nay 01:12
40 NeoClear
Jvcki Wai
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Enchanted Propaganda (Regular) (2018)
17
Hôm nay 01:09