Nhạc Hàn -> Pop, rock... -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 I'll Be There
Monsta X
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
4
15/08/2018 13:26
2 5:14 (Last Page)
Monsta X
3:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
3
15/08/2018 13:25
3 All I Do
Monsta X
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
2
15/08/2018 13:25
4 Calm Down
Monsta X
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
3
15/08/2018 13:24
5 Miss You
Monsta X
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
3
15/08/2018 13:24
6 Oi
Monsta X
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
4
15/08/2018 13:24
7 Need U
Monsta X
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
6
15/08/2018 13:23
8 Incomparable
Monsta X
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
3
15/08/2018 13:23
9 Beautiful
Monsta X
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
3
15/08/2018 13:23
10 Ready Or Not
Monsta X
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
4
15/08/2018 13:22
11 Gravity
Monsta X
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
5
15/08/2018 13:22
12 Shine Forever
Monsta X
3:28
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (Regular) (2017)
3
15/08/2018 13:21
13 Newton
Monsta X
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Newton (Single) (2017)
1
15/08/2018 12:45
14 Newton
Monsta X
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Lyrics/작사: 제피 (Xepy), 주헌, 아이엠 Composer/작곡: 제피 (Xepy), 이경민, Lohi Arranger/편곡: Lohi; Album: Newton (2017)
1.595
15/08/2018 12:44
15 Lean On Me
Jeon Choa
4:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love To The End OST Part. 5 (Single) (2018)
78
15/08/2018 12:16
16 Sunbed
JD; Kali; House Rulez
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: #Sunbed (Single) (2018)
4
15/08/2018 12:05
17 So Cool
In&Choo
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: So Cool (Single) (2018)
22
15/08/2018 11:52
18 X
Jo Kwan Woo
4:22
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The First Story (1994)
0
15/08/2018 07:47
19 Swamp
Jo Kwan Woo
5:04
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The First Story (1994)
4
15/08/2018 07:47
20 Sky,Sea,Tree,Star's Story
Jo Kwan Woo
4:07
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The First Story (1994)
0
15/08/2018 07:47
21 Midnight
Jo Kwan Woo
4:16
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The First Story (1994)
2
15/08/2018 07:47
22 Making A Lover
Jo Kwan Woo
4:28
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The First Story (1994)
1
15/08/2018 07:47
23 Come Back To Me (Hp Hop Remake)
Jo Kwan Woo
4:23
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The First Story (1994)
0
15/08/2018 07:46
24 Come Back To Me
Jo Kwan Woo
4:41
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The First Story (1994)
0
15/08/2018 07:46
25 Because I Love You Girl
Jo Kwan Woo
5:13
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The First Story (1994)
0
15/08/2018 07:46
26 Champagne
Aster
2:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Champagne (Single) (2018)
18
14/08/2018 21:49
27 Be My Day
Kim Ho Yeon; 1sagain
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Be My Day (Single) (2018)
18
14/08/2018 21:43
28 With You
The Rose
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Tofu Personified OST Part.3 (Single) (2018)
35
14/08/2018 21:38
29 What Do You Want?
Ken (VIXX)
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Tofu Personified OST Part.2 (Single) (2018)
28
14/08/2018 21:34
30 Thanks To
Doritori
4:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Tofu Personified OST Part.1 (Single) (2018)
12
14/08/2018 21:33
31 Hann (Alone)
(G)I-DLE
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Soyeon; Big Sancho (Yummy Tone); Album: Hann (Alone) (Single) (2018)
1.492
14/08/2018 17:47
32 Love Me Now
MXM
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: More Than Ever (Regular) (2018)
41
14/08/2018 17:09
33 Gone Cold
MXM
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: More Than Ever (Regular) (2018)
27
14/08/2018 17:09
34 Can't Take My Eyes Off
Kanto; Young Min (MXM)
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: More Than Ever (Regular) (2018)
24
14/08/2018 17:08
35 Naturally Curly
Dong Hyun (MXM)
3:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: More Than Ever (Regular) (2018)
31
14/08/2018 17:07
36 Dawn
MXM
4:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: More Than Ever (Regular) (2018)
27
14/08/2018 17:07
37 Another Level
MXM
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: More Than Ever (Regular) (2018)
29
14/08/2018 17:06
38 Without U
MXM
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: More Than Ever (Regular) (2018)
27
14/08/2018 17:05
39 Come Close
MXM
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: More Than Ever (Regular) (2018)
22
14/08/2018 17:05
40 Don't Stop Me Now
MXM
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: More Than Ever (Regular) (2018)
24
14/08/2018 17:04