Nhạc Hàn -> Pop, rock... -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Hug
Seventeen
2:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: You Made My Dawn (EP) (2019)
57
Hôm nay 03:38
2 Home
Seventeen
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: You Made My Dawn (EP) (2019)
160
Hôm nay 03:17
3 Good To Me
Seventeen
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: You Made My Dawn (EP) (2019)
88
Hôm nay 02:13
4 Loca
Favorite
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Loca (EP) (2019)
356
Hôm qua 23:20
5 All Night
Astro
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: All Light (Regular) (2019)
363
Hôm qua 22:48
6 Getting Closer
Seventeen
3:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: You Made My Dawn (EP) (2019)
65
Hôm qua 16:14
7 Shhh
Seventeen
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: You Made My Dawn (EP) (2019)
62
Hôm qua 16:14
8 Chilli
Seventeen
3:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: You Made My Dawn (EP) (2019)
55
Hôm qua 16:14
9 Across The Universe
Jung Seung Hwan
4:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Yoo Hee Yeol's Sketchbook 10th Anniversary Project: 1st Voice 'Sketchbook x Jung Seung Hwan' Vol.2 (Single) (2019)
15
Hôm qua 15:56
10 Again
Jung Seung Hwan
5:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Yoo Hee Yeol's Sketchbook 10th Anniversary Project: 1st Voice 'Sketchbook x Jung Seung Hwan' Vol.1 (Single) (2019)
43
Hôm qua 15:53
11 Rock Star
Hanarumi
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lady Cha Dal Rae's Lover OST Part.26 (Single) (2019)
10
Hôm qua 15:51
12 Shelter (Love You)
Bumkey; Kim Seong Ho (Bir$Day)
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Master Of Producer - Part 3 (2019)
5
Hôm qua 15:47
13 Fake Doctor.
Soya; Yu Myeong Han
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Master Of Producer - Part 3 (2019)
2
Hôm qua 15:46
14 Today
The Ade; Park Jong Hyeok
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Master Of Producer - Part 3 (2019)
2
Hôm qua 15:45
15 A Night Where Something Good Is Likely To Happen
Eluphant; Kang Min Hee; DEX
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Master Of Producer - Part 3 (2019)
2
Hôm qua 15:44
16 Punk
Yoo Hwe Seung (N.Flying); Sway D
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Master Of Producer - Part 3 (2019)
4
Hôm qua 15:43
17 Thirsty
Halo; Noh Yoon Ho (Ayno)
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Master Of Producer - Part 3 (2019)
1
Hôm qua 15:40
18 Waiting For
Sonamoo; Yella D
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Master Of Producer - Part 3 (2019)
2
Hôm qua 15:38
19 Dance
DickPunks; Dany.L
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Master Of Producer - Part 3 (2019)
2
Hôm qua 15:37
20 It's Going To Snow
Wheesung; Se O
4:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Master Of Producer - Part 3 (2019)
4
Hôm qua 15:37
21 Take A Bath
Cherry Coke
3:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Take A Bath (Single) (2019)
9
Hôm qua 15:30
22 Wish
Song Pureum
4:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Healing Love OST Part.10 (Single) (2019)
4
Hôm qua 15:21
23 This Night With You
Motte
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: This Night With You (Single) (2019)
8
Hôm qua 15:18
24 My Side
Loann
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Lawyer, Mr. Joe 2: Crime and Punishment OST Part.3 (Single) (2019)
3
Hôm qua 15:09
25 You Don't Have To Be A Star
109
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: You Don't Have To Be A Star (Single) (2019)
11
Hôm qua 15:04
26 Fight For Your Love For Your Life (화이팅 사랑도 삶도)
Jang Na Ra, Coffee Boy
4:29
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
0
Hôm qua 13:50
27 It's Too Late
Song Haye
4:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Only One OST Part.25 (Single) (2019)
58
20/01/2019 15:08
28 Fly With Me
Bibi
3:22
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Fan 4Round Part.2 (Single) (2019)
8
20/01/2019 15:03
29 Get Lost For A Moment
Yongzoo
4:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Fan 4Round Part.2 (Single) (2019)
20
20/01/2019 15:03
30 If You Didn't Know It
Cheon Soa
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lady Cha Dal Rae's Lover OST Part.25 (Single) (2019)
120
18/01/2019 16:25
31 I'm Sorry For The Trouble
Kim Hyo Jin (2NB)
3:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: I'm Sorry For The Trouble (Single) (2019)
45
18/01/2019 16:20
32 One Side Love
YoDaYoung
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: One Side Love (Single) (2019)
51
18/01/2019 16:15
33 Uuu
FR:EDEN; Sool J
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Uuu (Single) (2019)
16
18/01/2019 16:11
34 No Question
Stella Jang; Mad Clown
3:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: No Question (Single) (2019)
108
18/01/2019 16:08
35 Memoria
GFriend
4:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Time For Us (Regular) (2019)
361
18/01/2019 15:08
36 Be With You
JB (GOT7)
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: A Day Before Us Season ZERO OST Part.3 (Single) (2019)
70
18/01/2019 12:11
37 High
Lowa
3:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: A Day Before Us Season ZERO OST Part.2 (Single) (2018)
6
18/01/2019 12:08
38 Flashlight
Xion; Rick Bridges
3:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: A Day Before Us Season ZERO OST Part.1 (Single) (2018)
11
18/01/2019 12:05
39 If I See You Again
Oh Yeon Joon
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Crowned Clown OST Part.1 (Single) (2019)
141
18/01/2019 01:35
40 Show Up
GFriend
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Time For Us (Regular) (2019)
222
18/01/2019 01:09