Nhạc Hàn -> Pop, rock... -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Love is True
Junho & Nichkhun
4:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Go Crazy (Grand Edition CD2) (2014)
0
Hôm nay 08:11
2 The Words of Love
Taecyeon & Chansung
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Go Crazy (Grand Edition CD2) (2014)
0
Hôm nay 08:07
3 Please Come Back (feat. Baek Ah Yeon)
Taecyeon & Chansung
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Go Crazy (Grand Edition CD2) (2014)
0
Hôm nay 08:06
4 Superman
Jun.K & Woo Young
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Go Crazy (Grand Edition CD2) (2014)
0
Hôm nay 07:59
5 Mr. Black
Fiestar
3:04
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: A Delicate Sense (EP) (2016)
287
Hôm nay 07:44
6 Thirst
Fiestar
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: A Delicate Sense (EP) (2016)
275
Hôm nay 07:43
7 A Sip Of Lips
Fiestar
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: A Delicate Sense (EP) (2016)
236
Hôm nay 07:43
8 Come And Go
Fiestar
3:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: A Delicate Sense (EP) (2016)
324
Hôm nay 07:43
9 Mirror
Fiestar
3:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: A Delicate Sense (EP) (2016)
2.398
Hôm nay 07:40
10 Something Good
Got7
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Flight Log: Departure (EP) (2016)
1.795
Hôm nay 07:40
11 Or Are You (Intro)
Heize
1:13
256kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Don't Come Back (Single) (2016)
510
Hôm nay 07:39
12 Don't Come Back
Heize
3:37
259kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Don't Come Back (Single) (2016)
1.702
Hôm nay 07:38
13 Wait For Me
iKON
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Welcome Back (Complete Edition) (2016)
633
Hôm nay 07:38
14 Go Crazy? [BOYTOY Crazy Remix]
2PM
4:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Go Crazy (Grand Edition CD2) (2014)
0
Hôm nay 07:35
15 Go Crazy? [BOYTOY Vibe Remix]
2PM
3:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Go Crazy (Grand Edition CD2) (2014)
0
Hôm nay 07:34
16 Go Crazy? [DJ Nure vs. Fingazz Remix]
2PM
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Go Crazy (Grand Edition CD2) (2014)
0
Hôm nay 07:34
17 Cherish
Yuju; Sunyoul
3:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Cherish (Single) (2016)
1.132
Hôm nay 07:34
18 Lonely Night
Gary; Gaeko
3:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lonely Night (2015)
6.170
Hôm nay 07:33
19 Please Tell Me
MeloMance
4:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Sunshine - EP (2016)
0
Hôm nay 07:29
20 I Like Jealousy
MeloMance
3:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Sunshine - EP (2016)
0
Hôm nay 07:29
21 What To Do
MeloMance
4:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Sunshine - EP (2016)
0
Hôm nay 07:28
22 Masterpiece
MeloMance
4:04
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Sunshine - EP (2016)
0
Hôm nay 07:28
23 Letting Go
DAY6
3:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: DAYDREAM (2016)
3.463
Hôm nay 07:19
24 Wish
DAY6
4:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: DAYDREAM (2016)
918
Hôm nay 07:19
25 Sing Me
DAY6
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: DAYDREAM (2016)
940
Hôm nay 07:19
26 Hunt
DAY6
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: DAYDREAM (2016)
828
Hôm nay 07:18
27 Blood
DAY6
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: DAYDREAM (2016)
1.380
Hôm nay 07:18
28 First Time
DAY6
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: DAYDREAM (2016)
1.128
Hôm nay 07:18
29 Bump It
Girls' Generation
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
2.852
Hôm nay 06:55
30 Sign
Girls' Generation
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
2.072
Hôm nay 06:54
31 Paradise
Girls' Generation
3:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
2.328
Hôm nay 06:54
32 Green Light
Girls' Generation
2:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
3.831
Hôm nay 06:54
33 Talk Talk
Girls' Generation
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
2.008
Hôm nay 06:53
34 Fire Alarm
Girls' Generation
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
2.150
Hôm nay 06:53
35 Check
Girls' Generation
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
1.695
Hôm nay 06:52
36 Party
Girls' Generation
3:13
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
1.969
Hôm nay 06:51
37 You Think
Girls' Generation
3:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
15.010
Hôm nay 06:51
38 Lion Heart
Girls' Generation
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
30.019
Hôm nay 06:51
39 One Afternoon
Girls' Generation
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lion Heart (EP) (2015)
3.580
Hôm nay 06:51
40 How Can I Say
DAY6
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Every Day6 March (2017)
4.152
Hôm nay 06:43
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)