Nhạc Hàn -> Pop, rock... -> Bài hát mới được tải
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Once Again
Mad Clown; Kim Na Young
3:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Descendant Of The Sun Original Soundtrack (2016)
4.415
Hôm nay 11:13
2 Love Is a Dog From Hell
Suran; Mad Clown
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Is A Dog From Hell (EP) (2017)
980
Hôm nay 11:09
3 Heartbeat
SURAN
3:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Strong Woman Do Bong Soon OST Part 2 (2017)
5.215
Hôm nay 11:09
4 Fly
GOT7
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Flight Log: Departure (EP) (2016)
19.439
Hôm nay 11:05
5 Four Seasons
Taeyeon
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
(2019)
221
Hôm nay 11:04
6 As If It's Your Last
BlackPink
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: As If It's Your Last (Single) (2017)
83.598
Hôm nay 11:04
7 Special
Monsta X
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Connect: Dejavu (EP) (2018)
479
Hôm nay 11:01
8 If Only
Monsta X
4:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Connect: Dejavu (EP) (2018)
522
Hôm nay 11:01
9 Crazy In Love
Monsta X
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Connect: Dejavu (EP) (2018)
612
Hôm nay 11:01
10 Fallin'
Monsta X
3:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Connect: Dejavu (EP) (2018)
595
Hôm nay 11:01
11 Destroyer
Monsta X
3:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Connect: Dejavu (EP) (2018)
825
Hôm nay 11:01
12 Lost In The Dream
Monsta X
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Connect: Dejavu (EP) (2018)
666
Hôm nay 11:01
13 Jealousy
Monsta X
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Connect: Dejavu (EP) (2018)
2.422
Hôm nay 11:01
14 Miracle
GOT7
4:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) (2018)
2.185
Hôm nay 11:01
15 Lies
Big Bang
3:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
G-Dragon; Album: Big Bang Best Collection (Korea Edition) (2013)
37.793
Hôm nay 11:00
16 Monster
Big Bang
3:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
G-Dragon; T.O.P; Album: Still Alive (Special Edition) (2012)
41.204
Hôm nay 10:57
17 Deja Vu
Monsta X
3:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Code (EP) (2017)
728
Hôm nay 10:56
18 Tropical Night
Monsta X
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Code (EP) (2017)
863
Hôm nay 10:55
19 X
Monsta X
3:45
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Code (EP) (2017)
798
Hôm nay 10:55
20 Form Zero
Monsta X
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Code (EP) (2017)
1.165
Hôm nay 10:55
21 Phone
100%
4:13
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Bang The Bush (2014)
590
Hôm nay 10:55
22 In Time
Monsta X
3:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Code (EP) (2017)
914
Hôm nay 10:55
23 Now Or Never
Monsta X
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Code (EP) (2017)
827
Hôm nay 10:55
24 Dramarama
Monsta X
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Code (EP) (2017)
5.164
Hôm nay 10:55
25 Newton
Monsta X
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Lyrics/작사: 제피 (Xepy), 주헌, 아이엠 Composer/작곡: 제피 (Xepy), 이경민, Lohi Arranger/편곡: Lohi; Album: Newton (2017)
1.795
Hôm nay 10:53
26 If You
BIGBANG
4:24
261kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: D - Single (2015)
8.920
Hôm nay 10:52
27 Dirty
Miryo
3:33
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Miryo (2012)
596
Hôm nay 10:48
28 Sober
BIGBANG
3:57
266kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: D - Single (2015)
8.172
Hôm nay 10:48
29 This Is Me
Various Artists
2:42
128kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
170
Hôm nay 10:47
30 Gravity
Monsta X
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (2017)
1.225
Hôm nay 10:47
31 Shine Forever
Monsta X
3:28
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (2017)
8.727
Hôm nay 10:47
32 I'll Be There
Monsta X
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (2017)
1.184
Hôm nay 10:47
33 5:14 (Last Page)
Monsta X
3:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (2017)
1.261
Hôm nay 10:46
34 All I Do
Monsta X
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (2017)
1.077
Hôm nay 10:46
35 Calm Down
Monsta X
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (2017)
1.195
Hôm nay 10:46
36 Miss You
Monsta X
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (2017)
1.226
Hôm nay 10:46
37 Oi
Monsta X
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (2017)
1.597
Hôm nay 10:46
38 Need U
Monsta X
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (2017)
1.615
Hôm nay 10:46
39 I Will Go To You Like The First Snow
Ailee
3:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Goblin OST (CD1) (2017)
3.998
Hôm nay 10:46
40 Incomparable
Monsta X
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Forever (2017)
1.648
Hôm nay 10:46