Nhạc Hàn -> Bài hát mới được tải
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Four Seasons
Taeyeon
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
(2019)
2.333
Hôm qua 13:20
2 Monster
Big Bang
3:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
G-Dragon; T.O.P; Album: Still Alive (Special Edition) (2012)
41.255
Hôm qua 13:18
3 Skit: Soulmate
BTS
1:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Skool Luv Affair (Special Addition) (2014)
381
Hôm qua 13:17
4 Hiphop Lover
BTS
4:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dark & Wild (2014)
6.846
Hôm qua 13:17
5 Spring Day
BTS
4:34
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: You Never Walk Alone (2017)
56.180
Hôm qua 13:17
6 Lie
Jimin (BTS)
3:37
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Lyrics,Composer: Doc Skim, 수민(SUMIN), 방시혁, 지민(JIMIN), Pdogg; Album: WINGS (The 2nd Album) (2016)
4.080
Hôm qua 13:17
7 2U
Jungkook (BTS)
3:57
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: 2U Cover (2017)
8.751
Hôm qua 13:16
8 Miss Right
BTS
4:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Produced: Rap Mon; Suga, J-Hope; Album: Skool Luv Affair (Special Addition) (2014)
2.269
Hôm qua 13:16
9 N.O
BTS
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 2 Cool 4 Skool / O!RUL8,2? (CD2) (2014)
17.693
Hôm qua 13:16
10 For You
BTS
4:45
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
799
Hôm qua 13:16
11 Intro: Singularity
BTS
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Charlie J; Perry; RM; Album: Love Yourself: Tear (Regular) (2018)
7.310
Hôm qua 13:16
12 2! 3!
BTS
4:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: You Never Walk Alone (2017)
11.457
Hôm qua 13:16
13 247=heaven
BTS
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dark & Wild (2014)
6.426
Hôm qua 13:16
14 Love Maze
BTS
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Pdogg; Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; RM; Suga; j-hope; Bobby Chung; Adora; Album: Love Yourself: Tear (Regular) (2018)
7.648
Hôm qua 13:15
15 Magic Shop
BTS
4:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Jungkook; RM; Hiss Noise; Jordan “DJ Swivel” Young; Adora; Candace Nicole Sosa; J-Hope; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) (2018)
3.038
Hôm qua 13:15
16 So What
BTS
4:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
"Hitman" Bang; Adora; Pdogg; Suga; j-hope; RM; Album: Love Yourself: Tear (Regular) (2018)
7.213
Hôm qua 13:15
17 Converse High
BTS
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: In The Mood For Love (2015)
12.735
Hôm qua 13:15
18 MIC Drop
BTS
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Yourself: Her (2017)
55.898
Hôm qua 13:15
19 Fake Love
BTS
4:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
RM; Pdogg; "Hitman" Bang; Album: Love Yourself: Tear (Regular) (2018)
47.565
Hôm qua 13:15
20 Not Today
BTS
3:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: You Never Walk Alone (2017)
49.182
Hôm qua 13:15
21 Save Me
BTS
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever CD1 (2016)
64.908
Hôm qua 13:15
22 Scenery
V (BTS)
4:54
128kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Kim Tae Hyung (2019)
2.657
Hôm qua 13:15
23 Tomorrow
BTS
4:21
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Skool Luv Affair (Mini Album) (2014)
2.067
Hôm qua 13:15
24 Paradise
BTS
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Tyler Acord; MNEK; RM; Song Jae Kyung; Suga; j-hope; Album: Love Yourself: Tear (Regular) (2018)
6.136
Hôm qua 13:14
25 Run
BTS
3:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever CD1 (2016)
4.530
Hôm qua 13:14
26 Arirang
BTS
4:37
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Cho Young Soo; Ahn Young Min
2.176
Hôm qua 13:14
27 Singularity
BTS
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Charlie J. Perry; RM; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) (2018)
3.166
Hôm qua 13:14
28 Anpanman
BTS
3:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Supreme Boi; Pdogg; "Hitman" Bang; RM; Suga; Jinbo; Album: Love Yourself: Tear (Regular) (2018)
13.440
Hôm qua 13:14
29 Rain
BTS
4:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dark & Wild (2014)
11.494
Hôm qua 13:13
30 Butterfly
BTS
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: In The Mood For Love (EP) (2015)
39.754
Hôm qua 13:13
31 Woowa
DIA
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Newtro (EP) (2019)
292
Hôm qua 13:13
32 Euphoria
BTS
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; Melanie Fontana; Hitman Bang; Supreme Boi; Adora; RM; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) (2018)
9.281
Hôm qua 13:13
33 Epiphany
BTS
4:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Slow Rabbit; Hitman Bang; Adora; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) (2018)
8.139
Hôm qua 13:13
34 Sunflower
Girls' Generation
3:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Hitchhiker; Kim Boo Min; Album: The Boys (2011)
1.876
Hôm qua 13:13
35 Maybe It's Not Our Fault
Yerin Baek
3:53
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Our Love Is Great (EP) (2019)
243
Hôm qua 13:13
36 Run
BTS
3:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: In The Mood For Love Pt.2 (2015)
44.471
Hôm qua 13:13
37 Awake
BTS
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: You Never Walk Alone (2017)
18.598
Hôm qua 13:13
38 DNA
BTS
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Yourself: Her (2017)
467.935
Hôm qua 13:12
39 Fire
BTS
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever CD1 (2016)
89.045
Hôm qua 13:12
40 Idol
BTS
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Pdogg; Supreme Boi; Hitman Bang; RM; Ali Tamposi; Roman Campolo; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) (2018)
39.640
Hôm qua 13:12