Nhạc Nhật -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Say Yes
Chage & Aska
4:44
320kbps
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
0
Hôm nay 19:57
2 What About Love
Mari Hamada
3:38
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Blue Revolution (1985)
19
Hôm nay 19:52
3 Hard Dancin'
Mari Hamada
5:04
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Blue Revolution (1985)
22
Hôm nay 19:52
4 Keep On Dreams
Mari Hamada
4:58
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Blue Revolution (1985)
29
Hôm nay 19:52
5 Another Way
Mari Hamada
4:02
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Blue Revolution (1985)
47
Hôm nay 19:52
6 Stormy Love
Mari Hamada
3:34
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Blue Revolution (1985)
15
Hôm nay 19:52
7 Empty Heart
Mari Hamada
4:08
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Blue Revolution (1985)
24
Hôm nay 19:52
8 Love Trial
Mari Hamada
4:29
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Blue Revolution (1985)
31
Hôm nay 19:52
9 Helter Skelter
Mari Hamada
3:14
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Blue Revolution (1985)
27
Hôm nay 19:52
10 Blue Revolution
Mari Hamada
4:48
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Blue Revolution (1985)
23
Hôm nay 19:51
11 Journey
MiChi; Jake Shimabukuro
4:21
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
13
Hôm nay 19:50
12 HEARTBEAT (album mix)
MiChi
3:40
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
17
Hôm nay 19:50
13 STARTING OVERF (album mix)
MiChi
3:08
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
23
Hôm nay 19:49
14 Just because
MiChi
3:16
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
32
Hôm nay 19:49
15 YOUR Life
MiChi
3:47
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
58
Hôm nay 19:49
16 still missing you
MiChi
5:17
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
38
Hôm nay 19:49
17 Hello
MiChi
3:21
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
24
Hôm nay 19:49
18 Nearly Maybe
MiChi
3:39
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
26
Hôm nay 19:48
19 INdependeNt GiRL
MiChi
3:31
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
32
Hôm nay 19:47
20 Saturday Night
MiChi
3:42
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
26
Hôm nay 19:47
21 Lighten the Fxxk Up
MiChi
3:54
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
15
Hôm nay 19:46
22 MadNesS vol 4
MiChi
3:10
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: EYES WIDE OPEN (2013)
39
Hôm nay 19:45
23 motto.
MiChi
4:21
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
19
Hôm nay 19:45
24 ONE
MiChi
5:04
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
22
Hôm nay 19:44
25 THERAPY
MiChi
4:44
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
26
Hôm nay 19:44
26 Find Your Way
MiChi
4:10
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
30
Hôm nay 19:44
27 Take It Easy!
MiChi
4:08
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
18
Hôm nay 19:43
28 Light Up
MiChi
4:21
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
23
Hôm nay 19:43
29 WoNdeR WomaN
MiChi
3:32
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
36
Hôm nay 19:43
30 Special Someone
MiChi
3:56
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
14
Hôm nay 19:43
31 Together again
MiChi
4:28
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
27
Hôm nay 19:42
32 LOVE is.
MiChi
4:55
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
88
Hôm nay 19:42
33 TOKYO NIGHT
MiChi
4:47
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
56
Hôm nay 19:42
34 MadNesS Vol.3
MiChi
2:33
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
42
Hôm nay 19:42
35 YEAH YEAH YEAH!!!
MiChi
5:30
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: THERAPY (2012)
28
Hôm nay 19:41
36 Ni
Đặng Lệ Quân
2:44
320kbps
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
51
Hôm nay 18:26
37 Sukyandaru
Đặng Lệ Quân
3:29
256kbps
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
49
Hôm nay 18:26
38 Sangatsu Kokonoka (Tsuki ga Kirei Insert Song Edit BD)
Touyama Nao
2:42
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
(2016)
1
Hôm nay 17:58
39 UP TO YOU
MiChi
4:21
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: UP TO YOU (2009)
60
Hôm nay 16:23
40 YOU
MiChi
4:40
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: UP TO YOU (2009)
18
Hôm nay 16:23