Nhạc Nhật -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Healing Song
Asitaka
3:59
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful Sky (2009)
15
24/10/2018 09:53
2 Dear You
Asitaka
4:19
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful Sky (2009)
22
24/10/2018 09:53
3 Migratory Birds
Asitaka
4:02
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful Sky (2009)
20
24/10/2018 09:53
4 Hometown
Asitaka
5:11
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful Sky (2009)
18
24/10/2018 09:53
5 Night Sky
Asitaka
2:19
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful Sky (2009)
14
24/10/2018 09:52
6 Mizukagami
Asitaka
2:44
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful Sky (2009)
17
24/10/2018 09:52
7 Tower (Rain Landscape)
Asitaka
4:05
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful Sky (2009)
16
24/10/2018 09:52
8 Beautiful Sky
Asitaka
3:09
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful Sky (2009)
15
24/10/2018 09:52
9 Forest
Asitaka
4:56
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful Sky (2009)
19
24/10/2018 09:52
10 Samsara
Asitaka
4:13
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful Sky (2009)
14
24/10/2018 09:52
11 Fake Love (Japanese Version)
BTS
4:04
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Pdogg; Hitman Bang; RM; Album: Fake Love (Japanese Version) (Single) (2018)
545
23/10/2018 16:39
12 2nd Childhood
Kojoe
2:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
31
15/10/2018 12:17
13 Sacrifice (Part II)
Kojoe
0:33
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
28
15/10/2018 12:17
14 Hey Sky
Kojoe
2:19
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
41
15/10/2018 12:16
15 Certified Child
Kojoe
2:16
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
28
15/10/2018 12:16
16 Church
Kojoe
5:01
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
37
15/10/2018 12:16
17 OH S**T
Kojoe
2:19
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
32
15/10/2018 12:16
18 Warnin'
Kojoe; Senninsho; Rudebwoy Face
3:58
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
24
15/10/2018 12:16
19 6-Byou Rule
Kojoe; 5lack
3:24
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
29
15/10/2018 12:16
20 Don't Be Mad
Kojoe
2:56
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
32
15/10/2018 12:15
21 Back In Da Day
Kojoe
3:07
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
29
15/10/2018 12:15
22 24
Kojoe
2:59
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
39
15/10/2018 12:15
23 Whateva
Kojoe
3:29
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
35
15/10/2018 12:15
24 Sacrifice (Part I)
Kojoe
2:03
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
31
15/10/2018 12:15
25 Inori
Kojoe
1:44
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
35
15/10/2018 12:14
26 World's End
lyrical school
3:49
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
52
12/10/2018 07:50
27 Hey!Adamski!
lyrical school
3:46
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
41
12/10/2018 07:50
28 Dance With You
lyrical school
4:06
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
61
12/10/2018 07:50
29 Play It Cool
lyrical school
3:38
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
52
12/10/2018 07:50
30 Call Me Tight
lyrical school
3:44
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
38
12/10/2018 07:49
31 Orange
lyrical school
3:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
64
12/10/2018 07:49
32 Toconuts Return
lyrical school
4:24
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
49
12/10/2018 07:49
33 Natsuyasumi No Baby
lyrical school
3:27
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
39
12/10/2018 07:48
34 High5
lyrical school
4:00
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
44
12/10/2018 07:48
35 Kieru Wakusei
lyrical school
4:06
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
46
12/10/2018 07:48
36 Tsuretetteyo
lyrical school
3:43
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
51
12/10/2018 07:48
37 Sunrise (re-build)
Boku no Lyric no Boyomi
3:59
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
693
02/10/2018 15:53
38 Pierrot
Boku no Lyric no Boyomi
3:55
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
671
02/10/2018 15:53
39 Venus
Boku no Lyric no Boyomi
3:34
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
633
02/10/2018 15:53
40 Sub/Objective
Boku no Lyric no Boyomi
2:56
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
701
02/10/2018 15:53