Nhạc Nhật -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 YMIL
Elle Teresa
3:07
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
11
15/08/2018 09:31
2 Kawaii Doll
Elle Teresa; RHYME
3:24
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
7
15/08/2018 09:30
3 Purin
Elle Teresa
1:53
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
9
15/08/2018 09:30
4 Astroberry Shake
Elle Teresa; Yuskey Carter
3:05
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
7
15/08/2018 09:30
5 Zombitch
Elle Teresa; Bali Baby
2:56
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
10
15/08/2018 09:30
6 My Shoes
Elle Teresa
2:42
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
7
15/08/2018 09:30
7 Hello Kitty
Elle Teresa; Yuskey Carter
3:57
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
8
15/08/2018 09:30
8 I Don't Know
Elle Teresa
3:13
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
6
15/08/2018 09:30
9 Brand New Phone
Elle Teresa
3:00
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
5
15/08/2018 09:30
10 Kawaii Bubbly Lovely
Elle Teresa
2:16
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
11
15/08/2018 09:29
11 Tsuki to Sanagi
Boku no Lyric no Boyomi
4:20
260kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: SKY's the limit / Tsuki to Sanagi (2017)
332
24/06/2018 16:13
12 SKY's the limit
Boku no Lyric no Boyomi
3:56
273kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: SKY's the limit / Tsuki to Sanagi (2017)
518
24/06/2018 16:13
13 after that
Boku no Lyric no Boyomi
4:12
264kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: after that (2016)
77
24/06/2018 16:13
14 Spring Day (Japanese Version)
BTS
4:34
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Chi, Ase, Namida (血、汗、涙; Blood, Sweat, Tears) (2017)
1.929
19/06/2018 16:18
15 Not Today (Japanese Version)
BTS
3:54
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Chi, Ase, Namida (血、汗、涙; Blood, Sweat, Tears) (2017)
1.440
19/06/2018 16:17
16 Blood Sweat And Tears (Japanese Version)
BTS
3:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Chi, Ase, Namida (血、汗、涙; Blood, Sweat, Tears) (2017)
2.672
19/06/2018 16:16
17 Brave
AK-69
4:15
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Lyricist: AK-69; Composer: Ryosuke“Dr.R”Sakai; Album: Brave (feat. ToshI from X JAPAN) (2018)
57
28/05/2018 11:49
18 NON PHIXION
ShakkaZombie
3:50
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
7
14/05/2018 02:54
19 Monochrome Searchlight
Eccy; Shing02; The Reservoir Voxx
4:58
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Ultimate High (2007)
6
11/05/2018 12:26
20 Tomoni Ikou (Version Pure)
ShakkaZombie
4:51
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
7
08/05/2018 12:03
21 REMAINS
ShakkaZombie
1:03
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
10
08/05/2018 12:03
22 Tomoni Ikou
ShakkaZombie
4:03
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
8
08/05/2018 12:03
23 Konote ni Tsukanda Shinjitsu
ShakkaZombie
3:29
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
5
08/05/2018 12:03
24 Shingou
ShakkaZombie
4:11
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
6
08/05/2018 12:03
25 FACE YOUR HAND TOWARD THE SUN
ShakkaZombie
5:43
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
4
08/05/2018 12:02
26 MAGIC
ShakkaZombie
4:32
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
7
08/05/2018 12:01
27 Niji
ShakkaZombie
4:12
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
8
08/05/2018 12:01
28 WHO'S THAT
ShakkaZombie
3:18
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
4
08/05/2018 11:53
29 Ashita no Namae
ShakkaZombie
5:20
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
8
08/05/2018 11:53
30 Sora wo Torimodoshita hi
ShakkaZombie
4:37
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
7
08/05/2018 11:51
31 THE RETURNZ
ShakkaZombie
3:22
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
7
08/05/2018 11:51
32 Z.O.M.B.I.E.
ShakkaZombie
3:32
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
8
08/05/2018 11:50
33 OMEN
ShakkaZombie
0:48
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Hero The S.Z. (1997)
9
08/05/2018 11:49
34 Daremoshiranai
DJ Krush; 5lack
4:18
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
10
18/04/2018 02:33
35 Dust Stream
DJ Krush; RINO LATINA Ⅱ
4:31
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
7
18/04/2018 02:33
36 Monolith
DJ Krush
4:14
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
7
18/04/2018 02:33
37 Mukyo
DJ Krush
4:23
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
7
18/04/2018 02:33
38 Yuhukunakuni
DJ Krush; Meiso
5:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
6
18/04/2018 02:33
39 Jakuhai [Creepy Nuts]
DJ Krush; R-Shitei
4:31
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
12
18/04/2018 02:33
40 Back To the Future
DJ Krush; Tipleso
3:15
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
7
18/04/2018 02:32