Nhạc Nhật -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Blood Sweat & Tears (Japanese ver.)
BTS
3:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Chi, Ase, Namida (血、汗、涙; Blood, Sweat, Tears) (2017)
1.182
06/09/2017 15:47
2 Fatty Boom Boom
Die Antwoord
3:45
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Ten$ion (2012)
316
10/08/2017 14:58
3 LIFE STYLE
SALU; Kan a.k.a.GAMI; D.O
4:53
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
67
10/08/2017 10:46
4 Yoru ni Shitsu Kusu
SALU; Yurufuwa Gang
3:56
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
39
10/08/2017 10:45
5 Butterfly
SALU
4:23
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
79
10/08/2017 10:45
6 Tokyo Roller Coaster
SALU; FRAME a.k.a FAKE ID
3:39
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
26
10/08/2017 10:45
7 2045
SALU
4:59
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
12
10/08/2017 10:43
8 Good Bye
SALU
3:09
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
16
10/08/2017 10:43
9 First Dates
SALU
3:17
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
19
10/08/2017 10:43
10 Dear My Friend
SALU
3:47
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
53
10/08/2017 10:42
11 SPACE
SALU
3:01
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
45
10/08/2017 10:42
12 TOKYO
SALU
3:32
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
25
10/08/2017 10:41
13 WALK THIS WAY
SALU
4:03
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: INDIGO (2017)
57
10/08/2017 10:40
14 Ready or Not (Japanese ver.)
MONSTA X
3:17
263kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful (Japanese ver.) (2017)
35
07/08/2017 22:05
15 Beautiful (Japanese ver.)
MONSTA X
3:23
273kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Beautiful (Japanese ver.) (2017)
107
07/08/2017 22:04
16 Claptime (feat. Anarchy, Verbal, Sway & Dabo)
CRAZYBOY
4:03
273kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: NEOTOKYO - EP (2017)
24
06/08/2017 18:11
17 DANCE SHOES
JJJ
2:10
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
13
06/08/2017 05:10
18 2024 (feat. Fla$hBackS)
JJJ
3:34
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
36
06/08/2017 05:09
19 ELA
JJJ
3:15
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
44
06/08/2017 05:09
20 EXP (feat. KID FRESINO)
JJJ
2:55
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
43
06/08/2017 05:09
21 COWHOUSE (feat. YOUNG JUJU)
JJJ
3:47
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
7
06/08/2017 05:08
22 HPN (feat. 5LACK)
JJJ
3:23
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
13
06/08/2017 05:08
23 PLACE TO GO
JJJ
3:16
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
25
06/08/2017 05:08
24 COLD
JJJ
1:15
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
23
06/08/2017 05:08
25 SOUL
JJJ
2:57
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
21
06/08/2017 05:08
26 MIDNIGHT BLU (feat. SENNINSHO, Emi Meyer)
JJJ
3:50
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
9
06/08/2017 05:08
27 DJANGO!
JJJ
4:09
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
15
06/08/2017 05:07
28 ORANGE (feat. STICKY)
JJJ
3:58
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
17
06/08/2017 05:07
29 BABE (feat. H.TEFLON)
JJJ
3:41
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: HIKARI (2017)
53
06/08/2017 05:02
30 RGTO (feat. SALU, H.TEFLON, K DUB SHINE)
AKLO
3:28
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Lyrics: AKLO, SALU, K DUB SHINE; Produced by: Gaius Okamoto; Album: The Arrival (2014)
17
06/08/2017 04:24
31 RGTO (feat. SALU, H.TEFLON, K DUB SHINE)
AKLO
3:28
262kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Lyrics: AKLO, SALU, K DUB SHINE; Produced by: Gaius Okamoto; Album: The Arrival (2014)
121
06/08/2017 04:24
32 ZUWAI
AKLO
4:52
263kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: The Arrival (2014)
73
06/08/2017 04:22
33 ZUWAI
AKLO
4:51
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: The Arrival (2014)
1
06/08/2017 04:21
34 Break the Records
AKLO
4:47
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: The Arrival (2014)
9
06/08/2017 04:18
35 Break the Records
AKLO
4:47
261kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: The Arrival (2014)
65
06/08/2017 04:18
36 NOx3
AKLO
3:01
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: The Arrival (2014)
4
06/08/2017 04:18
37 Catch Me If You Can (feat. KREVA)
AKLO
4:08
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: The Arrival (2014)
12
06/08/2017 04:12
38 Blind
AKLO
3:13
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: The Arrival (2014)
16
06/08/2017 04:12
39 BGM
AKLO
3:20
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: The Arrival (2014)
10
06/08/2017 04:12
40 I Don't Care (feat. Crystal Kay)
AKLO
3:40
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: The Arrival (2014)
18
06/08/2017 04:12
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)