Nhạc Nhật -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Daremoshiranai
DJ Krush; 5lack
4:18
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
4
18/04/2018 02:33
2 Dust Stream
DJ Krush; RINO LATINA Ⅱ
4:31
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
2
18/04/2018 02:33
3 Monolith
DJ Krush
4:14
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
0
18/04/2018 02:33
4 Mukyo
DJ Krush
4:23
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
0
18/04/2018 02:33
5 Yuhukunakuni
DJ Krush; Meiso
5:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
1
18/04/2018 02:33
6 Jakuhai [Creepy Nuts]
DJ Krush; R-Shitei
4:31
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
1
18/04/2018 02:33
7 Back To the Future
DJ Krush; Tipleso
3:15
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
1
18/04/2018 02:32
8 Romromnotaki
DJ Krush; OMSB
4:14
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
2
18/04/2018 02:32
9 Yui-
DJ Krush; Shibitto
5:38
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Kiseki [CD1] (2017)
4
18/04/2018 02:31
10 Da.Yo.Ne (Album Version)
East End X Yuri
5:17
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
1
16/04/2018 19:25
11 Nani Sore
East End X Yuri
3:51
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
1
16/04/2018 19:25
12 When We Fall In Love
East End X Yuri
3:47
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
1
16/04/2018 19:25
13 Throw Ya Hands
East End X Yuri
5:54
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
1
16/04/2018 19:24
14 Greedy B
East End X Yuri
3:34
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
1
16/04/2018 19:24
15 Greedy G
East End X Yuri
3:56
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
2
16/04/2018 19:23
16 Denim-Ed Soul
East End X Yuri
4:58
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
2
16/04/2018 19:23
17 Newcomer
East End X Yuri
1:15
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
2
16/04/2018 19:23
18 Groovin' (Remix)
East End X Yuri
4:54
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
2
16/04/2018 19:22
19 Maicca
East End X Yuri
4:57
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
2
16/04/2018 19:21
20 So Lonely
East End X Yuri
5:33
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
1
16/04/2018 19:21
21 Ii Kanji Yana Kanji
East End X Yuri
5:34
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: denim-ed soul 2 (1995)
1
16/04/2018 19:19
22 Blood Sweat & Tears (Japanese Version)
BTS
3:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
354
06/04/2018 15:50
23 Safe And Sound (Interlude)
m-flo
1:09
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Future Is Wow (2014)
104
05/04/2018 10:14
24 Outro: Crack
BTS
1:14
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
573
04/04/2018 13:56
25 Let Go
BTS
4:59
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
1.888
04/04/2018 13:56
26 Spring Day (Japanese Version)
BTS
4:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
374
04/04/2018 13:56
27 Crystal Snow
BTS
5:23
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
679
04/04/2018 13:56
28 Go Go (Japanese Version)
BTS
3:57
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
459
04/04/2018 13:56
29 MIC Drop (Japanese Version)
BTS
3:58
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
349
04/04/2018 13:55
30 Not Today (Japanese Version)
BTS
3:53
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
298
04/04/2018 13:55
31 DNA (Japanese Version)
BTS
3:43
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
342
04/04/2018 13:55
32 Best Of Me (Japanese Version)
BTS
3:47
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
460
04/04/2018 13:54
33 Intro: Ringwanderung
BTS
1:26
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Face Yourself (2018)
812
04/04/2018 13:51
34 Ame Nochi Hare
SoulJa; KenJi03; Mayuko Kawakita
4:40
192kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Ame Nochi Hare / What's your name? collaboration with Dan Mitsu (2013)
52
22/03/2018 22:38
35 What's your name?
SoulJa; Dan Mitsu
4:48
192kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Ame Nochi Hare / What's your name? collaboration with Dan Mitsu (2013)
121
22/03/2018 22:38
36 Ame Nochi Hare (Other Version)
SoulJa
4:40
192kbps
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Ame Nochi Hare / What's your name? collaboration with Dan Mitsu (2013)
42
22/03/2018 22:37
37 Loser (Japanese Version)
Big Bang
3:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Big Bang Special Event 2017 (2018)
32
18/03/2018 02:42
38 Bang Bang Bang (Japanese Version)
Big Bang
3:50
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Big Bang Special Event 2017 (2018)
45
18/03/2018 02:42
39 Bad Boy (Japanese Version)
Big Bang
3:53
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Big Bang Special Event 2017 (2018)
19
18/03/2018 02:40
40 If You (Japanese Version)
Big Bang
4:24
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: Big Bang Special Event 2017 (2018)
32
18/03/2018 02:40