Nhạc Nhật -> Pop, rock... -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Guadosalam
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:23
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:14
2 Rikku's Theme
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
4:02
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:14
3 Ridess The Shoopuf?
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
4:12
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:13
4 Hymn - Ixion
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
0:40
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:13
5 Djose Temple
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:18
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:12
6 Twilight
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
4:40
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:11
7 Seymour's Theme
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:06
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:08
8 They May Pass
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
1:10
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:05
9 Travel Agency
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:05
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:05
10 Chocobo Jam
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
2:52
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:04
11 Mi'ihen Highroad
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:23
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm nay 00:00
12 Auron's Theme
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
2:44
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:57
13 Blitz Off
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:32
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:56
14 Face-Off
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
2:07
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:56
15 The Splendid Performance
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:32
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:56
16 Grand Maester Mika
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
1:16
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:55
17 Decision on the Dock
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
1:12
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:55
18 Luca
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:41
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:52
19 Hymn - Ifrit
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
0:41
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:52
20 Calm Before the Storm
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:10
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:52
21 The Sending
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
1:33
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:51
22 Movement in Green
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:16
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:51
23 Yuna's Theme
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:30
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 2) (2001)
0
Hôm qua 23:50
24 Prelude
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:43
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:42
25 Kimi ni Moratta mono (キミにもらったもの)
Poppin'Party
3:54
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Christmas no Uta (クリスマスのうた) (2017)
0
Hôm qua 23:41
26 Zanarkand
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:04
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:41
27 B.O.F
Poppin'Party
3:38
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Christmas no Uta (クリスマスのうた) (2017)
0
Hôm qua 23:41
28 Braska's Daughter
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:45
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:41
29 Christmas no Uta (クリスマスのうた)
Poppin'Party
4:35
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Album: Christmas no Uta (クリスマスのうた) (2017)
0
Hôm qua 23:41
30 The Summoning
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
0:38
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:41
31 Hymn-Valefor
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
0:42
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:40
32 The Trials
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:33
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:39
33 Phantoms
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:46
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:39
34 Hymn of the Fayth
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
0:43
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:38
35 Spira Unplugged
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
2:49
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:38
36 Besaid
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
4:44
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:38
37 The Blitzers
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:53
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:37
38 Enemy Attack
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
2:41
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:37
39 Oui Are Al Bhed
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
3:24
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:37
40 Underwater Ruins
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano
4:16
Lossless
Nhạc Nhật -> Pop, rock...
Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano; Album: Final Fantasy X Original Soundtrack (Disc 1) (2001)
0
Hôm qua 23:36