Nhạc Hoa -> Rap, hiphop -> Album mới chia sẻ
New Album Album 2018
Những Kỳ Vọng Đẹp Nhất (最美的期待) (2018)
Chu Bút Sướng
Lossless
Đô Thị Kinh Kì Dạ (都市惊奇夜) (2018)
Song Sênh
Lossless
Hãy Là Con Mèo Của Tôi (Phiên Bản Đặc Biệt Giáng Sinh) (2017)
Mãn Thư Khắc
Lossless
Tóc Ngắn (The Girl With Short Hair) (2017)
LAMPHO
Lossless
Tối Cường Vương Giả Tham Kiến (最强王者参见) (2017)
Trương Đại Tiên
Lossless
Viết Cho Trùng Phùng (写给遇见 2.0) (2017)
Fi9 Giang Triệt
Lossless
OKAY (2017)
Jackson Wang
Lossless
B.M (2017)
Kevin Shin
Lossless
illi Dị Loại (异类) (2017)
Phan Vỹ Bá
Lossless
Con Đường Tôi Chọn (我选择的路) (2017)
Ngô Diệc Phàm
Lossless
Mày Đoán Xem Tao Có Đoán Được Không (你猜我猜不猜) (2017)
Bridge
Lossless
6 (2017)
Ngô Diệc Phàm
Lossless
illi Dị Loại (异类) (2017)
Phan Vỹ Bá
Lossless
6 (2017)
Kevin Shin
Lossless
Black Cab (2017)
Higher Brothers, Famous Dex
Lossless
illi Dị Loại (异类) (2017)
Phan Vỹ Bá
Lossless
Xem thêm...
 

 
New Album Album mới chia sẻ
Xem thêm...