Nhạc Hoa -> Dance, remix -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Hoa Mộng Thiên Hạ (华梦天下) (SaMZIng Remix)
SaMZIng; TSAR; 漆柚
3:19
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Hoa Mộng Thiên Hạ (华梦天下) (SaMZIng Remix) (Single)
36
18/08/2018 20:29
2 Không Sơn Tân Vũ Hậu (空山新雨后)
M&K
3:29
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Không Sơn Tân Vũ Hậu (空山新雨后) (Single) (2018)
65
18/08/2018 19:52
3 Rain (雨)
Từ Mộng Viên
3:30
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Từ Mộng Viên; Album: Rain (2018)
300
18/08/2018 19:31
4 PISCES
TANG
3:25
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: PISCES (Single) (2018)
104
18/08/2018 19:28
5 Táng Hoa (葬花)
Lam Vân Mộc; THT
3:01
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Táng Hoa (葬花) (Single)
21
17/08/2018 15:06
6 Hoả (火)
LeeAlive
3:32
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
LeeAlive; Album: Hoả (火) (Single) (2018)
103
17/08/2018 13:58
7 Quang Sơn Nguyệt (关山月)
Tắc Mễ Thất
4:12
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Quang Sơn Nguyệt (关山月)
24
14/08/2018 22:04
8 Thuỷ (水)
LeeAlive
2:50
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
LeeAlive; Album: Thuỷ (水) (Single)
18
14/08/2018 21:59
9 Cô Long Sơn-Chủ Tràng Cảnh (孤龙山-主场景)
Từ Mộng Viên
2:48
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Từ Mộng Viên; Album: Cô Long Sơn (OST) (Single)
66
14/08/2018 21:36
10 Phong Hà Cử (风荷举)
Wizecho
3:02
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Phong Hà Cử (风荷举) (Single)
16
14/08/2018 21:36
11 Thuỷ Hạng (水巷)
Đổng Tử Long
3:24
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Thuỷ Hạng (水巷) (Single)
27
14/08/2018 21:36
12 TeA
SET-B; Mộc Bạch
3:16
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: TeA (Single) (2018)
107
14/08/2018 08:49
13 Origin (起源)
Willim; Peter Li
2:55
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Origin (起源) (Single) (2018)
40
14/08/2018 08:46
14 Taichi (太极)
Willim
3:00
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Taichi (太极) (Single) (2018)
60
14/08/2018 08:46
15 Màu Xám Chân Không (灰色真空) (SaMZIng Ver.)
SaMZIng
3:16
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Màu Xám Chân Không (灰色真空) (Single)
12
08/08/2018 14:24
16 Thượng Điện (上殿)
Lý Hoa Vũ
4:19
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Thượng Điện (上殿) (Single) (2018)
81
06/08/2018 20:47
17 Hoa Đăng (花灯)
AirJordy
3:03
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Hoa Đăng (花灯) (Single) (2018)
107
06/08/2018 20:41
18 You And Me
Tắc Mễ Thất (塞米七)
3:42
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: You And Me (Single) (2016)
26
06/08/2018 20:41
19 Trĩ Thuỷ (雉水)
DcAlvis
3:52
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
DcAlvis; Album: Trĩ Thuỷ (雉水) (Single) (2018)
81
06/08/2018 20:41
20 Tây Hồ (西湖)
OneCandy
4:15
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
OneCandy; Album: Tây Hồ (西湖) (2018)
164
06/08/2018 20:38
21 Lan (斓)
Thiên Bản
3:54
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Lan (斓) (Single) (2018)
143
06/08/2018 20:38
22 Quế Lâm (桂林)
Snikm
3:36
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Snikm; Album: Quế Lâm (桂林) (Single) (2018)
56
06/08/2018 20:35
23 Lan Không (斓空)
Xwdit
3:49
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Xwdit; Album: Lan Không (斓空) (Single) (2018)
56
06/08/2018 20:35
24 Mộng Hương (梦乡)
IslandWind; Temise
3:32
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
IslandWind; Temise; Album: Mộng Hương (梦乡) (Single) (2018)
90
06/08/2018 20:25
25 Mộ Vũ (暮雨)
Snikm
3:33
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Snikm; Album: Mộ Vũ (暮雨) (Single) (2018)
93
06/08/2018 20:24
26 Hí Tử Du Ký (戏子游记)
Tắc Mễ Thất
4:17
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Tắc Mễ Thất; Album: Hí Tử Du Ký (戏子游记) (Single) (2018)
195
06/08/2018 20:20
27 Tịch Hồ (夕湖)
Đổng Tử Long
3:02
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Tịch Hồ (夕湖) (Single) (2018)
323
06/08/2018 20:16
28 Phong Chi Tụng (风之颂)
Tiểu Chu
3:15
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Phong Chi Tụng (风之颂) (Single) (2018)
631
06/08/2018 20:16
29 Huy Nguyệt (辉月)
Tây Bì Sĩ (西皮士)
3:07
320kbps
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Huy Nguyệt (辉月) (Single)
2
06/08/2018 17:02
30 Thuỷ Bạc Lương Tiêu (水畔凉箫)
Triso; Nguyệt hạ tán lạc xuất thế (月下散落出世)
4:12
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Thuỷ Bạc Lương Tiêu (水畔凉箫) (Single)
25
06/08/2018 16:56
31 Tsing Yi
Phase Ⅱ
3:48
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Tsing Yi (Single)
17
06/08/2018 11:49
32 Lam (岚)
Moderian
3:48
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Lam (岚) (Single)
19
06/08/2018 11:49
33 Nam Tầm (南浔)
Đổng Tử Long
3:21
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Nam Tầm (南浔) (Single)
20
06/08/2018 11:49
34 The poet
Tắc Mễ Thất
3:48
320kbps
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Mysterious World (Single)
4
01/08/2018 19:47
35 Tôi Là Của Bạn (我的都是你的)
Trần Nhất Thiên; Phong Hầu Nhi
3:20
320kbps
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Tôi Là Của Bạn (我的都是你的) (Single) (2018)
58
26/07/2018 20:43
36 Sapa
ENiGMA Dubz
6:23
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
ENiGMA Dubz; Album: Sapa
18
25/07/2018 10:12
37 Hi Quang (熹光)
Nghịch Thì Châm Hướng
4:06
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Nghịch Thì Châm Hướng; Album: Hi Quang (熹光) (2017)
77
19/07/2018 19:18
38 The Chinese Zither
Từ Mộng Viên
3:36
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Từ Mộng Viên; Album: The Chinese Zither
108
19/07/2018 01:45
39 Night Sky
Từ Mộng Viên
3:55
192kbps
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Từ Mộng Viên; Album: Night Sky (Single)
71
13/07/2018 11:53
40 Hồng Chiêu Nguyện (红昭愿)
Nhạc Chính Lăng; Âm Khuyết Thi Thính
2:53
Lossless
Nhạc Hoa -> Dance, remix
Album: Hồng Chiêu Nguyện (红昭愿) (2017)
586
04/07/2018 23:05