1

China-X (Extended Mix)

Từ Mộng Viên

3.539

3:41

Lossless

2

7538 (Me U-Remix)

KT; Trường Khí Chế Tác; Chiu Chiu

456

3:30

Lossless

3

China-O

Từ Mộng Viên

3.097

3:51

Lossless

4

216

4:02

320kbps

5

2.123

5:14

320kbps

6

1.827

7:07

320kbps

7

333

6:10

320kbps

8

Made In China

Higher Brothers; Famous Dex

1.755

4:53

192kbps

9

China-Dragon

Từ Mộng Viên

1.908

4:18

Lossless

10

Bilibili X Shanghai

Từ Mộng Viên

1.308

3:32

Lossless

12

55

3:03

Lossless

13

Jump Up

Boy Story

196

3:55

Lossless

14

司机伯伯

郭子

61

3:21

Lossless

15

Baby Tonight (Remix)

Scar Binz; DJ Tễu

578

6:17

320kbps

16

720

6:44

320kbps

17

Hồng Chiêu Nguyện (红昭愿)

Nhạc Chính Lăng; Âm Khuyết Thi Thính

381

2:53

Lossless

18

945

3:50

Lossless

19

Like You

Hà Duy Kiện; Trouze

132

3:24

Lossless

20

Sang Chew (Remix)

Diệp Tử La; DJ ChipKidz

490

6:12

320kbps

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Siêu Cấp Quán Quân Football Gang (Remix)

Fabian Mazur; Luhan

55

3:03

Lossless

2

19

5:12

Lossless

3

I Wanna Know You

$uper

7

3:06

320kbps

4

Yêu Như Thuỷ Triều (爱如潮水) (Remix)

Doãn Nhu Ý; Khâu Lộ Tình; Chu Giai Hi

109

1:42

Lossless

5

Jump Up

Boy Story

196

3:55

Lossless

6

Ảo Tưởng Kì Trung (幻想其中)

Triều Âm Ca

216

4:02

320kbps

7

Combo

Seungri; Al Rocco; Ivy; TPA

233

4:16

Lossless

8

Needed Vibe (靠近)

EnjiA; Terry Zhong

113

3:03

Lossless

9

司机伯伯

郭子

61

3:21

Lossless

10

Like You

Hà Duy Kiện; Trouze

132

3:24

Lossless

11

BUTTERFLY (蝴蝶)

C.N.K; Peter Li

104

3:07

320kbps

12

Spring

Demon-K

45

3:21

320kbps

13

Say Hello

Thiên Phản; N2V

69

3:07

320kbps

14

5.0

Keridy

78

3:03

320kbps

15

Ready To Go

Xwdit

51

3:36

320kbps

16

Bì Bì Thiện Ngã Môn Tẩu (皮皮鳝我们走)

Thừa Lợi

80

2:46

Lossless

17

Forget Your Smile (忘记你的笑)

Vương Kim Kim

100

3:08

Lossless

18

7538 (Me U-Remix)

KT; Trường Khí Chế Tác; Chiu Chiu

456

3:30

Lossless

19

Hoa San Minh (华山铭)

LuckyMaxx

60

3:33

Lossless

20

Yên Đại Tà Nhai (烟袋斜街)

Tiếp Cá Vẫn; Khai Nhất Thương; SaMZIng

127

3:33

Lossless

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
Siêu Cấp Quán Quân Football Gang Remix (Single) (2018)
Luhan
Lossless
Jump Up (Single) (2018)
Boy Story
Lossless
Combo (Single) NHR-042 (2018)
TPA
Lossless
Needed Vibe (靠近) (Single) (2018)
Terry Zhong
Lossless
司机伯伯 (Single) (2018)
郭子
Lossless
Like You (2018)
Trouze
Lossless

Download mới nhất

Xem thêm...
China-Rain

Từ Mộng Viên

7.693

4:57

Lossless

216

4:02

320kbps

Combo

Seungri; Al Rocco; Ivy; TPA

233

4:16

Lossless

China-Y

Từ Mộng Viên

2.659

4:08

Lossless

305

6:22

320kbps

70

3:26

320kbps

China

Từ Mộng Viên

1.299

3:07

Lossless

Wo De Da Ling (Dance Remix)

Quách Mỹ Mỹ

3.640

3:03

128kbps

Chu Du Khắp Thiên Hạ (闯天涯)

Triệu Chân; Tư Đồ Lan Phương

2.052

3:46

Lossless

Endless Love (DJ Minh Anh Remix)

Thành Long; Kim Hee Sun

305

6:31

320kbps

China-O

Từ Mộng Viên

3.097

3:51

Lossless

China-X

Từ Mộng Viên

4.593

3:46

Lossless

China-P

Từ Mộng Viên

25.342

3:33

Lossless

720

6:44

320kbps

55

3:03

Lossless

2.123

5:14

320kbps

Hồng Chiêu Nguyện (红昭愿)

Lạc Thiên Y; Âm Khuyết Thi Thính

639

2:53

Lossless

Made In China

Higher Brothers; Famous Dex

1.755

4:53

192kbps

947

7:03

320kbps

China-X (VIP Mix)

Từ Mộng Viên

4.815

4:48

Lossless

234

6:13

320kbps

940

5:13

320kbps

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)


Video Clip được quan tâm
Left Ear (左耳) - Jane
4:51
HD 1080p 292
Simple Love - Joyce Chu; Michiyo Ho
5:16
HD 720p 2.677
Simple Love

Joyce Chu; Michiyo Ho

Thanks For Your Love (謝謝妳愛我) - R-chord
3:47
In Your Eyes (在你眼裡) - Jane
4:31
HD 720p 170