Nhạc Hoa -> Album mới chia sẻ
New Album Album 2018
Bài Ca Cũ Viết Lại (新寫的舊歌) (EP) (2018)
Lý Tông Thịnh
Lossless
Bất Chấp (肆无忌惮) (2018)
Tiết Chi Khiêm
Lossless
X (2018)
Jackson Wang
Lossless
Không Yêu Tôi Thì Thôi (不爱我就拉倒) (2018)
Châu Kiệt Luân
Lossless
Huyền Của Ôn Noãn OST (温暖的弦 电视原声带) (2018)
Điền Phức Chân
Lossless
生生不息 (2018)
Thành Long
Lossless
Lá Thư Gửi Con Gái (给女儿的一封信) (2018)
Trương Kiệt
Lossless
Vì Những Điều Tốt Đẹp (只为美好) (2018)
Trương Kiệt
Lossless
Muốn Khóc (想哭) (2018)
Triệu Hâm
Lossless
Next Mistake (EP) (2018)
UNIQ
Lossless
Mùa Hạ Thoáng Qua OST (忽而今夏 电视剧珍爱原声大碟) (2018)
Uông Tô Lang
Lossless
Người Câm (哑巴) (2018)
Tiết Chi Khiêm
Lossless
Manh Thê Thực Thần OST (萌妻食神) (2018)
Lý Kỳ
Lossless
Sáng Tạo 101 / 创造101 (Single) (2018)
Produce 101 China
Lossless
Sau Cùng (最后) (2018)
Vương Bác Văn
Lossless
Thập Niên Chi Tiễn (十年之前) (Single) (2018)
Trình Hưởng
Lossless
Xem thêm...
 

 
New Album Album mới chia sẻ
Error (Chinese Version) (Single) (2015)
VIXX
Lossless
The Secret (EP) L100005239 (2016)
Cosmic Girls
Lossless
Tương•LIVE (未·LIVE) (2018)
Trương Kiệt
Lossless
Nhĩ Cấp Ngã Thính Hảo (你给我听好) (2017)
Thừa Lợi
Lossless
For My Only Love (2018)
Enigma
Lossless
Một Trong Những Người Bạn Của Tôi (我的一个道姑朋友) (2017)
Song Sênh
Lossless
Áo Khoác Màu Vàng (黄色夹克) (2013)
Lương Văn Âm
Lossless
Vị Ngọt Machiato (黑糖玛奇朵) (Original TV Drama Soundtrack) AD07A05 (2007)
Lollipop; Hey Girl
Lossless
Hạnh Phúc, Bạn Có Hiểu (快乐你懂的) (2010)
Gia Đình Hạnh Phúc
Lossless
Xuân Phong Hữu Tín (春风有信) (2018)
Thụ Ốc Nữ Hài
Lossless
Flying At Night ("Sun Duck" Movie Promotion Song) (Single) (2016)
UNIQ
Lossless
My Dream (From Movie "MBA Partners" Ending Song) (Single) (2016)
UNIQ
Lossless
Chúc Mừng Năm Mới (新年快乐) (Single) (2015)
UNIQ
Lossless
Xoá Đi Nỗi Đau Nhỏ Của Bạn (抹去你的小伤心) ("SpongeBob" Chinese Edition OST) (2015)
UNIQ
Lossless
Ánh Sáng (光) (2016)
Hứa Nguỵ Châu
Lossless
Phóng (放) (2016)
Hứa Nguỵ Châu
Lossless
Xem thêm...