Playback -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
Beat Entrance
Stray Kids
1:38
Lossless
Playback -> Hàn
Album: Clé 1: MIROH (EP) (2019)
4
Hôm nay 03:44
Beat Kim Mao Sư Vương (金毛狮王)
Hứa Hạo Kha
2:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:26
Beat Triệu Mẫn Tình Cảm (赵敏情感)
Hứa Hạo Kha
3:02
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:24
Beat Tiêu Cầm Hợp Tấu (萧琴合奏)
Hứa Hạo Kha
1:57
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:23
Beat Chung Quy Phật Môn (终归佛门)
Hứa Hạo Kha ;Phương Vĩnh Minh
2:07
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:21
Beat Không Kính Trầm Trọng (空镜沉重)
Hứa Hạo Kha
2:02
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:20
Beat Ái Hận Lưỡng Nan (爱恨两难)
Hứa Hạo Kha
3:09
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:19
Beat Hừng Hực Thánh Hỏa (熊熊圣火)
Hứa Hạo Kha
2:41
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:17
Beat Lãng Tích Thiên Nhai (浪迹天涯)
Hứa Hạo Kha
2:02
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:16
Beat Hạo Nhiên Chính Khí (浩然正气)
Hứa Hạo Kha ;Phương Vĩnh Minh
2:00
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:14
Beat Từng Bước Tới Gần (步步逼近)
Hứa Hạo Kha
1:25
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:09
Beat Vô Kỵ Ngộ Ðạo (无忌悟道)
Hứa Hạo Kha
1:54
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:08
Beat Lòng Ta Ðã Quyết (我心已决)
Hứa Hạo Kha
2:41
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:06
Beat Mẫn Mẫn Ðặc Mục Nhĩ (敏敏特穆尔)
Hứa Hạo Kha
2:16
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:04
Beat Niên Thiếu Thời (年少时)
Hứa Hạo Kha
2:09
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 02:00
Beat Nga Mi Chỉ Nhược (峨眉芷若)
Hứa Hạo Kha
4:53
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 01:58
Beat Thiên Ưng Giáo (天鹰教)
Hứa Hạo Kha
3:04
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 01:57
Beat Rơi Vào Đáy Biển (坠入海底)
Hứa Hạo Kha
1:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 01:54
Beat Băng Hỏa Tình Duyên (冰火情缘)
Hứa Hạo Kha
2:55
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 01:52
Beat 万念俱灰
Hứa Hạo Kha
2:59
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 01:47
Beat Vi Nhất Tiếu (韦一笑)
Phương Vĩnh Minh
1:37
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 01:45
Beat Âm Mưu Huyền Nghi (阴谋悬疑)
Phương Vĩnh Minh
1:30
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 01:43
Beat Thanh Y Bức Vương (青衣蝠王)
Hứa Hạo Kha
1:07
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký OST (倚天屠龙记 电视剧影视原声大碟) (2019)
0
Hôm nay 01:42
Beat Soul Blossom (Epiphanous)
Jo Blankenburg
4:03
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:08
Beat Fernweh
Jo Blankenburg
5:43
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:07
Beat Esperanza
Jo Blankenburg
5:23
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:07
Beat Bittersweet
Jo Blankenburg
6:08
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:06
Beat Stillness Speaks
Jo Blankenburg
4:48
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:06
Beat Arhythmetic
Jo Blankenburg
3:24
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:06
Beat Youth
Jo Blankenburg
5:10
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:05
Beat Dance Sleep Dance
Jo Blankenburg
4:45
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:04
Beat To Shout A Whisper
Jo Blankenburg
3:40
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:04
Beat The Rivers That Wash Over Me
Jo Blankenburg
5:46
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:03
Beat Soul Blossom (Expansive)
Jo Blankenburg
4:34
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:01
Beat Rain Meets Skin
Jo Blankenburg
4:00
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:01
Beat Quest For Equanimity
Jo Blankenburg
5:34
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:01
Beat Mother
Jo Blankenburg
6:03
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:00
Beat Placebo
Jo Blankenburg
4:52
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 14:00
Beat Kite Against The Wind
Jo Blankenburg
4:58
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Stillness Speaks (2018)
0
Hôm qua 13:58
Beat Intro
Ellende
1:56
320kbps
Playback -> Nước khác
Album: Lebensnehmer (2019)
0
Hôm qua 13:52