Playback -> Nhật -> Bài hát mới được tải
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
Beat Sadness And Sorrow
Toshiro Masuda
2:59
Lossless
Playback -> Nhật
Album: Naruto Original Soundtrack I (2003)
5.230
Hôm nay 03:23
Beat Naruto Main Theme
Toshiro Masuda
4:26
Lossless
Playback -> Nhật
Album: Naruto Original Soundtrack I (2003)
5.451
Hôm nay 03:23
Beat Morning
Toshiro Masuda
1:35
Lossless
Playback -> Nhật
Album: Naruto Original Soundtrack I (2003)
1.127
Hôm nay 03:22
Beat I Said I'm Naruto!
Toshiro Masuda
1:38
Lossless
Playback -> Nhật
Album: Naruto Original Soundtrack I (2003)
1.946
Hôm nay 03:22
Beat Noises
Yasuharu Takanashi
2:17
320kbps
Playback -> Nhật
Album: BORUTO -NARUTO THE MOVIE
43
Hôm nay 03:21
Beat Naruto Main Theme '14
Yasuharu Takanashi
1:01
320kbps
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: The Last: Naruto The Movie OST (2014)
1.062
Hôm nay 03:17
Beat Early Summer Rain
Yasuharu Takanashi
3:27
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
866
Hôm nay 03:06
Beat Screaming God
Yasuharu Takanashi
2:41
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
363
Hôm nay 03:05
Beat Floating Dead
Yasuharu Takanashi
2:10
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
306
Hôm nay 03:04
Beat The Rain Stops
Yasuharu Takanashi
2:47
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
369
Hôm nay 03:04
Beat Hallucination
Yasuharu Takanashi
1:49
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
221
Hôm nay 03:03
Beat Many Nights
Yasuharu Takanashi
2:09
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
286
Hôm nay 03:02
Beat Mountain Haze
Yasuharu Takanashi
2:32
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
331
Hôm nay 03:02
Beat Red Rose
Yasuharu Takanashi
2:01
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
230
Hôm nay 03:01
Beat Courtesy
Yasuharu Takanashi
2:14
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
294
Hôm nay 03:00
Beat The Scarlet Letter
Yasuharu Takanashi
2:33
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
224
Hôm nay 02:59
Beat Sunspot
Yasuharu Takanashi
2:16
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
265
Hôm nay 02:58
Beat Guren
Yasuharu Takanashi
3:52
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
671
Hôm nay 02:58
Beat Mind Reading
Yasuharu Takanashi
1:49
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
211
Hôm nay 02:56
Beat Trial
Yasuharu Takanashi
1:31
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
190
Hôm nay 02:56
Beat Foreboding Skies
Yasuharu Takanashi
1:56
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
201
Hôm nay 02:55
Beat Impregnable
Yasuharu Takanashi
2:17
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
226
Hôm nay 02:55
Beat Wandering
Yasuharu Takanashi
2:24
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
259
Hôm nay 02:55
Beat White Clover
Yasuharu Takanashi
1:56
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
274
Hôm nay 02:54
Beat Burial
Yasuharu Takanashi
5:19
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
282
Hôm nay 02:53
Beat Unkempt Hair
Yasuharu Takanashi
2:18
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
224
Hôm nay 02:53
Beat Crimson Flames
Yasuharu Takanashi
2:30
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
286
Hôm nay 02:52
Beat Kakuzu
Yasuharu Takanashi
1:49
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
264
Hôm nay 02:51
Beat Hidan
Yasuharu Takanashi
1:31
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
243
Hôm nay 02:50
Beat Colorful Mist
Yasuharu Takanashi
2:14
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
430
Hôm nay 02:49
Beat Prophet
Yasuharu Takanashi
1:38
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
233
Hôm nay 02:48
Beat Crushing
Yasuharu Takanashi
3:21
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
506
Hôm nay 02:48
Beat Critical State
Yasuharu Takanashi
2:17
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
265
Hôm nay 02:47
Beat Rising Dragon
Yasuharu Takanashi
2:23
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
494
Hôm nay 02:47
Beat Hurricane Suite
Yasuharu Takanashi
10:17
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack I (2007)
302
Hôm nay 02:39
Beat Companions
Yasuharu Takanashi
1:59
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack I (2007)
397
Hôm nay 02:39
Beat Reverse Situation
Yasuharu Takanashi
4:00
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack I (2007)
667
Hôm nay 02:38
Beat Risking It All
Yasuharu Takanashi; yaiba
2:18
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack I (2007)
290
Hôm nay 02:38
Beat Strangeness
Yasuharu Takanashi
2:38
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack I (2007)
296
Hôm nay 02:37
Beat Tragic.
Yasuharu Takanashi
2:30
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack I (2007)
649
Hôm nay 02:35