Playback -> Bài hát mới được tải
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
Beat Nova
Dimitri Vegas; Like Mike; Tujamo; Felguk
3:11
Lossless
Playback -> US-UK
Album: EDM Top 50 (Compiled by Zebyte) (2016)
1.319
Hôm nay 04:21
Beat Stampede
Dimitri Vegas; Like Mike; DVBBS; Borgeous
4:17
Lossless
Playback -> US-UK
Dimitri Vegas; Like Mike; DVBBS; Borgeous; Album: Spinnin' Records Best Of 2013 (2013)
4.981
Hôm nay 04:19
Beat Walhall
Keishi Yonao
2:50
Lossless
Playback -> Nhật
Keishi Yonao; Album: Dies irae Animation Original Sound Track (CD1) (2018)
22
Hôm nay 04:19
Beat Empire Of Angels
Thomas Bergersen
5:16
Lossless
Playback -> US-UK
Thomas Bergersen; Album: Sun (2014)
4.185
Hôm nay 04:15
Beat Demons
Zeds Dead
3:58
320kbps
Playback -> US-UK
Album: Zeds Dead (2012)
459
Hôm nay 04:11
Beat All Aboard (Dimitri Vegas; Like Mike Edit)
Bassjackers; D'Angello; Francis
4:17
Lossless
Playback -> US-UK
Bassjackers; D'Angello; Francis; Album: All Aboard (Dimitri Vegas & Like Mike Edit) (Single) (2017)
4.375
Hôm nay 03:59
Beat Creatures That Kissed In Cold Mirrors
Cradle Of Filth
3:00
Lossless
Playback -> US-UK
Cradle Of Filth; Album: Midian (Limited Edition) (2001)
169
Hôm nay 03:38
Beat Circus Maximus
Fired Earth Music
2:01
320kbps
Playback -> US-UK
Mark Petrie; Album: Vesuvius (2013)
131
Hôm nay 03:37
Beat Bunta
Toshiro Masuda
2:44
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack III (2005)
421
Hôm nay 03:31
Beat Grief And Sorrow
Toshiro Masuda
2:55
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack III (2005)
1.379
Hôm nay 03:30
Beat Fake
Toshiro Masuda
2:25
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack III (2005)
434
Hôm nay 03:30
Beat Get Lucky
Solo Banjo
2:18
Lossless
Playback -> US-UK
Thomas Bangalter; Guy-Manuel De Homem-Christo; Nile Rodgers; Pharrell Williams (2012)
163
Hôm nay 03:30
Beat Wake (feat. Hillsong Young & Free)
Hillsong Young & Free
3:20
Lossless
Playback -> US-UK
Hillsong; Album: WOW Hits Party Mix (Deluxe Edition) (2015)
398
Hôm nay 03:29
Beat Orochimaru's Fight
Toshiro Masuda
2:25
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack II (2004)
469
Hôm nay 03:29
Beat Alone
Toshiro Masuda
1:42
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack II (2004)
1.835
Hôm nay 03:28
Beat Sasuke's Destiny
Toshiro Masuda
2:16
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack II (2004)
432
Hôm nay 03:28
Beat Konohamaru's Theme
Toshiro Masuda
1:37
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack II (2004)
446
Hôm nay 03:28
Beat Afternoon Of Konoha
Toshiro Masuda
1:42
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack II (2004)
597
Hôm nay 03:27
Beat Evil
Toshiro Masuda
2:44
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack II (2004)
473
Hôm nay 03:27
Beat Confrontment
Toshiro Masuda
1:57
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack II (2004)
498
Hôm nay 03:27
Beat Daylight Of Konoha
Toshiro Masuda
1:31
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Original Soundtrack II (2004)
802
Hôm nay 03:26
Beat Tình Em Xứ Quảng
Hoàng Minh Thắng
5:02
320kbps
Playback -> Việt Nam
Trần Ngọc
20
Hôm nay 03:25
Beat Sadness And Sorrow
Toshiro Masuda
2:59
Lossless
Playback -> Nhật
Album: Naruto Original Soundtrack I (2003)
5.230
Hôm nay 03:23
Beat Naruto Main Theme
Toshiro Masuda
4:26
Lossless
Playback -> Nhật
Album: Naruto Original Soundtrack I (2003)
5.451
Hôm nay 03:23
Beat Morning
Toshiro Masuda
1:35
Lossless
Playback -> Nhật
Album: Naruto Original Soundtrack I (2003)
1.127
Hôm nay 03:22
Beat I Said I'm Naruto!
Toshiro Masuda
1:38
Lossless
Playback -> Nhật
Album: Naruto Original Soundtrack I (2003)
1.946
Hôm nay 03:22
Beat Noises
Yasuharu Takanashi
2:17
320kbps
Playback -> Nhật
Album: BORUTO -NARUTO THE MOVIE
43
Hôm nay 03:21
Beat Sorrowful Eyes
Chikayo Fukuda
2:05
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm Generations - Best Sound (2012)
311
Hôm nay 03:19
Beat Opening
Chikayo Fukuda
1:35
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm Generations - Best Sound (2012)
342
Hôm nay 03:19
Beat Separate Paths
Chikayo Fukuda
1:42
Lossless
Playback -> Nước khác
Album: Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm Generations - Best Sound (2012)
184
Hôm nay 03:19
Beat Naruto Main Theme '14
Yasuharu Takanashi
1:01
320kbps
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: The Last: Naruto The Movie OST (2014)
1.062
Hôm nay 03:17
Beat At The Gates Of Midian
Cradle Of Filth
2:21
Lossless
Playback -> US-UK
Cradle Of Filth; Album: Midian (Limited Edition) (2001)
108
Hôm nay 03:09
Beat Early Summer Rain
Yasuharu Takanashi
3:27
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
866
Hôm nay 03:06
Beat Screaming God
Yasuharu Takanashi
2:41
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
363
Hôm nay 03:05
Beat Floating Dead
Yasuharu Takanashi
2:10
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
306
Hôm nay 03:04
Beat The Rain Stops
Yasuharu Takanashi
2:47
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
369
Hôm nay 03:04
Beat Hallucination
Yasuharu Takanashi
1:49
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
221
Hôm nay 03:03
Beat Many Nights
Yasuharu Takanashi
2:09
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
286
Hôm nay 03:02
Beat Mountain Haze
Yasuharu Takanashi
2:32
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
331
Hôm nay 03:02
Beat Red Rose
Yasuharu Takanashi
2:01
Lossless
Playback -> Nhật
Yasuharu Takanashi; Album: NARUTO SHIPPUDEN Original Soundtrack II (2009)
230
Hôm nay 03:01